Tolnai Népújság, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-01 / 126. szám

Tíz kitüntetett volt az idén TOLNA Szó szerint katonás volt az idei tolnai város napja. A programsorozat - amelynek részeként a városi kitünteté­seket is átadták - a hajdani tolnai tü­zérosztály csapatzászlajának szóló ka­tonai tiszteletadással kezdődött. ► 4 Tízezer horgász van Tolnában A FOGÁS! naplóval kapcsolatos admi­nisztrációs kötelezettség miatt sokan panaszkodnak. Kézben fogva az ok­mányt, szinte lehetetlen az apró rubri­kákat megfelelően kitölteni. Ez a nap­ló bizony nem a legjobban sikerült. Az országos szövetség is jelezte már, hogy ezen a jövő évi napló megszerkesztésé­nél változtatni kell. Erről is beszélt la­punknak Székely Gábor, a Tolna Me­gyei Horgászegyesületek Szövetségé­nek ügy vezető elnöke. ► 14 Röghöz kötött devizások BÁR elvileg minden devizahiteles ke­reshetne olcsóbb forinthiltelt, az adó­sok több mint a felét a magas h itelfede- zeti arány miatt elutasítják a bankok. Sok hitelintézet már nem kampányol hitelcserére, ma már inkább elzárkóz­nak az ilyen ügyletektől. ► 6 Elvitték a lottóötöst MILLIÓK izgultak ezúttal is, megkapa- rintja-e valaki a mesés csúcsnyere­ményt. Hát, szombaton valaki besö­pörte: egész pontosan 5 milliárd 49 millió 127 ezer 895 forintot. ► 8 Jó reggelt! F ennhangon szidta az időjárást a két, élete virágán már túl lévő hölgy az utcán. A fiatalabbik némi köhécseléssel illusztrálta, meny­nyire megártott neki, hogy egyik nap­ról a másikra, oda-vissza ingadozott a hőmérséklet. A másik meg a retten­tő szél okozta fejfájásra panaszkodott. Egymás szavába vágva szörnyülköd- tek a korábbi hideg és szeles idő mi­att, majd most meg a hirtelen jött nyá­rias idő viselte meg a lelki életüket is. Azon sajnos nem lehet segíteni, aki a félig teli poharat félig üresnek látja, pedig lehet, hogy csak túl nagy pohár­ba töltötték a folyadékot. Az lett volna az igazi, ha egy kisgyerek elmondja a mondókát: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Soha nincs jóidő, mindig esik az eső... 1.1. S| A fogyasztók elvárják a jogsértő vállalkozásokkal szembeni határozott hatósági fellépést, ugyanak- gj kor az egyedi sérelmeik orvoslását is. Jellemzően a kereskedelemben vásárolt termékekkel kap- 3 csolatos minőségi jogvitákból van a legtöbb. Vita tárgya lehet például, hogy egy gyerekcipőnél mit p. tekint a vevő, és mit az eladó rendeltetésszerű használatnak. Egy biztos, ha a parlament elfogadja J a fogyasztóvédelmi törvény módosítását, akkor a békéltető testületek elé kerülő ügyek esetében a d vállalkozásokat keményen megbírságolhatják, ha nem működnek együtt. ► 3 Halálos baleset történt Korszerűsítenék a szedresi vasúti átjáróban SZEDRES Halálos közlekedési baleset történt május 30-án 8 óra 17 perc körül Szedresen, a vasúti átjáróban. Eddig még is­meretlen körülmények között ütközött össze a Tengelic irá­nyából Szekszárd felé közleke­dő személyautó egy mozdony­nyal. Az autó vezetője a hely­színen életét vesztette. A rend­őrök a helyszínelés idejére le­zárták a balesettel érintett út­szakaszt, közölte Molnár Ág­nes, a megyei főkapitányság sajtóreferense. A katasztrófa- védelem tájékoztatása szerint a személyautó az árokba csapó­dott. A helyszínre a szekszár­di hivatásos tűzoltókat és a me­gyei katasztrófavédelmi műve­leti szolgálatot riasztották. A tűzoltók feszítővágó segítségé­vel vágták szét a roncsot, hogy kiemeljék a holttestet. 1.1. Szlovák bajnokot avattak SZEKSZÁRD A szlovák Maros Kovac (képünkön középen) nyerte meg az Alisca Bau 41. Gemenci Nagydíj összetett versenyét. A Kemo Dukla Trencín kerékpárosa 7:01:25 óra alatt teljesítette a két napos, há­rom szakaszból álló tradicionális versenyt. A második helyen a román Andrei Nechita, a Tudnád Cycling Team bringása végzett 7:06:09-es idővel, míg az összetett dobogó harmadik fokára a horvát Emanuel Kiserlovski, a Meridiana Kamen Team kerekese állhatott fel (7:06:21). Az idei versenyen kilenc ország 127 kerekese állt rajthoz, egy szakaszt Kovac, egyet Nechita, egyet pedig az olasz Francesco D. Delle (Delio Gallina Colosio) nyert meg. ► 16 az óvoda fűtését NAGYMÁNYOK Képviselő-testüle­ti ülésén arról döntött a város önkormányzata, hogy pályáza­tot nyújtanak be utak, járdák felújítására, valamint az óvoda fűtéskorszerűsítésére is. Utób­bi esetében mintegy 7 millió, az újraaszfaltozásra 15 millió forintra pályázik a helyható­ság - tájékoztatott Kari Béla, polgármester. A település idén ünnepli meg­alapításának és fennállásának ezeréves évfordulóját. Az au­gusztus 20. és 22. között tartan­dó rendezvénysorozat előkészü­letei is szóba kerültek a csütör­töki ülésen, hiszen a millenni­um alkalmából rengeteg ven­dég érkezik a testvértelepülé­sekről. A tanácskozáson a tagok elfogadták a kötelező feladatok ellátásáról szóló beszámolókat. A városvezető elmondta, hajrá­jához érkezett a város több épü­letét érintő napelemes rendszer telepítése. Az önkormányzat, az óvoda, a konyha, illetve a szociá­lis intézmény tetejére szereltek szolár paneleket közel 29 mil­lió forint értékben. A százszáza­lékos támogatással megvalósu­ló beruházás ötven kilowattos teljesítménye nagyjából fede­zi az épületek energiafogyasz­tását. A költségek kétharmadát tudják megspórolni a nap fény­energiájával. B. L. Többmilliós kárt okoztak a tolvajok SZEKSZÁRD Hat éve foglalkozik méhészkedéssel Lengyel Pé­ter, akinek hárs, illetve repce krémméze 2010-ben és 2012- ben elnyerte a Kiváló Magyar Méz címet. Háromtagú család­ját ebből tartotta el. A megél­hetésük került veszélybe ami­att, hogy május 7-én éjjel a Du- na-Dráva Nemzeti Park tapló- si részén meglopták őket. Úgy gondolja, az elkövető már járt méhészetben, vagy szakember irányításával cselekedett. Tud­ta, hogy működik a Hunor ra­kodó kaptárrendszer. Annyi biztos, hogy hozzáértő volt, hi­szen egységes rendszert vitt el, s csak azokat, amelyek tele vol­tak mézzel. A negyvenhárom éves mé­hész feljelentést tett a rendőr­ségen. Emellett pedig félmil­lió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a tettes kézre kerí­tésére. ► 2 770865 603012 15 12 6 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: tolnalnepujsag@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Balázs László 74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 74/511-534 MA HOLNAP 28 28 Erős felmelegedés kezdődött. FNagyrészt napos idő lesz, futó zápor azonban előfordulhat. Kiadós esőre nem kell számítani. ► 12 Boldog névnapot kívánunk Tünde és Jusztin nevű olvasóinknak! v 1 t

Next

/
Thumbnails
Contents