Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1918. január-december (16. évfolyam, 1-49. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ 1918. évfolyamához Oldal A. Ajtókereteknek (müértéküeknek) az igénybevétel alóli kivételénél követendő eljárás 72 Apaállatok vásárlásának állami támogatása 310 Arató gépzsineg (elhasznált kévekötő) újra fel­fonása 88 Á Álhirek terjesztésének megtorlása 278 Államsegély engedélyezése az utiszemélyzet nyug­ellátásának biztosítása és a közúti alapnak más vármegyei alapokkal szemben fenálló kö­telezettségeinek felszabadítása érdekében 366 Állategézségügyi ebadó alap pénztárnak (vár­megyei) 1916. évi számadása 9 Állatforgalom 13 23, 52, 78, 86, 96, 101, 107, 115, 124, 131, 139, 148, 154, 162, 171, 177, 181, 189, 197, 204, 210, 217, 223, 231, 243, 253, 266, 275, 280, 291, 300, 312, 322, 330. 339, 345, 354, 363, 369, 379, 386, , 390, 401, 410, 419, 432, 441, 446, 451, 458 Állati ragadós betegségek állásáról szerkesztett kimutatás 8, 13, 23, 51, 78, 86, 96, 101, 107, 115, 124, 131, 139, 148, 154, 16?, 170, 177, 181, 189, 197, 204, 210, 217, 223, 231, 243, 252, 265, 266, 274, 280, 291, 299, 311, 322, 330, 339, 345, 353, 363, 368, 379, 385, 389, 400, 409, 318, 431, 440, 445, 451, 458 Állatoknak vasúton és hajón való Szállítása 458 Állatorvosok (m. kir.) által magángyakorlatuk közben szedendő dija 146 Állatorvosok (járásiak) tavaszi kőrútjára vonatkozó útiterv megszerkesztése 72 Állattulajdonosok kötelessége állatjaik egészségi állapotának figyelemmel kisérésére 72 Árlejtési hirdetmény 175 Ármegállapítása mezőgazdasági terményeknek 1919. évre 382 Árverési hirdetmények 12 77, 92, 99, 128, 138, 146, 169, 175, 188,. 216, 222, , 229, 230, 242, 250, 282, 310, 3U, 362, 367, 378 409 Árvizsgáló bizottságok átszervezése 315 Árvizek által okozott rongálások helyreállítására összeállított törvényhatósági közúti költségvetés. 391 Ásványvizes üres palackok gyűjtése 187 Oldal Átvétele korai cséplésből származó térményeknek 233 B. B. mintájú felmentési névjegyzékeknek körjegyző­ségek szerinti összeállítása 112 Bakancskészletek kifogytak 159 Baleseti biztosítása ipari és kereskedelmi alkal­mazottaknak 418 Balogh Gyula vármegyei főlevéltárnok nyug­díjazása következtében megüresedett állásra Csizmadia László kinevezése 449 Baranya vármegyének és Pécs sz. kir. városnak a határrendőrség területébe való bevonása 352 Barsvármegye átirata a törvényhatósági utkaparók fizetésének felemelése tárgyában 365 Bányászat és kohászat körében előforduló üzemi balesetekre vonatkozó nyomozás 104 Bárányok (jérke bárányok) és 4 évesnél fiatalabb anyajuhok levágási tilalma 191 Beiszapolt takarmányok mentesítése az iszaptól 319 Berdán Alajos és társai engedélyt nyertek arra, hogy Szécsenykuton kompvámszedési jogot gyakorolhassanak 360,367 Betegkísérők napidijának megállapítása 214 Bélyegszabályok kiegészítése (Házassági Utasítás 98. §-ába foglalt) 333 Biai vadőri szakiskolát végzett rokkantaknak vad­őri jelvényekkel való ellátása 127 Borjubőrökért (nyers) a kereskedelemben felszá­mítható pótlékok 426 Borjuknak és bárányoknak (Budapestre irányí­tottaknak) leölt állapotban való szállítása 158 Boroshordók bejelentése, zár alá vétele stb. 337 Boroshordók záralá vétele 372 Bortermelési adó szőlő után nem fizetendő 152 Börcserzési engedélyek a törvényhatósági első tisztviselője által adhatók ki 444 Bőrcserzések engedélyezése 535 Bőrfelosztó Bizottság által kiutalt talpbőr 7 Bőrök (juh, bárány, kecske, gida, házinyul) for­galmának szabaddá tétele 449 Burgonyatermés záralávételéről és fej használásáról seóló rendelet módosítása 433^

Next

/
Thumbnails
Contents