Tolnai Népújság, 2014. december (25. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-01 / 279. szám

www.teol.hu 2014. december 1., hétfő* XXV. évfolyam, 279. szám. Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft KERESSE A TEOL.HU OLDALON! JQM HANKS HUSZONNÉGY ÉVES MIKLÓSA ERIKA: TÚLÉLTÉ A RÁKOT, MOST MASOKON ', ' , "í ,.'"^11. SIKERES LESZ is segíteni akar FIA LEÁLLT A DROGGAL a virtuózok Nem nyugodott bele a faddi férfi a szakításba fadd Egy faddi nő tett felje­lentést a rendőrségre október 1-jén, mivel volt élettársa folya­matosan zaklatta őt. A sértett a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársainak elmondta, hogy a férfi május 16-tól rend­szeresen hívta őt telefonon, és a zaklatás már a sértett család­ját is zavarja. Az egyenruhá­sok zaklatás vétség elkövetésé­nek megalapozott gyanúja mi­att gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki beismerte tet­tét. A rendőrség lezárta a nyo­mozást és vádemelési javaslat­tal küldte tovább az iratokat az ügyészségek - olvasható a rendőrség honlapján. ■ V. B. A kis falvakban létkérdés a közmunka A közelmúltban megszépült szabadtéri kultúrcentrum a felújított víztoronnyal és a szabadtéri színpaddal nagy változáson ment keresztül, a kétszáz éves, lerobbant épü­let a Start közmunka prog­ramban esett át elképesz­tő fazonírozáson, azaz Für­gédén ennek a programnak igen látványos eredményei is vannak. Dalmandon olyan idős emberek kertjét művelik meg a közmunkások, akik er­re már nem lennének képe­sek. A Start munkaprogram itt a túlélést jelenti. Az bizo­nyos, télen is tudnak hasznos munkát adni annak, aki dol­gozni akar. ► 5., 8. oldal Szívesen veszik a tanácsait szekszárd Az élethez és a di­ákok életkorához igazítja elő­adásait Bíró Pál, a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium szekszárdi iskolai bűnmegelő­zési tanácsadója. Szerdán ko­ra délután a „keriben” tartott rendhagyó osztályfőnöki órát. Szabóné Kiss Erzsébet, a Beze- rédj István tagintézmény ve­zetője elmondta, náluk most kezdett a tanácsadó, de tudja, a többi tagintézményben már megállítják a rendőr alezre­dest a gyerekek a folyosón, és a tanácsát kérik. Az igazgatótól megtudtuk, náluk nem jellem­zők a komolyabb bajok, ám a bűnmegelőzési tanácsadás így iS fontos. ► 4. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Olvas a lányom. Régi betűfalónak szá­mít, de most a könyvek helyett estén­ként internetes ismeretterjesztéssel öblíti át az agyát az iskolai feladatok letudtá- val. A neten szerzett ismeretet nem tart­ja ám meg magának, terjeszti tovább, fertőz vele engem is. Tegnap például azt mondta: nem eszik több csokoládét. Azt hittem, beteg szegény. De nem, csőkép­pen azt olvasta, hogy minden tábla cso­koládéban átlagosan 6 darab bogárláb van. Ám a csokimentes élet mégsem tűnt tál örömtelinek, hiszen néhány má­sodpercgondolkodás után úgy döntött, inkább csak táblás csokit nem eszik. Elvégre nyakunkon a csokimikulások és a szaloncukor szezonja... (ph) 9 770865 603012 1 4 2 7 9 IDŐJÁRÁS Borult idő lesz. Igen sok eső esik. Ónos esőre viszont Tolna me­gyében nem kell számítani. Nap­közben legfejlebb 3 fok lehet. ► 12. OLDAL Aranyat érő csapatmunka Aranyminősítést és országos dobo­gós helyezést ho­zott a helyi tánc­csoportnak a mór- ágyi szüret. ► 14. OLDAL Húsra négyezer, tojásra ötszáztíz A legfrissebb számítások szerint havi 87 500 forint szükséges ahhoz, hogy valaki minden fényűzéstől mentesen, de elfogadható szinten megéljen. ► 2. OLDAL Várakozással, énekszóval teli templom ünnep Vasárnap meggyújtották a falu adventi koszorújának első gyertyáját is Felelevenítik a múlt értékeit A „Sárközi Gabó- ca Kézműveskor” tagjai büszkék ar­ra, hogy élővé te­szik a népművé­szeti hagyomá­nyokat. ► 4. OLDAL TGY1 OLVASÓ8ZOLGÁLAT ______9 74/511-510 TE RJESZTÉS 9 06-48/510-510 HIRDETÉS _______g 74/511-S34 E­MAIL: tolnaí.nepujsag® mediaworks.hu bikács Várakozással és ének­szóval telt meg tegnap az evan­gélikus templom. A nőegylet meghívásának eleget téve idén a dunaföldvári Cantemus Ve­gyeskar vendégszereplése nyi­totta az adventi ünnepkört. Konczné Kasos Erika elnök ar­ról számolt be, nagy gonddal készültek az alkalomra, ami nagyörömükre már hagyo­mány lett, és sokak számára állandó program. Az énekkart már hónapokkal ezelőtt meg­hívtak tudván, hogy kiváló ka­rácsonyi műsoruk iránt nagy az érdeklődés. A kórus hasonló lelkesedéssel készült Bikácsra, ahol - mint az énekkar egyik tagja, Pataki Dezső mondta - Fafka Júlia előadása lenyűgözte a bikácsi közönséget meglepően kellemes környe­zet, meleg fogadtatás, népes kö­zönség várta őket. A hallgatósá­got kifejezetten megnyerte egy diáklány előadása, Fafka Júlia karácsonyi népdalcsokrot éne­kelt. A hangverseny során szó­lót énekelt Bodolai György, Pa­taki Dezső Reményik Sándor Kegyelem című versét tolmá­csolta, Molnár Iván dunafóld- vári evangélikus lelkész pedig ünnepváró gondolatait mondta el. A falu adventi koszorúján az első gyertyát Füller Mihály lel­kész gyújtotta meg. Az egybe­gyűltek a parókia udvarán fel­állított sátorban forralt bor és sütemény melletti beszélgetés­sel folytatták az estét. ■ V. T. Szombaton kezdődött Szekszárdon a Hungarian Open elnevezésű háromnapos nemzetközi légfegyveres verseny SZEKSZÁRD Az Európa- és vi­lágbajnok Sidi Péter nem jött el, de a sportág legjobbjai közül sokan lőállásba álltak a Szek­szárdon megrendezett Hunga­rian Open elnevezésű nemzet­közi légfegyveres versenyen. A tolnai megyeszékhely 21 év el­teltével adott ismét otthont az eseménynek. Sidi Péter távol­létében szombaton a nanjingi ifjúsági olimpián aranyérmet szerző Péni István remekelt, aki a 60 lövéses alapversenyt kiemelkedő, 631 körös ered­ménnyel zárta az élen, majd a döntőben ugyancsak nagysze­rűnek számító 209,3 körös tel­jesítménnyel, óriási fölénnyel győzött. A három napos ver­seny vasárnap este, lapzártánk után fejeződött be, az eredmé­nyeket keddi számunkban ol­vashatják. ► 16. OLDAL EGY PERCBEN Megvan a karácsonyi hal A Dunántúlon sok helyen a csapadé­kos ősz miatt csak részben tudták le­halászni a halastavakat, ám az idei év mégsem alakul rosszul a halgazdasá­goknak. ► 7. OLDAL Sportlövőké volt a csarnok Hungarian open Péni István és Veres Kata nyert szombaton PILLANATFELVÉTEL Ön elfogadná, hogy a településén lakásotthon épüljön? FORRÁS: TEOL.HU Támogatnám, Elfogadnám, Tiltakoznék, mert csak így Segíthetünk de azért mert félteném ezeken a fiatalokon aggódnék a biztonságunkat Mindketten beismerték a lopást iskola Mobiltelefont és készpénzt tulajdonítottak el a lányok táskájából Paks Lopásról tettek bejelen­tést a rendőrségre Pakson, mert november 29-én 22 óra körül ismeretlen tettesek az egyik helyi iskola tornacsar­nokának nyitott öltözőjébe be­mentek, és ott két iskolás lány táskájából mobiltelefont, vala­mint készpénzt tulajdonítot­tak el. A sértettek tetten ér­ték az elkövetőket, akik az el­tulajdonított telefont az egyik lánynak visszaadták, majd el­menekültek a helyszínről. A rendőrök a helyszín közelé­ben elfogták a 24 éves paksi Gy. T.-t és 17 éves társát, egy paksi fiatalembert. A Paksi Rendőrkapitány­ság munkatársai a két férfit gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottak beismerték a bűncselekmény elkövetését, szabadlábon védekezhetnek - tájékoztatott a megyei rendőr­ség sajtóügyelete. ■ Vizin B. <

Next

/
Thumbnails
Contents