Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1938. január-december (36. évfolyam, 1-35. szám)

Betűsoros tárgymutató

2 Bozzai község I korcsma bérbeadása than hirdetmény 94 Búd a pést— Körme nd—S z e ntgotth árd— Klagenfurti autóbuszjárat létesítésé­vel kapcsolatosan szükséges hid meg­erősítési munkák : 192 Burgonyarák és kolorádóbögár stb, a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurcolásának és elterjedésének megakadályozása 143 Burzsák László dr. sárvárvidéki kör­orvos szabadsága 167 C. Cs. Czakó Károly uraiujfalui körállatorvos szabadsága 302 Celldömölki járási székház vízellátásá­nak biztosítására mélyfúrású kut lé­tesítése és fedezet biztosítása 41 Celldömölki járási székház átalakítási és tatarozási költségeire rendkívüli hitel megszavazása 114 Celldömölk község vadászterületének bérbeadása 144 Celldömölk—marcáltöi th. közül Keme- nesmagasi átkelési szakaszán lévő ve­szélyes utkanyarnak megszüntetése 334 Celldömölki vármegyei közkórháznál egy kisegítő orvosi állás szervezése és fedezet biztosítása 39 Celldömölki vármegyei közkórház liadi- kölcsön kötvényeinek további keze­lése 42 Celldömölki vármegyei közkórházi se­bészeti osztályvezető főorvosi állásra pályázat 49, 160 Celldömölki vármegyei közkórház szler- vezeti és működési szabályzatának módosítása 175 Celldömölki vármegyéi közkórház szer­vezeti és működési szabályzatának módosítása és belgyógyász főorvosi állás szervezése 40, 190 Celldömölki vármegyei közkórház 1939. évi költségvetése 252 Cséve György kondorfái lakos elhullott tehene után segélyben részesítése 113 Chlorogenium pasztillák használatának elrendelése bábagyakorlatban 141. 142 Cigányok álfal lovak, öszvérek és sza­Oldal marak beszerzése korlátozása 5 Cigányoknak a csatkai szentkutnál megtartott búcsún megjelenéstől el­tiltása 5 Csorna—vámoscsaládi állami közút 20.546—35.922 km. szakaszának fel­vétele a th. utak hálózatába 248 D. Deák Ferenc iskolai ösztöndíj alapít­ványt kezelő választmány hatáskörébe utalása a tanulmányi segélyek megál­lapításának 2 Dénesiek község külterülete bekötő ut­jának egyharmados alapon való kiépí­tése 247 Déri József halastói lakos münkásto- borzási engedélye 118 Diana Ipari és Kereskedelmi RT. bu­dapesti cég reklám gépkocsi alkalma­zásának engedélyezése 150, 285 Díjtalan közigazgatási és orvosgyakor­nokok havi jutalomdíja felemelésé, illetve szabályozása 44 Domonkos István kerkakutasi lakos munkástoborzási engedélye 34 E. É. Ebadóalap (th.) 1939. évi költségvetése 273 Ebadókedvezmény biztosítása a magyar fajtájú ebek részére 307, Ebadóalap II. fejezeténél egyes káro­sultak megsegítésére biztosított fede­zetnek hitelátruházás utján való fel­emelése ' 337 Egységes beosztású vásári- és piaci hely pénzdíjszíabályzíatok rendszeresítése 238 »Egy tál étel« akciója a Főméltóságu Asszonynak. Támogatása és végrehaj­tása 105, 106,’ 107 Elemi csapások jelentése 118 Erdei falopások megakadályozása 230 Erdei tüzesetek megelőzése 140 Erdőkben 20 kát. holdat meg nem ha­ladó területen gyakorolható fahaszná­latok than. Fűm. rendelet stb. 11 Erdőkezelési járulékok befizetésére fel­hívás 31, 358 Eucharisztikus XXXIV. nemzetközi kongresszus és Szent István jubileumi Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents