Útitárs, 1991 (35. évfolyam, 1-6. szám)

1991 / 1. szám

ISSN 0500-795 X UT/TfífíS MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP Biztonság - bizonyosság Első pillanatra felcsillan a szemünk: B.U.É.K. áll a karikatúrán. Polgári, kedves na és igen elkoptatott mondat jól ismert kezdőbetűi ezek: boldog új évet kívánunk/kívánok. Szerkesztősé­günk is szívesen ad helyet a négy betű­nek (hiszen az évvégi számunkból ki­maradt a boldog ünnep- és évköszön­tés, amiért bocsánatot is kérünk!) és vele minden jót kíván 1991-re minden kedves olvasójának, terjesztőjének és munkatársának. Többen közülünk azt is tudják, hogy a négy betű más, négy szóból álló mon­datot is jelenthet: bízzad újra életedet Krisztusra! Mi tagadás, hogy ehhez a kívánsághoz is szívesen csatlakozunk. Eszünkbe jut Jairus leánya (Mt 9,18) vagy a római százados fia (Jn 4,51) esete, vagy éppen a holdkóros fiú meggyógyítása. »Bízzál, leányom, a te bizalmad (hited) megtartott« (Lk 8,48). »Bízzál, a te fiad él!« »Bízzál, megbocsáttattak a te bűneid« (Mt. 9,2) - ilyen és hasonló mondatai az Úrnak azt a jogosult reményt kelthetik ben­nünk, hogy érdemes rábíznunk magun­kat. Akinek már tapasztalatai vannak Vele, az mondja, hirdesse, vallja meg, hogy mennyire nem csalódott, amikor rábízta az életét! Aki még nem tett próbát, azt csak biztatni lehet és kell. Olyan világban, amikor szinte le akar­nak szoktatni bennünket a bizalomról, jó arra fölfigyelni, hogy van valaki, aki még bizalomra méltó. Közelebbről megnézve persze igen gonosznak tűnik a kari­katúránk. Hiszen bekötött szemű em­berke tib-lábol ott a magasban, aki nem látja, nem is láthatja, hogy a B.U.É.K. sima, egyenes pályáján mi­lyen mélységek tátonganak. Mert az U legmélyebb verme ugyanolyan veszé­lyes az emberkének, akár a K egyre szűkülő szakadéka. Sőt-ha túljutna az U mélységén - még az É ékezetakadá­lyába is belebotolhatna. Mekkora go­noszság! Csaknem a szadizmust súrolja ez a karikaturista! S mindezt egy ke­resztyén lap le is közli? Mégis ajánljuk további meditálásra ezt a rajzot! Mégpedig három szempont miatt. Mindenekelőtt tudatosítani akarja bennünk azt a felelősséget, amelyet szinte nem is érzünk már, ha valakinek boldog újévet kívánunk. Igen, elko­pott ez a mondat, elnyúztuk és elérték­­telenítettük. Mert nem kerül semmibe. Akárcsak a »hogy vagy?« nagyon sok­szori elmormolása. Mert, ugyebár, mi lenne, hogyha az így megkérdezett őszintén azt mondaná, hogy nem jól és elsorolná mindé búját-baját? Hogy pl. ezt az utóbbi hónapokban már senki se kérdezte tőle őszintén. Vagy, hogy az én arcomon is csak azt látta, hogy nem vagyok olyan nagyon kiváncsi a vála­szára. Vagy, hogy fáj valamije, de hát ilyen futólagos kérdezőknek hogy is hozakodjon elő a bajával? Ne mondd felszínesen, ne kívánj olyat, amivel igazán keveset tud kezde­ni a másik! Hiszen az ő útján vermek, szakadékok is vannak. S hogy ő azt boldogságnak érzi-e majd, ha mégis beleesik? Másodsorban nem tagadhatjuk, hogy sok minden előfordulhat velünk addig, míg majd az 1991-es kalendá­rium utolsó lapját is leszakítjuk! Nagy realizmus van abban, hogy a karikatú­ránk kis embere remeg, roggyant lá­bakkal és előrenyujtott tapogatódzó kézzel próbálja kitapintani az előtte levő útszakaszt. Hát nem felel ez meg a valóságos helyzetünknek? Ebben az országban több mint 10 ezer ember nem tért vissza az év folyamán útjáról, mert a közlekedés molochja áldozata lett. Pedig valószínűleg valamennyinek 1989 szilveszterén boldog újévet kíván­tak! Felszínesen és szabványosan. Félmillió katonát vontak össze a Perzsa öbölben. Vajon kinek lesz boldog 1991-e? A diktátorától szenvedő és azt csaknem imádó irakiaknak vagy a fegy­verhasználat nélkül elvonuló nemzet­közi hadaknak? Szabad lesz-e Kuvait népe vagy megint csak beletörődünk a szabadság újabb megcsúfolásába? Ab­bahagyj a-e Izrael arab lakossága mél­tatlan gyötrését és mikor válik újra testvérré a zsidó és az arab? Csoda-e, ha inog a térd, reszketve tapogatódznak a kezek és minden ideg­szálunk remeg 1991 elején is? Mert, jaj, sok a buktató. Sok a csapda. Jaj, bele ne ess, emberke! Harmadsorban szót kell még ejte­nünk a kisember bekötött szeméről. Mit jelentsen ez? Valami végzetszerű­séget jelent az, hogy az útját még csak---------»

Next

/
Thumbnails
Contents