Vadász- és Versenylap 45. évfolyam, 1901

() M-JEGYZEK. 1 ítészt. Ш tr : в 1901. NÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1 kii íéldahelésÉrvi «iniaUri*a FELE 1­ó s SZERKESZTŐ^ FERDINANDY BELA. TARTALOM. __ 18 19 31 53 43 55 62 114 113 140 150 I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. majd minden számban (gyűlési határozatok, verseny" feltételek, programmok, nevezések). Ugyané rovat alatt a vidéki galoppversenyegyletek hivatalos versenyfeltételei, határozatai, versenyneve zései és versenyjelentései. II. Telivér-tenyésztés és versenyzés. 1. Értekezések és ismertetések. A M. L. E. idei propoziczióinak megbeszélése Trainingben levő lovak jegyzéke a monarchia istállóiból 10. 20, 43, 52, 63, 71, 79, )-8, 97, 115 Az 1900-dik évi versenyek és a számrendszer (Gr. Sz. 1.) Válasz az Alig. Sp. Z -nak a Tenyésztők diját illetőleg ­A bécsi Jockey-Club versenyfeltételeinek meg­beszélése ... ... Idei Derby-évjáratunk klasszifikácziója ... 42, Az idei katonatiszti versenyek és azok érdeké­ben hozott újítások ­Hazai telivéreink csoportosítása Bruce Lowe szerint (Gr. Sz. I.) ._ ­Tavalyi kétéveseink handicapelése (Gr. K. G.) Versenylovaink ismertetése (Látogatások a trainingtelepeken) ._ ... 70, 87, 96, 109, Versenylovaink formaváltozásairól (Gr K. G.) 78, 86, 94 Vérfertőzéses beltenyésztés (Dr. R—r.) 88 Az 1901-ik évi Derby sorsának megbeszélése a számrendszer alapján (Gr. Sz. I.) .. 108, Hány ló van összesen nálunk trainingben ? ... Elörepillantás a bécsi tavaszi meetingre ... A bécsi tavaszi meeting egyes napjainak elő­zetes és utólagos megbeszélése 10, 154, 155, 157, 161, 166, 170, 174, 177, 190 Elörepillantás a Trial Stakesre 175 A bécsi hat első nap kritikai megbeszélése... 176 A budapesti tavaszi meeting egyes napjainak előzetes és utólagos megbeszélése 198, 206, 212, 219, 226, 230, 238, 246 A bécsi nvári meeting egyes napjainak előzetes és utólagos megbeszélése 253, 262, 266, 274, 278, 283, 290, 294 Elörepillantás a bécsi Derbyre .. 267 Az amerikai trainingről (A Rohonczy lovak győzelmei alkalmából) - 297 Előre pillantás a német Derbyre . . ... ... 298 Utóhangok az ez évi kassai versenyekhez (gr, Forgách László) ... ... 299 A krakkói versenyek leirása (S—k.) 302, 30-í Tatai versenyek leirása ... 315 A karlsbadi versenyek méltatása 326. 331, 338, 341, 346, 351 A kottingbrunni versenvek méltatása 358, 360, 366, 370, 374, 379. 383 A tátrai versenyek méltatása ... 387, 392 A bpesti augusztusi meeting egyes napjainak előzetes és utólagos megbeszélése 393, 400, 408, 414, 420, 429, 434, 438. 447 A bécsi őszi meeting egyes napjainak előzetes és utólagos megbeszélése 459,' 462, 466, 475, 477, 482, 492 A szabadkai lóversenyek méltatása 4 C4, A bpesti őszi meeting egyes napjainak előzetes és utólagos megbeszélése 499, 507, 514, 518, 526, 531, 538, 542, 545 A bécsi októberi meeting egyes napjainak elő­zetes és utólagos megbeszélése, 55 554, 561, 566, 577, 581, 586, 590 Aruba vér az amerikai tenyésztésben (dr. R—r) 591 Apaméneink sikerei a lefolyt évben — a sikverse­nyekben, összes ivadékaik szereplését tekintve 598, 606, 614, 623 Az ilidsei versenyek felhagyása s helyette bel­földi lovak kipróbálására berendezendő mee­tingek 599 Az elmúlt verseny-év tapasztalataiból 613, 621, 632 Néhány szó belföldi lovasok képzéséről ... ... 614 Telivér-árverések Francziaországban és Angliá­ban ... 616 Apaméneink sikerei a lefolyt évben — a zászlók közti versenyekben, összes ivadékaik szereplését tekintve 633 2. Tndósitások és részletes leírások a belföldi versenyek eredményeiről. Alag : Tavaszi meeting 130, 135, « Rákosi dij gátverseny « Nagy akadályverseny ... Bécs : tavaszi meeting : 1. nap. Przedswit hdcp ... .. 2. « 3évesek nagy hdcpje 3. « Schwechati dij 4. « Tavaszi verseny 5. « Allamdij ... 6. « Bálvány hdcp 7. « Galaor hdcp ... ... __ c. « Trial Stakes 9. « Kincsem hdcp 10. « Fenék-verseny Debreczen : kétnapos meeting Pozsony : « « Budapest : tavaszi meeting 1. nap. Nemzeti 138, 146, 148, 154 ... 130 .. ... 138 154 159 161 .. ... 166 167 170 ... ... 174 178 ... ... 191 191 ... ... 179 ... 200 203 2. « Májusi hdcp .. ... 208 3. « Asszonyságok dija... ... ... 211 4. « Kanczadij ... 220 f;. « Király dij ... 221 6. « Kettős ivadékverseny ... . .. ... 228 7. « Károlyi Memorial ... ... 231 8. « Államdij 239 9. « Alagi dij . ... 240 10. <' Tavaszi kísérleti verseny... . .. ... 247 11. « Zár hdcp ... ... ... ... 248 Sopron kétnapos meeting . ..251, 258 Bécs : Nyári meeting 1. nap Kancza dij Cambuscan verseny ... Yinea verseny... ... Állam dij Taurus hdcp Derby Gomba verseny Metropole dij Parsifal hdcp Buccaneer verseny Lady Patroness verseny Két napos meeting ... ... Alag : Nyári meeting Krakkó : üt napos meeting Tata : Két napos meeting Sarajevo : Két napos meeting ... Karlsbad : hét napos meeting 327, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kassa « « 331, Alag : Il-dik nyári meeting Kisjenö : Egy napos meeting ... ... Siófok: Két napos meeting ... ... Kottingbrunn: Kilencz napos meeting 369, Tátra-Lomnicz : Négy napos meeting Budapest: Nyári meeting 1. nap Igazgatósági dij — — — 2. <. Nyári Kísérleti verseny A m. kfr, földmivelésfigyi mínísferíum XtUrriííona,. ... ... 253 ... ... 263 ... ... 263 ... ... 266 ... ... 274 275 ... ... 279 ... ... 284 ... 290 ... ... 291 295 — ... 268 282, 289 ... 303, 308 ... ... 314­... ... 325 339, 341, 346, 351 330, 338 347 ... ... 351 358, 360, 365. 374, 379, 383 ... 387, 392 399 407 3­nap Nyári hdcp ... 408 4. « Szent István dij ... ... —= ... 416 5. « Kettős Ivadék verseny .. 419 6. « Elnöki dij ... ... ... ... 427 7. « Budapesti dij ... 428 8. « Budai dij ..... ... 436 9. « Állványdij ... ... ... 441 10. « Hároméves hdcp ... 148 11. « Király né-dij... 449 őszi meeting... ... Bécs : őszi meeting 1. nap. Bécsi nagy hdcp ... ... 2. « Stronzian hdcp 3. « Esterházy memorial 4. « Benczúr hdcp . 5. « Freudenaui nagy hdcp ... 6. « Gaga-verseny ... ... .. 7. « yerneuil-hdcp 8. « Államdij ... ... .. .. 9. « Jubileum-dij Szabadka : egynapos meeting Budapest : őszi meeting 458, 460, 465, 474 1. nap. Őszi kísérleti verseny .. 2. « Őszi kanczadij 3. (C St. Leger 4. « Őszi hdcp ... ... ... 5. « Hatvani dij 6. a Nyilt hdcp ... ... ... 7. « Lovaregyleti dij 8. a Földm, min. dija 9. « Totalisateur hdcp 10. « Őszi dij 11. « Szt. László-díj .. Maros-Vásárhely : Két napos meeting Kolozsvár : Három napos meeting Szatmár : Egy napos meeting... Debreczen: Egy napos meeting (tiszti) — Bécs : Októberi meeting : nap Királyné hdcp « Őszi Kancza dij — — ... ... « Kahlenbergi dij « Ausztria dij ­« Primás II. verseny ... ... ... « Nagy bucsu hdcp ... « Stadtbahn hdcp ... « Henckel memorial... Zombor : Egy napos meeting ... .. Kis-Várda : Egy napos meeting... ... ... Nagy-Várad : Két napos meeting ... ... Nagy-Kikinda : Egy napos meeting ... ... Arad : Két napos meeting Bécs : Pót meeting alag: Novemberi meeting ... .. Pardubitz: Egy napos meeting... 518, 534, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 582, 590, 586, 594, 459 463 467 475 475 478 483 493 493 477 501 511 51®««* 516 519 530 531 539 546 546 547 498 553 526 536 550 554 562 562 566 570 578 579 553 553 569 577 581 591 605 595 3. Külföldi gyepek. Nizza : Prix de Monte Carlo ... ... . « Grand Prix de Monaco ... — « Grand Prix de la Ville de Nice . Baden-Baden: Versenypropozicziúk '74, Lincoln : Lincolnshire hdcp.. ­Liverpool: Nagy akadályverseny .. Newmarket: 2000 Guineas... ... ... ­Brüssel : Derby ... — — Hamburg : Nagy dij Páris : Derby Berlin : Union... ... - ­Epsoni : Derby — Epsom : Oaks... ... — •­Hamburg : Hansa-dij.. Páris : Grande steeplechase Páris : Grand Prix Hamburg : Derby ... ... Sandown-Park : Eclipse Stakes ... 37 37 ... 44 90, 141 .. 126 131 . 202 251 276 276 ... 280 286 298 298 .298 302 ... 303 355

Next

/
Thumbnails
Contents