Új Ifjúság, 1970. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-09 / 1. szám

Nagyon vártuk az új évet! S most, hogy itt van, kissé ijedt cso­dálkozással, kissé gyanakodva nézzük — va­jon mit hoz? És egyáltalán új lesz-e, vagy csak a régi folytatása? Ezer és ezer kérdést fogalmazhatnánk meg — hiszen a Csipkerózsika- álom véget ért és már a valóság áll ajtónk előtt, a valóság fogalmazza a kérdéseket. Ám bármilyen irányba indul is a kérdés, a válasz az érdekes: ha dolgozunk! Ha dolgozunk, mindannyian és becsülettel! Csak így szabadulhatunk meg a fölösleges, kedvet és hitet romboló kérdésektől. Igenám! Csakhogy a munkához — legyen az bárminemű — bizonyos en.beti, hangulati és társadalmi feltételek szük­ségesek. xNyugodtan leírhatjuk: pártunk már az elmúlt év során is mindent elkövetett, hogy dol­gozhassunk... —O— Kevés ev fordulójára emlékszem, amikor a jó­kívánságok csokrában annyiszor fordult volna elő a BÉKE és a BÉKESSÉG szó, mint éppen az idén. Nekem is mondták, én is mondtam. Vé'etlf.n lenne? Nem hiszem! Békét, békességet, belső emberi nyugalmat, mert csak így juthatunk el azokhoz az összete­vőkhöz, amelyekre az országnak a jelen pillanat­ban szüksége van. Csak így léphetünk előbbre az annyiszor emlegetett konszolidáció útján. —O— Tanulságos hónapok vannak mögöttünk. Drága hónapok! Fádöbben erre lassan az ország mind a tizennégy millió politikusa. Nem! Nem tévedés! Hiszen nézzünk csak körül, bármelyik munkahe­lyen is; a lapái n.yelét szorítóktól, az alaktalan vasdarahhoi (soclát esztergályozókig — hányszor áll meg a lapát és az esztergapad a viták, politi­kai viták hevében. Hány munkadarabbal készül el kevesebb hány köbméter földdel dob ki a lapát kevesebbet ’ S ha ez így megy napról-napra, hét- röl-hetre hónapról-hónapra, csoda-e. ha a nép- uazd.sság írnom műszere erősen érzékeli? Azt moi'diam, tanulságos hónapok vannak mö­göttünk. Vajon valóban mögöttünk vannak-e már? Vajon az ország tizennégy millió politikusa közűi mindenki azt a munkát végzi-e már, ami­hez leg-nkább ért? A földműves a szántás-vetést, a hegesztő a hegesztést, a bányász a szénfejtést stb, és a pohtikus a politikai munkát. —O— Itt árunk az új év küszöbén és emberi szívós- ságunkrál fogva próbáljuk rendezni sorainkat. Tennivaló van és akad bőven. Hiszen ha az elmu- 'asztottakav akarnánk csupán behozni, már akkor is szük.ség van a rendezett sorokra. S nálunk nemcsak erről van szó... —O— Nagyon vártuk az új évet! S most, hogy itt van, kissé ijedt csodálkozással, kissé g,yanal<.odva nézzük — vajon mit hoz? És egyáltalán, új lesz-e, vagy csak a régi folytatá.sa? Hogy is lesz? Ezekkel és ehhez hasonló gondola­tokkal foglalkozik mostanában az ország minden fiatalja, öregje. .A válasz nagyon könnyű: fölünk függ! Rajtunk múlik! Hát úgy éljünk. Tóth Elemér O A CSEHSZLOVÁKIAI _____ _______ XIX. évt. 1970 MAGYAR ---------------------------------­Január 9. FIATALOK LAPJA Ara i,- kc.s Fejünkben mindig kell lennie egy nyitott s szabad zugnak, hogy lielyet adjunk ben- le barátaink véleményeinek, és utólag el- zállásoljuk őket. Valósággal elviselhetet- enné válik a társalgás olyan emberekkel, ikiknek az agyában minden rekesz foglalt, !S semmi külső dolog nem férkőzhet belé- ük. Szívunk és elménk vendégszerető le- ryen. JOUBERT oMiiinR ÚJ ESZTENDŐ Émm

Next

/
Thumbnails
Contents