Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

Tolnai Népújság 2014. január 2., csütörtök • XXV. évfolyam, 1. szám. Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft ' ™ WWW.TEOL.HU 0ö«B KERESSE A TEOL.HU OLDALON! A C7TRÁnÁN RFFflfiOTT RPA7IL meglepő, de veszélyt AZ ÉV UTOLSÓ NAPJÁN BUKOTT LE ,,' " . „!!L í IS REJTHETNEK alaptoptolvaj M ÁSZT IFF LAJSZ AND RASE a plüssállatok EGY PERCBEN Szabad az út London felé Január 1-től szabadon vállalhatnak munkát az Európai Unióban a román és a bolgár dolgozók. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Délelőtt ködös, borongós idő lesz, de délután előtűn­het a Nap. Éjsza­ka ködfoltok lesz­nek. A hőmérsék­let kora délután 7 fok körül alakul. ► 10. OLDAL Zavarok a kasszapiacon Elfogadhatat­lannak tarják a kereskedők a szuperkasszák online adatkap­csolatának magas díját. ► 6. OLDAL Vezető ok a gyorshajtás Egyetlen súlyos tragédia okozta a ha­lálos balesetek számának drasztikus emelkedését a megyében. ► 3. oldal A Palermo nyert a Fenyő Kupán A profiknál a Pa­lermo, az amatő­röknél a Welorex győzött a báta- széki Fenyő Kupa teremfoci-tornán. ► 12. OLDAL ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-510 TERJESZTÉS: ______06-40/510-510 HI RDETÉS: ________74/511-534 E­MAIL: tolmljiepttl8ag6Mela.hu PILLANATFELVÉTEL Ön kit látna szívesen az MVM-Paks kispadján? 26.4% Csertői Aurélt László Csabat Lengyel Ferencet Osztermáier Gábort 21,8% | Nekem mindég/ 9 770865 603043 FORRÁS: TF.OLHIJ SZÓVÁ TESSZÜK A Kádár rendszer zenitjén is előfordult egy-egy sátoros ünnep alkalmából, hogy elfogyott a kenyér. Szekszárd bel­városában ideges háziasszonyok hada szaladgált olykor még a kenyérünnep, augusztus 2(hi előtt is. Öreg kollégám mondta, nem csodálkozna, ha bever­nék az őőesnek mondott Csemege ab­lakait Nos, rendszerek jönnek, men­nek a kenyérmizéria marad. Karácsony előtt kedvenc pékségemben-boltomban türelemre intettek majd egy óra múlva lesz friss. A másik, jónak mondott he­lyen csak öt percet kellett vámom. Hát olyan is - keletien - volt a mindennapi betevő. Ennek ellenére nem vertem be az 50-es ablakait. Már csak azért sem, mert ott rég nem kenyeret, legfeljebb kölcsönt kínálnak (gym) 1 4 0 0 1 Vidáman indult az uj ev szilveszter Ezrek voltak kíváncsiak a szekszárdi örömünnepre Sokan köszöntötték az újévet a szekszárdi Béla király téren. Remek programokban és kiváló hangulatban nem volt hiány TOLNA MEGYE Nyugodtan bú­csúzott az óévtől Tolna me­gye. Sem a rendőrségnek, sem a tűzoltóknak, sem a mentősöknek nem akadt túl sok dolga, nem történtek ki­rívó események. Nem volt ga­rázdaságba torkolló szilvesz­teri mulatság, és nem történt személyi sérüléssel járó köz­úti baleset sem. A legtöbben családi, baráti körben töltöt­ték 2013 utolsó estéjét, de vol­tak szervezett programok is. A megyeszékhelyen a meg­újult Béla király térre invi­tálta a szekszárdiakat az ön- kormányzat. Két év kihagyás után a Városi örömünnepre való invitálást örömmel el is fogadták a polgárok, és mint­egy háromezren gyűltek ösz- sze a téren. ► 3. OLDAL Pénz helyett munkahelyek kellenek segítség Az alacsony foglalkoztatottság tekinthető az egyik problémának A krónikusan alacsony foglal­koztatottsági szint, valamint a területi egyenlőtlenségek foko­zódása tekinthető a legnagyobb problémának jelenleg Magyar- országon. A munkanélküliség­ből adódó szegénység mellett egyre inkább jellemző az úgy­nevezett dolgozó szegénység is, vagyis hogy a munkahely meg­léte önmagában nem elég a sze­génységi küszöb fölött mara­dáshoz. A fentieket Andor Lász­ló közgazdász, EU-biztos mond­ta a vele készített interjúban. Az Európai Bizottság foglakoz­tatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért fe­lelős biztosa beszélt emellett az unió szegénység és kire­kesztettség elleni politikájáról is. Mint hangsúlyozta, az EU-s támogatásoknak ezen a téren nem anyagi támogatásként, hanem munkahelyek, képzés, szociális szolgáltatások formá­jában kell eljutniuk az érintet­tekhez. ► 2. OLDAL Egy pohárral törte el a veje orrát a harcias anyós Attala Egy családi veszekedés fajult dulakodássá, amelynek során egy üvegpohárral orr­ba vágta vejét egy 57 éves nő december 31-én 14 óra körül. Huszti Gábor rendőrségi sajtó- szóvivő tájékoztatása szerint kollégái a sérült bejelentése alapján vonultak a helyszínre, azonnal mentőt hívtak, akik a fiatalembert kórházba szállítot­ták. Az orvosi vizsgálat során kiderült, hogy a 23 éves férfi orrcsontja eltört. A Dombóvá­ri Rendőrkapitányság munka­társai súlyos testi sértés bűn­tett elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt hallgatták ki a harcias anyóst. ■ F. V. MAG-Ház épül, és tanuszodát szeretne a város tolna A finisébe ért Tolnán a szennyvíztisztító-telep épí­tése, a próbaüzem az év ele­jén el is indul. De nem ez az egyetlen nagyberuházás, a volt laktanya egykori legény­ségi épülete is méltó funkci­ót kap. A MAG-Ház kialakítá­sa jövő tavasszal kezdődik, itt kap helyet a városi könyvtár, olvasótermekkel, konferen­ciateremmel, és az épületben lesz múzeumbolt és kávézó is. Az új létesítmény mögött, a korábbi lóistálló helyén a remények szerint tanuszoda is épülhet. 2014-ben ráadásul évtizedek után először fordul­hat elő, hogy nem lesz adós­sága a városnak. ► 4. oldal I Az idén a lányok erkeztek meg gyorsabban babaeső A szekszárdi kórházban született az év első megyei babája, a második Dombóváron SZEKSZÁRD-DOMBÓVÁR Bár alig van esztendő, hogy ne len­ne újévi baba, az idén valósá­gos babaeső záporozott a me­gyére, ugyanis tegnap, janu­ár elsején, délután négy órá­ig öt újszülöttnek örülhetett a család, és lapzártáig még leg­alább egy új jövevénynek volt rá nagy esélye, hogy január elsején ünnepelhesse a szü­letésnapját. A Balassa János megyei kórházban a hőgyészi Szintai Dóra volt az első baba, ő hajnali 5 óra 20 perckor szü­letett. Anyukája, Ulrich Judit elmondta, hogy Dórika 3390 grammal és 57 centiméter­rel született. Ő az első gyer­mek a családban, akit már na­m, wk -> n W Hr I Bogos Nóra (balról) és Szintai Dóra is első gyermek a családban gyón vártak. Bogos Nóra szin­tén a megyei kórházban szüle­tett, csak öt perccel „késte le” a déli harangszót. Édesanyjától, Petróczi Anitától megtudtuk, hogy Nórika szintén első gyer­mek a családban. A kislány 2530 grammal és 51 centivel érkezett. Mind Dóri, mind Nóri igazi szépséges hajasbaba, ami kislányok esetében nem elha­nyagolható szempont. Az idén a dombóvári kórház­ban is született elsejei baba. Itt Orsós Kinga lett az év első új­szülöttje. A pári illetőségű kis hölgy a család harmadik gyer­meke, és 40 gramm híján 3 ki­lóval született reggel 8 óra 20 perckor. ■ Venter M. Tavaly kisfiú volt az első 2013-ban az év első Tolna me­gyei újszülöttje egy igazi stramm legényke volt, aki 4070 grammos súllyal és 56 centimé­terrel született a megyei kórház­ban. 2012-ben is kisfiú volt az év első megyei újszülöttje, aki szintén Szekszárdon született Ő is igencsak stramm fiúcska­ként látta meg a napvilágot, több mint négy kilogrammos súllyal és csaknem hatvan cen­timéteres hosszal. 2011-ben kis­lány érkezett elsőként - szintén a megyei kórházba -, hölgyhöz méltóan ideális újszülött mére­tekkel: súlya 2970 gramm, hosz- sza 53 centiméter volt. I *

Next

/
Thumbnails
Contents