Új Szó, 1983. július (36. évfolyam, 153-178. szám)

1983-07-09 / 160. szám, szombat

hír mozaik krónika Szombat, 1983. VII. 9. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 4 42, nyugszik 20.38 Közép-Szlovákia. 4.50, nyugszik 20.46 Nyugat-Szlovákia: 4.58, nyugszik 20.54 órakor A HOLD kel - 3.24, nyugszik 20.04 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK LUKRÉCIA és LUJZA nevű kedves olvasóinkat • 1898-ban született Marcel DELAN- NOY francia zeneszerző (f 1962). IDŐJÁRÁS Tovább tart a rendkívül meleg idő. Napközben változóan felhős lesz az égbolt, délután helyenként zivatarok lehetségesek. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 28-32 fok között, északon 26 fok körül alakul. Gyenge északkeleti szél. Vasárnap és hétfőn ugyancsak nagy melegre számíthatunk, a délutáni órák­ban megnövekszik a felhőzet, néhány helyen zivatar lehetséges. A hőmér­séklet éjszaka 9-13 fok között, a síksá­gokon 15 fok körül alakul, nappal 27-31 fok között lesz. A Duna vízállása Előrejelzés 1983. július 9-re: Bratislava: 350, árad Medveďov: 285, árad Komárno: 265, árad Štúrovo: 245, árad RENDŐRSÉGI HÍREK- Gyorshajtás közben elvesz­tette uralmát motorkerékpárja fö­lött Suľovban (žilinai járás) a 25 éves Pavol H. A járművel az árok­ba borult. Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.- A szakszerűtlenül beszerelt áramvezeték rövidzárlata követ­keztében tűz ütött ki Terezia Š. žitavanyi (nyitrai járás) családi há­zában. Személyi sérülés nem tör­tént. A lángok mintegy háromezer korona kárt okoztak. ■ Magyarországon vendég­szerepei Oliver Dohnányi, a Csehszlovák Rádió bratislavai szimfonikus zenekarának karmes­tere, aki a Magyar Televízió által idén április 25-e és május 15-e között rendezett nemzetközi kar­mesterversenyen a hatodik lett. A színvonalas versenyen 18 or­szág 60 ifjú dirigense vett részt. Dohnányi hétfőn Diósgyőrben ad hangversenyt. ■ 60 hazai cég állítja ki ter­mékeit a hagyományos nyári vá­sáron, amelyet immár 16. alka­lommal rendeznek meg Spišská Nová Vesben. A tegnap megnyílt vásáron főleg bútorok, lakáskiegé- szító és ruházati cikkek kaphatók. Az érdeklődésre jellemző, hogy tavaly a kiállítók több mint 20 millió koronás forgalmat bonyolítottak le. A rendezvényt divatbemutató, amatőr képzőművészek kiállítása és virágkiállítás teszi színesebbé. ■ Nagy sikerrel vendégszere­peit Hollandiában és az NSZK- ban a prágai tanítók énekkara. A tegnap hazatért együttes pro­dukcióiról nagy elismeréssel írt a külföldi sajtó. ■ A XIII. moszkvai nemzetkö­zi filmfesztiválon, a világ egyik legrangosabb film-seregszemlé- jén számos világsztár vesz részt. Az idei fesztivál mottója: A filmmű­vészet humanizmusáért, a népek közötti békéért és barátságért. A Rosszija szálló koncerttermé­ben rendezett ünnepi megnyitón Filipp Jermasz, a Szovjetunió Filmművészeti Állami Bizottságá­nak elnöke felolvasta Jurij Andro- povnak, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének a fesztivál résztvevőihez intézett üzenetét, amely többek között hangsúlyoz­za: az igazi művészet elősegítheti a népek közötti jobb megértést, hozzájárulhat ahhoz, hogy a hol­nap boldogabb és nyugodtabb le­gyen napjainknál. ■ Nemzetközi folklórfesztivál­ra utazott az NSZK-ba a gottwal- dovi Kašava és a lukovi Podhoran együttes. Műsoraikon régi nép­szokások, gyermekjátékok, alkal­mi énekek szerepelnek. Hatékonyabb jogi propagandát! Beszélgetés az igazságügyminiszterrel (Tudósítónktól) - A sajtó által végzett jogi propaganda és neve­lés lehetőségeiről és feladatairól beszélgetett tegnap Bratislavában az újságírókkal dr. Ján Pješčak, az SZSZK igazságügyminisztere, aki egyúttal tájékoztatott a jogszol­gáltatás időszerű kérdéseiről is. A beszélgetésen a jogpolitikai kérdések rendkívül széles skálája merült fel. Az igazságügyminiszter hangsúlyozta, hogy a büntetőjog mellett fokozottabb figyelmet kell szentelni az olyan - a jogi propa­gandában kevesebb hagyomány­nyal rendelkező - jogágaknak is, mint a polgári és a munkajog. A vita súlypontja viszont egyér­telműen a büntetőjog irányába to­lódott, ami főleg annak tudható be, hogy az utóbbi időben erőteljeseb­ben lépnek fel a korrupció és a jogtalan meggazdagodás külön­böző módjai ellen. Szó esett arról, hogy eddig keveset foglalkoztunk a bűnmegelőzéssel, holott jogren­dünk főleg erre, és nem a kény­szerre, a büntetésekre helyezi a hangsúlyt. Az igazságügymi­niszter ezzel kapcsolatban nyo- matékot adott annak a vélemé­nyének is, hogy a bíróságok talán a kelleténél gyakrabban alkalmaz­zák a szabadságvesztést bünte­tésként, s nem használják ki meg­felelően a többi büntetésnem al­kalmazásának lehetőségeit. Kifej­tette nézetét, miszerint a lapok­nak, többet kellene foglalkozniuk a bűncselekmények okaival, hogy ezzel is elősegítsék a megelő­zést. (m-n.) ■ Csökkent a súlyos kožúti balesetek száma Angliában. A 25 százalékos javulást a biztonsági övék február 1-e óta kötelezővé tett használata eredményezte. A rendelet megszegőit 50 font pénzbüntetéssel sújtják. ■ Kétmillió néző tekintette meg Prágában nem egész egy hónap alatt a dolgozók nyári film- fesztiválján vetített filmeket. Az immár 34. alkalommal megrende­zett seregszemlén 13 ország 18 filmalkotását mutatták be. ■ 40 kiló aranyat foglaltak le a francia vámosok a Svájcba ve­zető Saint Louis határátkelőhe­lyen. A csempészek a 700 000 dollár értékű aranyrudakat két gépkocsiban rejtették el, amelyek­ben a felnőtt utasok mellett gyer­mekeket is szállítottak, hogy elte­reljék a vámosok figyelmét. ■ A tervezett ütemben halad Vietnam legnagyobb beruházásá­nak, a Hanoitól 75 kilométerre fek­vő Hoa Binh erőműnek az építése. Július első napjaiban elkészült a gátrendszer, és így a nyári esős időszakban nem önti el többé a te­rületet a közeli Fekete-folyó. A szovjet segítséggel épülő be­rendezésen 21 000 munkás dolgo­zik. Befejezése után 1990-ben Délkelet-Azsia legnagyobb erő­müve 8,2 milliárd kilowattóra telje­sítménnyel kezdi el működését. ■ A szokásosnál két héttel előbb kezdték meg az aratást Lengyelországban. Az őszi árpa kétharmadát már learatták, a dél-, közép- és nyugat-lengyelországi területeken most kezdték meg a rozs betakarítását. Az aratók munkáját jelentősen késlelteti az alkatrészhiány. Mi Hol f\ Mikor ■ S Z 0 M B ft T MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Kaszkadórszerepben (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA: Tom Horn (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • H VIEZDA-KERTMOZI: A győztes lány (japán) 21 • METRO­POL: A szerelem próbája (jugoszláv) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Földönfutók (angol) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Zöld jég (amerikai) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Apacsok erődje (amerikai) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Nem tudok búcsúzni (szovjet) 15.30, 18, 20.30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Talán a harmadik (olasz) 17, 19.30 • TATRA: A rózsaszínű párduc bosszúja (angol) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: Apacsok erődje (ameri­kai) • MLADÁ GARDA: A svéd, aki­nek nyoma veszett (magyar) • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: A szervezet (bolgár) • TATRA: Fairfax milliói (szovjet) • ÚSMEV: Katasztrófa föl­dön - égen (szovjet) • KERTMOZI: Zsiványok útja (román) SZÍNHÁZAK MŰSORA Nyári szünet! • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Szü­lőföldünk. Folklórműsor (19.30) • MŰ­VELŐDÉSI ÉS PIHENŐPARK: Kaba- rémüsor (17) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 8.00. Szombat reggel. 9.00: Vándortarisznya. 9.20: Kedvelt dallamok. 10.00: Hírek, sajtó­szemle. 10.15: Szimfonikus hangver­seny 11.00: Tudomány és technika. 11.20: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.10: Régi slágerek. 12.55: Anyanyelvűnk. 13.00: Ifjúsági magazin. 14.00: Tíz perc irodalom. 14.10: Könnyűzene. 15.00: Napi krónika. 15.30: Népdalcso­kor. 16.00: Zenés fejtörő (ism.). TV-MUSOR BRATISLAVA 8.25: Hírek 8.30: Pionírok magazinműsora, összeállítás 11.00: Sándor Mátyás: Magyar-francia -NSZK filmsorozat Verne Gyula regényéből. 2. rész (ism.) 12.00: Híradó 13.45-16.50: Telesport: 13.45: Bohemia 1983. Közvetí­tés a Nový Bor-i kerék- . párversenyról 15.00: Csehszlovákia oldalko­csis terepmotorkerék- pár-bajnoksága. Közve­títés Hronovból 16.15: Lovasverseny. Közvetí­tés Prágából, felvételről 16.50: Nők magazinműsora (ff.) 17.30: „Mindnyájan kérdezik, hogy ki­nek muzsikálnak.“ Zenés, szó­rakoztató műsor 18.10: Válaszolunk nézőink leveleire 18.20: A fiatal Ramsay. Ausztrál film­sorozat. 6. (befejező) rész 19.10: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 20.00: Igaz történetek az életből. Té­véjelenetek. Az adás végén a MATES számainak húzása (ff.) 21.20: Gólok, pontok, másodpercek 21.35: Marie Rottrová és vendégei. Könnyűzenei összeállítás 22.20: A stoposlányok halála. Cseh bűnügyi film 23.45: Hírek 23.50: Vox és Retro. Lengyel zenés, szórakoztató tévéműsor II. MŰSOR 16.00: Híradó 16.15: Mocsarak élete. Természetfilm 16.40: Karleman hídja. NDK tévéfilm gyerekeknek (ff.) 18.00: Erről is, arról is. Rövidfilm- összeállítás a közlekedési esz­közökről 19.20: Esti mese 19.30: Két kiállítás egy tető alatt. 19.55: Szombat esti vers (ism.) 20.00: Peter Ševčovič: Simon és Vero­nika. Ifjúsági tévéjáték 20.55: Tükrök. Milan Lapšanskýzongo­raművész portréja (ff.) (ism.) 21.20: Az akasztófa árnyékában. Francia tévéfilmsorozat. 5. rész 22.15: Halló, itt a hírszerkesztőségi 22.25: Emlékeznek még? BUDAPEST 8.00: Tévétorna (ism.) 8.05: Naš Ekran A pécsi körzeti stú­dió szerb-horvát nyelvű nem­zetiségi műsora (ff.) (ism.) 8.25: A nagy kék üveggolyó. Amerikai filmsorozat gyerekeknek. 1. rész 8.50: Pengető. 5. rész: Időfa (ism.) 9.10: A dunai hajós. Tévéfilm Verne Gyula regényéből. 1. rész (ism.) 10.05: Claude Brulé: Az ördöngős fic­kó. francia tévéfilmsorozat Vol­taire életéről. 6. (befejező) rész: Meghalni Párizsban (ism.) 11.00: A titok nyitja. Riport-dokumen- tumfilm. 1. rész 11.30: Képújság 14.15: Pályán maradni! Kispályás foci­vetélkedő. Szuper Kupa elő­döntők (ff.) 14.45: Hírek 14.50: Martin Eden. Olasz filmsorozat Jack London regényéből. 5. rész 15.50: MAFILM-magazin (ff.) 16.00: Irodalmi barangolás a Bakony- vidékén 16.30: Pusztafalu. Filmszociográfia. 17.20: Reklám 17.25: Új egymillió fontos hangjegy Máté Péter műsora 17.40: Képújság 17.45: Teleráma (ff.) 18.25: Damaszkusz. Útifilm 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: Ki mit tud? II. középdöntő Közben: 21.40: Tv-Hiradó 2 00.00: Képújság II. MŰSOR 14.00: Ausztria - Magyarország Davis Kupa teniszmérkőzés. 16.30: Párharc. Bolgár rövidfilm 16.40: A rajzfilmek kedvelőinek: 1. A pénznek nincs szaga. Ro­mán rajzfilm 2. Négy tájkép. Francia rajz­film 3. Állóképek. Román rajzfilm 17.00: Beszélgetés dr. Dienes Valériá­val. 1. rész (ff.) (ism.) 18.05: Zsombok Tímár György: Holtvá­gány. Tévéfilm (ff.) (ism.) 19.05: Északi díszítések. Szovjet kis­film (ism.) 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: Henschel fuvaros. 21.55: Brahms: Klarinétötös h-moll ' Op. 115 22.30: Tv-Híradó 3 VASÁRNAP MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Kaszkadórszerepben (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA: Tom Horn (amerikai) 15.30, 18, 2030 • H VIEZDA-KERTMOZI: A győztes lány (japán) 21 • METRO­POL: A szerelem próbája (jugoszláv) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Földönfutók (angol) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Zöld jég (amerikai) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Apacsok erődje (amerikai) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Nem tudok búcsúzni (szovjet) 15.30, 18, 20 30 • SZAKSZERVEZETEK HÁZA: Az óriás (NDK) 14.30 • Üdvözlet a Földről (cseh) 17, 19.30 • TATRA: Egyszerű történet (francia) 15, 17.30, 20. KOŠICE • DRUŽBA: Apacsok erődje (ameri­kai) • MLADÁ GARDA: Talán a har­madik (olasz) • SZAKSZERVEZE­TEK HÁZA: Családi banda (NDK) • TATRA: Szindbád és a tigrisszem (amerikai) • ÚSMEV: Katasztrófa föl­dön - égen (szovjet) • KERTMOZI: Az arkansasi aranyásók (NSZK) SZÍNHÁZAK MŰSORA Nyári szünet! • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENŐPARK: Gyermekműsorok (14, 15.30) • Köny- nyűzenei együttesek koncertje (16) RÁDIÓMŰSOR szágban. 8.30: Mese. 8.45: Hungária együttes felvételeiből. 9.00: Rádióe­gyetem. 9.15: Operettről operettre. 10.00: Egy hazában. 10.20: Az opera kedvelőinek. 11.00: Társadalmunk idő­szerű kérdései. 11.10: Vasárnapi ran­devú, közben 12.00: Hírek. 12.30: Ma­gyar nóták és népi muzsika. 13.00: Fáklya. 13.^0: örökzöld dallamok. 14.00: Zenés köszöntő. TV-MUSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Hírek. 7.10. Ismert vonószenekarok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneor­BRATISLAVA 8.25: Hírek 8.30: Gyertek velünk! Gyermek­műsor-összeállítás 10.50: A športka számainak húzása 11.00: M Smetana. A mozgás törvé­nyei. Tévéfilmsorozat. 4. rész (ism.) 12.00: Bohemia 1983. 13.10: A hét tükre. 13.40: Folklórműsor gyerekeknek 14.00: Béke és Barátság Kupa nem­zetközi salakmotoros-verseny Közvetítés Brezolupyból 15.20: Híradó 15.35: Valóra vált álmok. 16.00: önöknek énekelnek— 16.40: Filmmúzeum. Ésszel kötött há­zasság. Cseh film (ism.) 18.05: Szórakoztató műsor a határőr­ség napja alkalmából 19.10: Esti mese 19.30: Tv-Hiradó 20.00: Vasárnapi vers 20.05: Miloš Vacek: Žak testvér. 21.50: Gólok, pontok, másodpercek 22.05: Z. Vavrín: Jutalom. 22.25: Jozef Vrabec-portré (ism.) 22.50: Hírek II. MŰSOR 16.25: Híradó 16.40: Atlétika, a béke követe. 17.05: Mongólia múltja és jelene. 17.35: Ľubomír Feldek érdemes mű­vész. Irodalmi műsor 18.10: Szürke rabló. Szovjet kaland­film 19.10: Egy hét a képernyőn. 19.30: Szülőföldem. Irodalmi összeál­lítás (ism.) 20.00: Vasárnapi ajánlás 20.05: J. Jacquine: Ádám lányai. 21.25: Híradó 21.40: A dokumentumfilm-gyártás tör­ténetéből. 7. rész: A német do­kumentumfilmek 1945-ig (ff.) 22.20: Zenei krónika (ff.) BUDAPEST 8.30: Tévétorna (ism.) 8.35: Óvodások filmműsora 8.55: Zsebtévé (ism.) 9.25: Tüskevár. 10.00: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az Ember. Francia rajzfilmsorozat. 1. rész: Meg­született a Föld 10.25: A mi szemünkben. Dokumen­tumfilm 10.55: Hírek 11.00: Fésűs Éva: Minibocs. 14.05: Harminc év legszebb népdalfel­dolgozásaiból. Zeneszerző: Lajtha László 14.25: Hogyan közlekedjünk autópá­lyán? 14.35: Egy úr az úrból. Amerikai film­sorozat. 10. rész 15.00: Képújság 15.05: Csehszlovák vígjátékok. Millio­mos úr szerelmes. 17.10: Műsorainkat ajánljuk! 17.35: Reklám 17.40: A Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepén 18.00: Delta. Tudományos híradó 18.25: Reklám 18.35: A Közönségszolgálat tájékozta­tója 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Vers - mindenkinek. 20.10: Candide. Angol tévéfilm Voltai­re regényéből 21.50: Kolozsvári vendégünk: Kányádi Sándor 22.30: Hírek II. MŰSOR 16.00: Ausztria - Magyarország Davis Kupa teniszmérkőzés. 19.05: Dvorák: A-dúr zongorás kvintett 20.00: Hírek 20.05: Vers - mindenkinek. 20.10: Az etruszkok földjén. NSZK filmsorozat. 1. rész: Gazdagság és szegénység 20.55: Interbalett '82. A budapesti ba­lettfesztivál műsorából 21.35: Telesport 22.05: Reflektorfény. Az Osztrák Tele­vízió könnyűzenei sorozatmű­sora 22.35: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) #ÚJ sző Kiad|a Szlovákia Kommunista Párt|a Központi Bizottsága főszerkesztő Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csető János, szerkesztőség: 815 81 Bratislava Gorkého 10. telefon 309 331-252. 332-301. szerkesztőségi titkárság: 550-18. gazdasági ügyek 506-39 Táviró: 092308 Adminisztráció Pravda Kiadóvállalat. 815 80 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében. 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava. Jiráskova 5. telefon 337-823. 337-825 Hirdetesi iroda a közule- teknek: 815 80 Bratislava, Vaianského nábrežie 15 II emelet, telefon 551-83. 544-51 Előfizetési di| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14 70 A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként Index 48 011 Kčs 13.-. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések. PNS. Ústredná expedícia a dovoz tlače. 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6 krónika

Next

/
Thumbnails
Contents