Útitárs, 1995 (39. évfolyam, 1. szám)

1995 / 1. szám

ISSN 0500-795-X MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP xxxix.évfolyam 1995.1. szám 1995 vezérigéje: "Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45.22) így élünk mi Rámkérdeztek: hogyan ábrázol­nám az életemet? Rögtönzött mo­zaikképet készítettünk a fiaimmal: itt látható. * A kép alján egy pár szandál, egy vándorbot és a félig nyitott sátor. Vándorok vagyunk, akiknek kell a bocskor, csizma, cipő, szandál. Hogy el ne kopjon a talpunk, hogy tövisek meg ne szúrják, kő föl ne hasítsa, sár be ne fedje, fagy meg ne csípje, - hogy tartást adjon a hosszú úton. Kell a ván­dorbot is, támaszul az elfáradt­­nak, segítségül az ereje fogytán levőnek. Kapaszkodásnál kampós­­botnak, szükség esetén kutyaker­­getőnek, veszélyben rablóijesz­tőnek. A sátor is szükséges kellék. Elvégre nem lehet örökké talpon lenni, mozgásban maradni, állandóan menet köz­ben lenni. A sátor otthonná lesz, ha csak egy kis időre is. Behatárolja a vándorút néhány méternyi szakaszát. Átmeneti szállás. De védelmet is nyújt szél, hideg, eső, hó ellen. Sőt be is melegedhet, hogy éreztesse, milyen zord lehet kint az idő, s milyen éles szél vághatna ott kinn az arcunkba. El­­gondolkozásra is jó a sátorozás átmenetisége arról, hogy hová visz és milyen lesz a további utunk. Rá­döbbenek, hogy jövevény és vándor vagyok, annak minden szépségével és terhével együtt. A lesátorozás hosszabb időre is szólhat. Miután levertem a sátorcövekeket, gondolnom kell arra is, hogy ezen az állomáson hasznosnak bizonyuljon a tartózkodásom. Lehet fát ültetni, amely gyümölcs­­terméssel kecsegtet. Szemre szép, ízre kellemes gyümölcsöt hozhat. Lehet, hogy - legalább az első - termést magam is bevárom. Lehet, hogy mire te­rem, én már hetedhét határon túl vertem fel újra a sátramat. De nem baj, fontos, hogy olyat tettem, aminek gyümölcsét majd mások élvezik. Hogy lehetnék olyan ön­ző, hogy ne kívánnék nekik hozzá felüdülést és erősödést? * Am önmagunk élete ábrázolásá­nak van egy másik oldala is. Még­pedig a felső része. Mert szandál, vándorbot, sátor és gyümölcsfa i­­gazi értelemben vett földhözra­­gadtságunkat bizonyítja. De mivé lennének mindezek, ha "onnan fe­lülről" nem sütne rájuk az éltető Nap, és nem árasztaná el őket fénnyel, meleggel, örömfakasztó biztatással, hogy élni szép és élni jó? Bizony, ez a fény, ez a meleg láttathatja meg a vándorlás, a sá­torozás, s a gyümölcsfa-ültetés végső, és tulajdonképpeni értel­mét is. Különben igen földszagú maradna minden. S a nap sugárözönében szinte megrészegedetten szállnak vágyaink, terveink, álmaink. Az imádsága­ink is. Nem engedik, hogy földhöz ragadjunk. Ók azok, amelyek tekintetünket a Nap, az Isten fénye felé fordítják. És csak szállnak, szállnak, egyre a forrás felé, nehogy elfogyjon életünkből a fény, a meleg, az életserkentő energia. Úgy képzelem el az elmúlást, és az örök életet is, hogy egyre viszonylagosabbá válik képünk alsó fe­le, s eltűnik teljesen akkor, ha megérkezünk az is­teni világosság teljességébe és eggyéolvadunk vele. "Hogy Isten legyen minden mindenekben." Elmondtam, mert afelől is megkérdeztek, milyen­nek gondolom az örökkévalóságot. G.I. ********************************************************* "Hiszem, hogy Isten minden nehéz helyzetünkben az éppen szükséges ellenállókészséget is megadja. De ezt soha nem bo­csátja előre a rendelkezésünkre, nehogy a magunk erejére, ha­nem egyedül Rá bízzuk magunkat." D.Bonhoeffer

Next

/
Thumbnails
Contents