Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (29. [!40.] évfolyam, 1-25. szám)

Tárgymutató

— 3 Oldal Horváth József nagysimonyi lakos kerékpár- igazolványának megsemmisítése: 294 Horváth Sándor csöngei lakos kerékpár­igazolványának megsemmisítése: 377 Horváth Zoltán öriszentpéteri lakos kerékpár­igazolványának megsemmisítése: 330 I J. Ikervári dijnoki állás betöltése: 259 Ikervári irnoki állás betöltése: 318 Irányár, haszonkules cimü szakkönyve aján­lása: 326 Irodasegédtiszti és dijnoki vm. állások be­töltése: - 121 Ivánéi körjegyzői állás betöltése: 235 Jakab Zoltán dr. körorvos szabadsága: 305 Jáki körorvosi teendők ellátására helyettes megbízatása: 326 Jánosházai községháza építése: 182, 241 Jávorszky József dr. szabadsága: 374 Jegyzői mungán munkálati szabályrendelet módosítása: . 291 «Jurisich Miklós» tüzéralakulat részére zászló adományozása: 247, 286 K. Karacsin füszerkeverék forgalma: 120 Kardos Károly rábagyarmati lakos segé­lyezése : 5 Karotta lekvár forgalma: 137 Katzenbach Istvánné kegydijának megálla­pítása: 6, 379 Káld nagyközségi dijnokf állás betöltése: 151 Károly György dr. segédorvos szabadsága: 109 Kántor Ödön dr. m. kir. t. orvos szabad­sága: 234 Kemestaródfai szülésznői állás betöltése: 292 Kemenesszentpéter község vadászterületének bérbeadása: 386 Kerületi tüzoltótanfolyam: 316 Kertmunkásképző iskola felvételi hirdet­ménye: 375 Kevey István dr. főszolgabíró szabadsága: 223 Kienecz Sándor kerékpárigazolványának meg­semmisítése: 320 Király István dr. szabadsága: 240, 249 Kiss Rezső dr. szabadsága: 240, 374 Kiss Gyula dr. szolgabiró szabadsága: 276 Kisunyomi irnoki állás betöltése: 175 Kleinmann Tibor munkakönyvének megsem­misítése: 390 Knebel Ferenc ny. vm. árv. ülnök segé­lyezése : 283 Koos László munkástoborzási engedélye: 107 Koblov Sándor zsennyei lakos honosítása: 310 Kocsi József munkakönyvének megsemmi­sítése: 144 Kolozsvári Wesselényi Lövészegyesület tá­mogatása: 323 Koppány Károly dr. szabadsága: 240 Kovács Anna szerzetes honosítása: 316 Közétkezések tartásának szabályozása: 221 Közép és középfokú iskolák tanulói részére bizonyítvány kiadása: 196 Közjóléti szövetkezeti üzletrész jegyzése: 8 Közgyűlési tárgysorozat: 271 Közkórházi alkalmazottak karácsonyi segé- - lyezése: . 1 Közkórházi segédorvosi állás betöltése: 110 Községekben kisegítő munkaerő alkalmazása: 210 Községi közig, tanfolyam képesítői vizsga: 187, 203 Községi közig, tanfolyamra való felvétel: 201, 211 Községi közig, tanfolyamra való felvételt megelőző jegyzői irodai gya'k. igazolása: 196 Községi közigazgatási tanfolyam hallgatóinak segélyezése: 284 Községi és körorvosok díjazására vonatkozó szabályrendelet módosítása: 190 Közúti 1941. évi költségvetési hitel átruhá­zása: 130 Közúti 1942. évi költségvetés egyes tételei­nél előállott változások fedezésére, a hitel biztosítása: 366 Közúti alap 1942. évi költségvetése: 19 Kulturális, hazafias és jótékony egyesületek támogatása: 14, 288 Kurányi Kálmán tojásnagykeresk. kijelölése: 319 Kurucz Árpád kerékpárigazolványának meg­semmisítése: 228 Kültárgyalási napok az 1942. évben: 41 Küttel Dezső vadászati tudósítói megbízása: 135 Körözések: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 111, 122, 123, 137, 144, 154, 176, 188, 204, 214, 226, 213, 250, 260, 268, 279, 307, 318, 329, 350, 377, 386 Körispatakon lévő hidak fenntartási érdekelt­ségének megállapítása: 324 Körjegyzők, körállatorvosok és állatorvosok hivatalos kiszállásaihoz természetbeni fuvar biztosítása: 221 Körmend községi irnoki állás betöltése: 45, 153 Körmendi kórház versenytárgyalási hirdet­ménye: 376 Körvosok fuvardíjára vonatkozó szabály- rendelet módosítása: 231 Kőszegi Szt. Erzsébet közkórház 1942. évi költségvetése: 16 Kőszegi Szt. Erzsébet közkórházhoz taftozó Gratzl-telek eladása: 380 Kőszegi Szt. Erzsébet közkórház hitelezőinek jelentkezése: 225 Kőszegi vm. közkórház alkalmazottainak ka­rácsonyi segélye: 337 Kőszegi közkórház th. kezelésbe vétele: 341 Kőszegi közkórház 1943. évi költségvetése: 342 Kőszegi közkórház szervezési szabályzata és házirendje: 360 Kőszegszerdahelyi körjegyzői állás betöltése 258 Kőszegszerdahely község vadászati jogának hasznosítása: 348 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents