Új Ifjúság, 1974. július-december (23. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-02 / 27. szám

25 EVES AZ Negyedszázados évfordulók sorozata követi most egymást az Ifjúsági mozgalomban. Egyik jelentősebb, mint a másik, s mindegyik más területen érett tör­ténelmi jelentőségűvé. A legfrissebb évforduló most a legendás hírű Ifjúsági Vasút fennállását jelzi. 1949-ben tettrekész, lelkes fiatalok ezrei dogoztak az azóta emlékművé szlmbolizálódott építkezésen. Igen — emlékmű és szimbólum lett az építkezés, ■émlkor elkezdődött, hazánk a szocialista társada­lom építésének első lépéseit tette. A felszabadult ha­zában dolgozó nép új életének első rügyei fakad­tak akkor. Óriási építkezések alapjait rakták le, s ezekből az óriási építkezésekből, az új társadalom építéséből a fiatalok is igyekeztek példásan kivenni a részüket. Ott akartak lenni, ahol erős, dolgos ke­zekre s a nagy elhatározások megvalósítására volt szükség. Ez a szándék volt az Ifjúsági Vasút alapja is. Jelentősége valóban történelmi példává érlelő­dött, hiszen ami akkor ott történt, az a fiatalok ez­reinek első egységes felvonulása, közös alkotóere­jének demostrálása volt. A gondolat még a Februári Győzelem eseményeit megelőzően, 1947 októberében, az ifjúsági szövetség konferenciáján született meg. Az év végére a Köz­lekedésügyi Megbízotti Hivatal elfogadta a fiatalok felajánlását és javaslatát, s 1948 márciusában az ak­kori diószegi járásból megérkezett az első, huszon­négy fiatalból álló brigád. Néhány héttel ezután az építkezést hivatalosan Ifjúsági Vasútnak nevezték el. A Szlovák Nemzeti Tanács akkori alelnöke Karol Smidke elvtárs szimbolikus ásónyommal megkezdte az építkezést. Es jöttek, özönlöttek, egymás kezében váltották a csákányt a fiatalok ezrei. Barátságok, szerelmek szövődtek — de ami legfontosabb, kialakult az Ifjú­ság egysége, amely nélkül e nagy mű meg sem épülhetett volna. 1948. október huszonkettedikén Hronská Dúbrava és Banská Stiavnica között megindult az első szerel­vény. A próbajárat méltóságteljesen gurult végig a síneken. A szerelvényen s a vasúti töltés oldalában az építők vidám nevetése hallatszott. Elégedettek voltak — a mű készen állt. Egy héttel később hi­vatalosan Is üzembehelyezték az Ifjúsági Vasutat. Az építkezés másfél esztendeje alatt több mint 47 000 fiatal építő dolgozott az Ifjúsági Vasúton. Rajtuk kívül másfélezer külföldi brlgádos is eljött segíteni. Csaknem kilencezer fiatal építőt a meg­tisztelő Elmunkás címmel tüntettek kl, nyolcvanötén pedig elnyerték az „Ifjúsági Vasút Hőse“ címet. A több mint húsz kilométer hosszúságú vasúthoz 49 vasúti és 32 közúti objektumot, több mint egy kilométer hosszúságú alagutat és három viaduktot is fel kellett építeniök a fiataloknak, 660 000 köb­méter földet 34 500 köbméter betont, kavicsot, 2620 darab sinelemet s közel negyvenezer talpfát moz­gattak meg és építettek be a nagy műbe a fiatalok. Példamutatásukból az utánuk felnőtt fiatalok az el­telt huszonöt esztendő alatt mindig eleget tudtak meríteni, s példájuk igazi példa marad a jövőben Is. —L ffSZIlVilAiGÄS-iÄMMÄli — Szial VisszlátI — hangzik a fülemben a tavalyi búcsú s már a középiskolások idei II. országos fesztiválja búcsúz kodása Is elhangzott. Mert Ismét eltelt egy év, ismét be fejeződött az iskolai év és a középiskolások az idén Is, akár csak tavaly. Ismét találkoztak, hogy összemérjék erejüket, értékeljék és megvitassák az elmúlt Iskola! év eredményeit 16 lenne itt idézni a vitákból, jő lenne elmondani a SZISZ KB által rendezett találkozó minden apró mozzanatát, mert értékes találkozó vojt, jó volt a hangulat, fiatalos és vidám volt minden megmozdulás. Dehát nincs most erre mód. Ad­dig is legalább néhány portré, néhány sor azokról, akik ott voltak, akik vetélkedtek és vitáztak. Talán sikerül féléiévé nítenl valamit a találkozó hangulatából, talán sikerül meg mutatni, hogy mit is csinálnak a mai középiskolások, és hogy milyenek Is ök tulajdonképpen. (Folytatás a harmadik oldalon.) ÍÖZSEF ATffLÁ IVYÄRFiK KÖZÍl babokká tágókkal N

Next

/
Thumbnails
Contents