Tolnai Népújság, 2014. augusztus (25. évfolyam,178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

2014. augusztus 1., péntek • XXV. évfolyam, 178. szám. Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft keresseaTEOL.hu OLDALON! GUINESSREKORDRA HAJTANAK az őszibarack reme CSALÓ ORVOSOK ES CÉGVEZETŐK ; _ _ SZOMJOLTÓ, DE SOK M ELLEN EMELTEK VÁDAT ► www.teol.hu ZENES ZOKNITEREGETESBEN ► 4.oldal HASZNA IS VAN ► 13. OLD, EGY PERCBEN Mától olcsóbb az orosz gáz Mától ezer köbméterenként 300 dol­lárnál olcsóbban érkezik az orosz gáz, amiért 560-at is fizettünk. ► 6. oldal IDŐJÁRÁS Erősen felhős idő lesz. Mérsékelt erősségű zivatar, vagy eső előfor­dul. A hőmérsék­let kora délutáni maximuma 28 fok körül alakul. ►14. OLDAL Államcsőd Argentínában Nem sikerült megegyezésre jutnia az argentin kormánynak és hitelezőinek, így csődbe került az állam. ► 7. oldal EU-Moszkva: befagyott piacok Oroszország a zöldség-gyümölcs ex­port fontos célpiaca, munkahelyekbe kerülhet annak elvesztése. ► 8. oldal Új aréna közel 100 milliárdért A kiegészítő lé­tesítményekkel mintegy 100 milliárd forintba kerülhet az új, 68 ezres Puskás Sta­dion. ► 8. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: _________74/511-610 TE RJESZTÉS _______06-40/510-310 HI RDETÉS _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.nepuj8ag@axels.hu | PILLANATFELVÉTEL Ön szerint lesz még igazi nyár? En már feladtam a reményt Én nem is sze­retnék tartós A nyár java hát­ra van, lesz még jó idő FORRÁS: TEOL.HU PECS-SZEKSZÁRD-BUDÁPE! Már egy évtizede téma, de most a jelek sze- I rint valóban Szekszárdra költöztetik a pogányi légimentőbázist. A helikopter fáj várhatóan már jövőre a tolnai megyeszékhelyről szállhat fel. A hivatalos indoklás szerint ez a betegek érdekeit szolgálja, az új bázis kedvezőbb föld- & rajzi elhelyezkedése ugyanis lehetővé teszi, hogy még több emberhez érhes- senek ki a mentők a riasztástól számított tizenöt percen belül. ► 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Minden bolti eladótól azt hallani: alig van vásárló, félnek, be kell zárni az üzletet. Emiatt azt gondolná az em­ber, ha vásárlóként megjelenik egy üzletben, lesik a kívánságait, két kéz­zel kapnak érte. Nemrégiben egy bú­torboltban jártunk, ahol nem csak né­zelődtünk, vettünk is egy kanapét. Az eladó közölte, hozzunk magukkal va­lakit, aki emelni tud, mert ő nem tud segíteni. Hát vittünk. Amikor hordtuk ki a bútor darabjait a kocsihoz, kide­rült, az egyiknek a hátsó huzata fel van repedve. Ott tébláboltunk, mit csi­náljunk. Ő ránk mordult: hátul úgy sem látszik, nincs jelentősége. A bú­tort végül megvettük, de azt gondo­lom, talán nem véletlen, hogy kiesik a vásárlók rostáján az üzletek fele. (mi) 14 17 8 Esőkkel, zivatarokkal búcsúzott július időjárás Délnyugat felől érkezett hozzánk a sok csapadékot hozó frontzóna TOLNA MEGYE Az idei nyár, ami a csapadékos időjárást illeti, az elmúlt napokban sem hazud­tolta meg magát. A napközbeni fülledt, meleg időjárás estén­ként átment zivatarosba, s he­lyenként Tolna megyébe is bő­séges csapadékot hozott. Kol- láth Kornél, a NEFELA Dél-Ma­gyarországi Jégeső-elhárítá­si Egyesülés szolgálatban lé­vő meteorológusa érdeklődé­sünkre elmondta, hogy a szer­da esti zivatarlánc Horvátor­szág felől érkezett, és északke­let felé hagyta el Dél-Dunántúl térségét. Az ország keleti felé­ben megtorpant, s labilis idő­járást okoz. Tolnában inkább a megye északi részein tapasz­Szekszárdnak kedden és szerdán is kijutott a záporból, zivatarból talhattak sok csapadékot, vál­tozatos eloszlásban, de helyen­ként délebbre is jutott az égi ál­dásból. A Dél-Dunántúlon Ba­ranyában hullott a legkeve­sebb, de térségünktől északra, északnyugatra 4-5 centimé­ter átmérőjű jeget is észleltek, a Fertő-tó környékén, Ausztri­ában pedig volt olyan terület, ahol rövid idő alatt 100 milli­méter eső Is hullott. A hét végére várhatóan csökken a felhőzet, a Dél-Du­nántúl kb. 30 százalékán le­hetnek olyan gócok, amelyek­ből 20 milliméter vagy esetleg annál is több csapadék hull­hat, tudtuk meg a meteoroló­gustól. ■ Gy. M. Két oldalról is mossa a csapadék a néni portálát BÁTANem csak bosszúsá­got, hanem kárt is okoz Bá- tán özvegy Tolnai Lajosné- nak a szomszédos iskola tete­jéről és a kertje felett húzódó Szúnyog utcából a kertjét mo­só, pincéjét elárasztó esővíz, Iszap. A helyszínen is utána­jártunk a dolognak, s meg­kérdeztük az önkormányza­tot és az iskolaépület gazdá­ját, a Klebelsberg Intézmény­fenntartó Központot is. Min­denhol segítőkészséget ta­pasztaltunk, az illetékesek elmondták, hogy már lép­tek is az ügyben, és folytat­ják a munkát. így megvan rá az esély, hogy belátható időn belül megoldódik az idős asz- szony gondja. ^2. oldal A gyógynövények gyűjtésé nem kenil pénzbe GYÓGYNÖVÉNYEKET gyűjte­ni, azokat megszárítani, fel­használni évtizedekkel ezelőtt hozzátartozott a vidéki élet­hez. Ma már kevesek kiváltsá­ga ez a tudás, pedig a környe­zetünkben nagyon sok érté­kes növény van. Vannak házi­asszonyok akiktől sokat lehet tanulni, a bátaszéki Takács Anikó is közéjük tartozik. A gyógynövények gyűjtésében, felhasználásában az a jó, hogy nem kerül pénzbe, mégis érté­kes és finom alapanyagokhoz juthatunk, csak egy kicsit ér­teni kell hozzá. Most van pél­dául az ideje a bodzabogyó gyűjtésének, a csalán és a dió­levél szedésének. M. OLDAL Két szekszárdi fiatal Kínába vitte a magyar zenét SZEKSZÁRD Kínában mutat­kozott be két fiatal szekszárdi énekes. Kövendi Eszter és Ve- csei László Pekingben és az egykori császári fővárosban, Xi’an-ban lépett fel. Mint azt Palásti Lajos Eriktől, a Pekin­gi Magyar Kulturális Intézet kulturális titkárától megtud­tuk, az intézet a Jazz Estek cí­mű rendezvénysorozat kereté­ben első alkalommal szerve­zett koncerteket a helyi célkö­zönség számára, hogy a ma­gyar zeneművészeti értékeket és eredményeket egy olyan nemzetközi stílus formájában közvetíthesse, amely a kínai zenekedvelők körében is egy­re népszerűbb. ►B. OLDAL 1 1 > \ %

Next

/
Thumbnails
Contents