Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1921. január-december (19. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVÁRHEGYE HIVATALOS LAPJA“ 1921. ÉVFOLYAMÁHOZ. Oldal A. Adófelszólamlási bizottság elnökévé való kinevezés 92 Adógabonát és adótengerit helyettesitő váltság elengedésére irányuló felebbezések elbírálása 121 Adóügyi tanfolyamok 1921. január havában meg- tartandók 10 Adria-Egyesület (magyar) felemelt alapitó tagsági dijának megszervezése 191 Affidávit bemutatása 333 Akadémia (Magyar Tudományos) anyagi támo­gatása 341 „Akarat“ magyar munkások beszerző, takarék és lakásépítő szövetkezet által kifejtett agitáció 34 Alispán reprezentációs átalánya 69 Amerikai bankárok és hajóügynökök által a vissza- vándorlók mellé adott kísérők üzelmei és ezek működésének megakadályozása 104 Amerikai bankárok és hajóügynökök által vissza- vándorlók mellé adott kísérők üzelmei tárgyában. Kivándorlási tanács által tervezett adatgyűjtés 179 Amerikai szeretetadományból származó liszt 227 Amerikai vonatkozású fontosabb ügyben a was­hingtoni svéd kir. követséghez beosztott dr. Wint Károly I. p. konsulhoz kell fordulni. 275 Amerikába (Eszakamerikai Egy. Államokba) ki­utazni szándékozók utlevéliratainak felterjesztése 1 Amerikába szóló útlevelek szabályszerű kiállítása 277 Amerikába való kivándorlás tárgyában 12.0G0/1921 B. M. sz. rendeletre hatóságok figyelmének felhívása 88, 102 Amerikából hazavándoroltaknak tájékoztatása a dollár árfolyam értékéről 40 Angol kir. konzul támogatása 365 Anyakönyvi felsőfokú (belügyminisztert illatő) felügyelet helyszíni gyakorlása 11 Apaállatok beszerzése 385 Apsay János kiadásában megjelent „Igazság“ c. sajtótermék terjesztése 90 Aranka (egybibéjü) elleni védekezés 323 Aranka kötelező irtása 186 • ár Oldal Argentinjai hivatásos főkonzulnak, Enriquo Haytonnák támogatása 261 Ausztriai és németországi hatóságokhoz intézett posta- és futárküldeményeknek német nyelven történő megcimzésének elrendelése 359 Ausztriával való hivatalos levelezés portómentes­ségének megszüntetése 122 Á. Államépitészeti hivatal műszaki személyzetének és a törvényhatósági utbiztosok és utkaparók létszámának kiegészítése 339 Állami kezelés alatt álló birtokokon csemetekertek felállításának elrendelése 51 Állami szénkéneg árának leszállítása 225 Állami szénkéneg árának felemelése 364 Állami tőzegtelepeken előállított géptőzeg ajánlása 397 Állami utak átkelési szakaszainak fentartásthoz fizetendő hozzájárulások újbóli megállapítása 407 Állatbetegségekről (ragadós) összeállított heti kimutatások 8, 17, 26, 32, 36, 46, 55, 66, 79, 94, ICO, 109, 120, 131, 139, 146, 157, 164, 174, >82, 189, 195, 210, 232, 244, 255, 26?, 271, 282, 296, 302, 308, 315, 321, 325, 330, 335, 844, 352, 360, 367, 372, 379, 384, 390, 393, 398, 405, 419, 424, 432 Állatcsempészekkel szemben megtorló intézkedések 53 Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok Fokányi László cimü IV. kötetének ajánlása 118 Állatforgalom korlátozása, határszéli vármegyékbe irányított állatokra vonatkozólag • 73 Állatok és állati nyerstermények (demarkációs Vonalon áthozottak) elkobzása 53. 90 Állatorvosok (m. kir.) részére előfogatok kiren­delése 103 Állatorvos „szakértő“ állatvásárokról a kiküldött pénzügyi közeggel való előzetes közlés előtt a vásárt el nem hagyhatja 398

Next

/
Thumbnails
Contents