Tolnai Népújság, 2012. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-02 / 1. szám

Tolnai Népúj ság 2012. JANUÁR 2., HÉTFŐ XXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT www.teol.hu ÍSi’KíKT KORCSOLYA: MINÉL KORÁBBAN KEZDIK tenkes-hegyen ELTANULNI A GYEREKEK, ANNAL JOBB a böjt,, „loal ' ► 4. OLDAL Megosztanák a terheiket Mikrotérségi együttműködéssel kép­zeli el több település az ebrendészeti feladatok ellátását, több helyen fontol­gatják az ebadó bevezetését ► 2. oldal Tűzre vetették az óévet tamási Borral, pezsgővel, tűzijátékkal köszöntötték az újévet Schmitt Pál újévi köszöntője: Hálátlan feladatot osztott ránk a sors IDŐJÁRÁS Ma számottevő mennyiségű csa­padék nem vár­ható, élénk, erős délies szél fúj. A hő­mérséklet 2 és 7 fok között várható. ► 14. OLDAL Ások munka biztos marad Reménykedtünk, sírtunk és örül­tünk - a megkér­dezettek többsége így jellemezte a 2011-es évet. De vajon mi lesz ja­nuártól? ► 3. OLDAL Élete végéig lélegeztetni kellett A koraszülött kisfiú meghalt, később az édesanya kezdeményezésére kapott új lélegeztető gépet a pécsi klinika. ► s. oldal A Sipos FC vitte el a kupát Az ünnepek kö­zött immár XXII. alkalommal ren­dezték meg a bonyhádi sport- csarnokban a Benga Kupát. ► IS. OLDAL ÜGYELET* ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-546 TERJESZTÉS: 30/650-3004 HIRDETÉS: 74/511-534 E-MAIL: tolnal.nepujsagi8axels.hu PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Ön hol tájékozódik előre az időjárásról? Hagyomány Tamásiban, hogy szilveszter éjjelén azok is köszönthetik egymást a városközpontban, akik egyébként külön ünnepelnek Máglyára vetették az óévet szü- veszter éjjelén Tamásiban, aho­gyan azt immár 2006 óta min­den évben megteszik. Minder­re a művelődési központ szer­Egy Tolna megyei veszteséges egyéni vállalkozó eltitkolt jö­vedelme után több mint 7 mil­lió forintot köteles fizetni az adóhivatalnak. Barlai Kriszti­na, a NAV Dél-dunántúli regi­onális Igazgatóságának sajtó- szóvivője elmondta, egy ruhá­vezésében a Kossuth téren le­zajlott Szilveszteri Vigalom ke­retében került sor. Berkesné Im­re Erika, a művelődési ház veze­tője elmondta, éjjel 11 és 1 óra zati kiskereskedelemmel fog­lalkozó egyéni vállalkozóról van szó, aki a vállalkozása megkezdése óta, 15 éve folya­matosan, minden évben vesz­teséges. Az ellenőrök megállapítot­ták, hogy közben egy ingatlan között több mint ezren fordul­tak meg a város központjában, ahol a tábortűz mellett zene, for­ralt bor várta őket. Éjfél előtt Széles András alpolgármester vásárlásához foglalót fizetett, a vételár többi részét hitelből finanszírozta. Ugyanakkor a vállalkozásának a vesztesége több mint 20 millió forint volt. A veszteségek fedezeteként saját és családtagjai ingatlan- eladásait jelölte meg, vala­mondott köszöntőt, majda 2011- et jelképező szalmabábut a tűz­re vetették, pezsgővel koccintot­tak, s tűzijátékkal üdvözölték az újévet. ■ Hargitai Éva mint a sokadik nyilatkozatá­hoz kölcsönszerződéseket csatolt. A vizsgálatokat köve­tően az ellenőrök 3,9 millió fo­rint adókülönbözetet állapítot­tak meg, de a büntetés össze­ge is meghaladja a 3 millió fo­rintot. ■ M. I. „Minden embernek és nemzet­nek nemcsak joga, hanem kö­telessége is, hogy saját útján járjon, amennyiben az a közös­ségjavát szolgálja” - mondta a köztársasági elnök újévi kö­szöntőjében. Schmitt Pál hangoztatta: a búcsúzó eszten­dőben annyi viharban, annyi szélvész ellenében kellett helytállnunk, hogy el kell gon­dolkodnunk azon, vajon mi a siker, mit érzünk erőnek és gyarapodásnak. Az államfő szerint háláüan feladatot osz­tott ránk a sors, mivel „a ma nemzedékének, nekünk, mai magyaroknak jutott a kijózaní­tó felismerés: milyen nagy ára is van az életnek, s ki minden­kivel kell megküzdenünk önál­lóságunkért”. Szerinte saját bőrünkön tapasztaltuk meg, mennyit ér a kiszámíthatóság, a biztonság, a felelősség, a tisz­tesség, s legfőképp ezeknek a hiánya. ► 7. OLDAL Beláthatatlan városi hitelkezelés Veszélyes lavinát indíthat el, ha precedenst teremt Lázár Já­nos terve arról, hogy a bankok vállalják át az önkormányzati devizahitelek árfolyamveszte­ségének egy részét. A bank­szektor és az önkormányzatok egyelőre a kivárásra játszanak. Alig mernek jósolni a téma szakértői, milyen következmé­nyekkel járhat az, ha a bankok ezt kénytelenek lesznek meg­tenni. I 6. OLDAL Veszteséges, mégis jól megbüntették adózás Eltitkolt jövedelme után több mint 7 millió forintot fizethet Ml HÉ!I & SZÓVÁ TESSZÜK Anyanyelvűnk helyzete, mint az országé: tragikus. Csoda, hogy még van. Rombol­ják az angol jövevényszavak és a sze­rény szókinccsel rendelkező, basszusozó nyelvhasználók. Lassan már cikinek számít, ha valaki egy társaságban nem káromkodik. Kirívó. A helyzet fokozó­dik, a számítógépezéssel, internetezéssel bejött új szavak miatt is. Mailezés, szkennelés, lájkolás, hekkerkedés. Keressük a magyar megfelelőjüket; nem sok sikerrel. Na, azért akad egypár kel­lemesen szellemes új szavunk is. Termé­szetesen a kornak megfelelő tartalma­kat hordoznak. Ilyen a gyógypillantás - ötezerért a maszek orvosnál -, és a bör­tönérett, amit oly’ sokakra ráaggatnak, persze jogtalanul, (wg) 9 770865"6 03012 12001 az első 50 •. Süteményes-^ ' jiíTÉlJir könyv- ^ megrendelő ajándék áron, 535 Ft-ért rendelheti meg hozzá 2010-es szakácskönyvünket, az Olvasóink receptjei mesterfokont. Megrendelheti: a Tolnai Népújság szerkesztőségében, Szekszárdon a Liszt Ferenc tér 3.-ban • telefonon: 06-74/511-538 • faxon: 06-74/511-501 • e-mailben: zita.szegedi@axelspringer.hu Totaaijté?»^ Megjött a család főnöke lambert Egy nappal korábban, idén elsőként érkezett Weisz Lambert az idei év első újszülöttje Tolna megyében, és pólója feürata szerint máris a család főnöke. A kisfiú a Balas­sa János megyei kórházban lát­ta meg a napvilágot 13 óra 5 perckor, egy nappal korábban, mint ahogyan szekszárdi szü­lei, Balogh Adrienn és Weisz Gábor a kiírás szerint várták. A fiatalember több mint 4 kilo­grammos súllyal, és 59 centi- méteres hosszal, hatalmas lá­bakkal, körmökkel és mérsé­kelt frizurával érkezett. A szü­lés problémamentesen, az édes­apa támogatásával zajlott. Lam- bertet már neve is hírnévre kö­telezi, hiszen annyit jelent: or­szágszerte híres. ■ H. É. Lambert tegnap néhány perccel 13 óra után látta meg a napvilágot

Next

/
Thumbnails
Contents