Balatonfüred és Balatonarács története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 14. (Veszprém, 1999)

II. Régészeti korok Őskor (Regénye Judit)

ROMAI KOR K. Palágyi Sylvia A hagyomány szerint a rómaiak ismerték és gyógyulást keresve fel is keresték a balatonfüredi savanyúvíz-forrásokat. Kovács József A Baktonvidék múltja és regevilága című 1944-ben Budapesten megjelent művében a következőket olvashatjuk: „A hagyo­mány szerint a telep szénsavas forrásait már a rómaiak ismerték, sőt fel is használták e források gyógyító erejét. Viktor Aurélius római történetíró szerint ugyanis ez a vidék, mint Felsőpannonia része, Diokletian római császár uralkodása idejében, Krisztus utáni 293. évben, Galérius társcsászár uralma alá tartozott. Galérius felesége Diokletian csá­szár leánya, Valéria volt. Valéria császárnő, férjének utóda, Maximilianus császár által száműzetve (Kr. u. 313-ban) fényes udvartartásával Tihany félszigeten lakott és ott láto­gatta meg édesanyja, Diokletian császár felesége. A füredi gyógyforrások vize az akkori nép hite szerint embert, állatot minden betegségéből kigyógyított. Ennek híre eljutott a szomszédos Tihanyba, a beteges öreges császárnéhoz is. Valéria beteg édesanyja e hírek alapján használni kezdte a füredi szénsavas gyógyforrás vizét, amely hosszú betegsé­géből ki is gyógyította. A gyógyulás emlékére leánya, Valéria a tihanyi félszigeten Di­anna tiszteletére oltárt (sacrárium) is emelt." 1 E hagyománynak kétségtele­nül van valóságtartalma. 293-ban lett Galérius Illyricum uralkodója. O az a caesar, a tetrarchia egyik uralkodója, a két augustus (Diocletianus, Maximia­nus) és a két caesar (Galérius, Cons­tantius), azaz a társcsászárok (1. ábra) közül az egyik, akinek a nevéhez pan­nóniai mocsaras területek lecsapolása, a Sió szabályozása, művelhető földte­rületek nyerése fűződik. Az ő felesége volt Diocletia­nus császár lánya, Valeria, aki után az új közigazgatási felosztás szerint kiala­kított négy pannóniai provincia közül az északkeleti tartományt elnevezték. 2 A két észak-pannoniai provin­cia, Pannónia Prima és Valeria közötti határ Balatonfüred táján érhette el a Balatont (2. ábra), majd a tó délkeleti csücskétől délre haladva futott a Drá­váig. Ez a határvonal az egykori, Kr. u. j. ábra. Társcsászárok a velencei Szent Márk-székes­II. század eleji, Pannónia Superior és egxjház külső oldalánál (Fotó: Oszkó Zs.)

Next

/
Thumbnails
Contents