Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1934. január-december (32. évfolyam, 1-30. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ 1934. évfolyamához. : Oldal A. Á. Atzél Elemér dr. »Az egészségügyre vonat­kozó törvények és rendeletek« cimü mun­kájának beszerzése 211 (Adománygyűjtési engedély Király Ernő és , Kiss Márton részére a Felsőcsatáron épülő gyermeknyaraló céljára 97 Adománygyűjtési engedély a Vasvármegye Árvaház igazgatóságának 236 Adománygyűjtési engedély az Országos Frontharcos Szövetség szombathelyi fő- I csoportjának 294 (Adománygyűjtési engedély a Szombathely városi Levente Egyesületnek 335 »A.I.Z.« cimü külföldi sajtótermék terjeszté­sének eltiltása 104 »A mi utuink« cimü lap lefoglalása 293 Angló Danubián Lloyd biztostió r. t. utsza- vatossági biztosítás tárgyában tett ajánla­ta ügyében közgyűlési határozat 239 »A nagy dráma« cimü műnek bírói lefoglalás'! alól való feloldása 30 «Anticoff« néven forgalomba hozatala a »Gia« elnevezéssel engedélyezett kávépót­lónak ( Ű65 Apaállat beszerzési törvényhatósági segély 263 »A Pók« cimü sajtótermék terjesztésének eltiltása Cl 8 Aratás megkezdésének bejelentése 142 Aratási szerződések kötésénél való lelkiisme­retes közreműködés biztosítása 144 Aratási munkák — 1934. évben — zavartalan elvégzése 23 Arcképes vasúti igazolványa a ’Közszolgálati Alkalmazottak gyermekeinek a nyári évadra 143 ,»Az ellenforradalom földjén« cimü könyv i lefoglalása 59 »Aufruf« cimü sajtótermék terjesztésének ■eltiltása 180 r Oldal Autótaxik viteldijszábása 164 Az épülő szocializmus, a szovjet unió mai képe cimü könyv lefoglalása 59 Azokról, akik bort isznak és vizet prédikálnak cimü sajtótermék lefoglalása 27 Államkincstár terhére rendelhető nem hivata­los gyógyszerek, gyógyszerkülönlegessé­gek (tápszerek) 242 Állatbetegségek: 10, 34, 44, 68, 77, 90. 102, 118, 130, 172, 192, 200, 206, 221, 228; 238, 245, 278. 298, 30S, 323, 336, 347. Állatok, hajtottak részére a törvény vám­mentességet biztosit 202 Állatösszeiríás 1934. évben 2 »Általános sztrájk az ipari szabadságért« cimü sajtótermék terjesztésének eltiltása 86 Artézi kulakra vonatkozó rendelkezések; részbeni megváltoztatása és kiegészítése 63 Árumintavásárokról szóló 1933. évi XXI. t.-c. végrehajtása 87 Árusítási üzletek (boltok) zárórájának a hadigondozott utcai árusokra vonatkozó meghosszabbihása 123 Árverési hirdetmények 6, 7, 31, 43, 65, 73,115y 145, 147, 167, 168, 169, 170; 175; 182; 183; 198, 212, 237, 274, 306. 322 B. Balalongyöröki számvevőségi tisztviselőál üdülőtelep berendezési költségeihez vár­megyei segély megszavazása 70 »Báliadén aus dem Burgenland« cimü kül­földi sajtótermék terjesztésének eltiltása 85 Baranyai József földhaszonbérlői bérieszlál- litáisa 138 »Barnakönyv« cimü sajtótermék terjeszté­sének eltiltása 168

Next

/
Thumbnails
Contents