Tolnai Népújság, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-01 / 26. szám

EGY PERCBEN Megdézsmálják a kerteket KEKSZ*; Elszaporodtak a vadak, hol vaddisznók, hol őzek látogatják Szek- szárdon a városszéli kerteket. Olvasó­ink közül többen is elmondták, egészen közel merészkednek a lakóövezetek­hez. Ilyen helyen természetesen tilos vadászni, csak nagyon extrém esetben adnak erre engedélyt. ► 3 Köddé vált lurkók Ezerszám tűntek el a felnőtt kí­sérő nélkül Európába érkező regiszt­rált kiskorúak, közölte az Europol egyik vezetője. Szinte biztos, hogy bű­nözök markába kerültek. Ahétvégén az osztrákok közreadták kitoloncolási tervüket. Ezt még némi pénzzel is ösz­tönöznék. ► ti TOLNA MEGYE Ma már nagyon kevesen tartanak „háztáji­ban” egy-egy tehenet még falon is, mérséklődött a ser­téstartók száma, ugyanakkor tyúkokat többen nevel­nek, mint pár évvel ezelőtt. Még Szekszárdon is sokan tartanak tyúkokat a kertes házuk udvarán (képünkön Oszkó Ferenc eteti az állatait). Hogy megéri-e? Akik csi­nálják, legtöbben azt modják, nem számolgatták, ők ebbe születtek bele, tartanak otthon állatokat, mert ezt tartják természetesnek. Persze az otthoni konyhá­kért művelésében, a falusi állattartásban sokat lendí­tettek az elmúlt években a különböző szociális progra­mok is. ► 2 Orbán Viktor vagyona NYILATKOZAT Ingatlanvagyona válto­zatlan, banki tartozása viszont csök­kent Orbán Viktor miniszterelnöknek a legfrissebb vagyonnyilatkozata sze­rint, melyet a kormányfő a honlapján publikált, betartva a törvényben előírt január 31. leadási határidőt. Mi a jó játék a gyereknek? A lurkók játék közben nem­csak szórakoznak, de tanulnak is, nem mindegy tehát, hogy mit vásárolunk nekik a széles kínálatból. A legkiseb­beknél a biztonság és a készségfejlesz­tés a legfontosabb szempont. ► 11 Jó reggelt! F olyamatosan kampányol a Ma­gyar Vöröskereszt annak érdeké­ben, hogy minél többeket meg­nyerjen a véradó mozgalomnak. Már a középiskolások körében igyekeznek népszerűsíteni a segítségnyújtás ezen módját, hiszen 18 éves kortól van erre lehetőség, és nagy szükség van az után­pótlásra. A véradók egészségesek, élet­mentők, hősök - érvel a Vöröskereszt. Ráadásul a véradás nemcsak közössé­gi, hanem egyéni érdeket is szolgál, mi­vel minden véradást szűrővizsgálat előz meg, így az önkéntesek visszajelzést kaphatnak egészségügyi állapotukról. De ami a legfontosabb, hogy egyetlen karnyújtás három beteg gyógyulásához járul hozzá. Néhány havonta egy tűszú­rás nem lehet nagy áldozat, hiszen bár­ki kerülhet olyan helyzetbe, hogy ő szo­ruljon segítéségre. H. E. Életveszélyes verekedés volt Öt ember sérült a kutyatámadásban Meghaltak a drogos anyák csecsemői BUDAPEST Meghalt az a két cse­csemő, akiknek édesanyját drogtúladagolás miatt vitték kórházba Törökszentmiklós- ról. A két nő egy drogpartin va­lószínűleg dizájnerdrogot fo­gyasztott, majd rosszul lettek tőle. Még aznap császármet­szést hajtottak végre mindket­tejüknél. Az RTL Klub informá­ciói szerint a két kisbaba vasár­napra meghalt. VARSÁD Életveszélyt okozó tes­ti sértés miatt indított eljárást a rendőrség. A nyomozás eddi­gi adatai szerint Varsádon janu­ár 30-án éjjel 2 óra 30 perc és 3 óra között egy helyi söröző előtt szóváltást követően több sze­mély dulakodni kezdett, amely­nek során három férfit bántal­maztak. Az elsődleges orvosi adatok szerint a durva vereke­dés következtében egy 24 éves medinai fiatal súlyos, életveszé­lyes, egy 29 éves szedresi férfi súlyos, valamint egy 32 éves medinai férfi könnyű sérülé­seket szenvedett. A sérülteket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A rendőrök ki­hallgattak három varsádi férfit, közülük egy 23 éves férfit, vala­mint 29 éves társát őrizetbe vet­ték. A harmadik, 32 éves terhelt szabadlábon védekezhet. Á. A. Komoly kutyatámadás történt vasárnap reggel a köz­ségben. Három harci kutya szabadult ki egy ingatlanból, s járókelőkre támadtak - tájé­koztatta kapunkat Husztl Gá­bor rendőrségi sajtószóvivő. A csetepaténak egy szolgálatba igyekvő tűzoltó vetett véget, aki magára vonta az ebek fi­gyelmét, nagy nehezen vissza­terelte őket az ingatlan udvará­ra, majd rájuk csukta a kaput. Az ebek négy embert megha­raptak, a katasztrófavédelmis is kisebb sérülést szenvedett. A megtámadott gyalogosokat a helyszínre kiérkező men­tők látták el. Rendőri intézke­dés történt az ügyben, vizs­gálat fogja kideríteni, kinek á felügyeletére voltak bízva a kutyák, illetve ki tehet arról, hogy kiszabadultak. B. L. Kalmár Ferenc együttese hibátlanul nyerte meg a Váz-Bau Kupát A majosiak vitték el a serleget TEREMFOCI Csak egy évet hagy­tak ki a majosiak, akik a 2014- es elsőségük után vasárnap is­mét megnyerték a szekszár­di városi sportcsarnokban im­máron tizennegyedik alka­lommal megrendezett Váz-Bau Kupát. Kalmár Ferenc együtte­se átmentette a terembe a sza­badtéri formáját, hiszen a me­gyei I. osztályban őszi elsőként várják á tavaszi folytatást, s itt sem akadt ellenfelük. A máso­dik helyezettnek járó kupát a kakasdiak, a harmadiknak já­ró serleget pedig a kölesdiek vihették haza. A tornát jövőre január 21-én rendezik - jelen­tette be a torna végeztével Len- key Imre főtámogató. ► 14 A majosi játékosok boldogan álltak össze egy csapatképre: nem akadt náluk jobb a teremben Fiatalok loptak egy üzletből PAKS Egy paksi cég kivonu­ló szolgálata tett bejelentést a rendőrségre, mert január 28- án a késő esti órákban ismeret­len tettesek betörtek egy paksi boltba, és onnan élelmiszerfé­léket, illatszereket vittek el. A személyleírás alapján a Paksi Rendőrkapitányság munkatár­sai a helyszín közelében, rövid időn belül elfogták a fiatalokat. A 16 éves és a 18 éves paksi fi­atalembert gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, a ter­heltek beismerő vallomást tet­tek, szabadlábon védekezhet­nek. Ruházatukból előkerül­tek a boltból eltulajdonított ter­mékek, melyeket a rendőrök le­foglaltak. SZERKESZTŐSÉG: E-mail: tolnai.nepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Budavári Kata 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig . 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 74/511-534 MA HOLNAP 12 15 Ma még számíthatunk esőre, borult lesz az ég, csak késő délután szakadozik fel a felhőzet. Enyhe idő lesz, és kedden tovább melegszik. * 12 Boldog névnapot^ kívánunk r Ignác és Brigitta nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents