Tolnai Népújság, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-02 / 101. szám

Tolnai Népújság 2011. MÁJUS 2., HÉTFŐ XXII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90’FT www.teol.hu / ■ // ■ ■ / / ELTŰNNEK A GYÓGYNÖVÉNYEK A PATIKÁK POLCAIRÓL ► www.teol.hu TRÜKKÖSEK, DE LEGYŐZHETŐK ► 3. OLDAL HORVATH EVA AZ ÉDEN SZIGOR KIRÁLYNŐJE EGY PERCBEN Majális a Ligetben A munka ünnepén az unió foglalkoz­tatáspolitikája is a Városligetbe láto­gatott. Foglalkoztatási és munkaerő­piaci kérdések, a sürgető szociális párbeszéd voltak a fővárosi május elsejei majális fő kérdései. Az MSZP és a szakszervezetek rendezvényére az eső ellenére több ezren voltak kí­váncsiak. , ► 7. OLDAL Boldoggá avatták ‘ A Szent Péter té­ren több száz­ezer hívő jelen­létében avatta boldoggá II. Já­nos Pál pápát utódja, XVI. Be­nedek. ► 8. OLDAL ■HmnHnflHnnnaBi TARTALOM« GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 SPORT 9-11 REJTVÉNY 12 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 BULVÁR 15 TV-MŰSOR 15 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma reggel esetleg ködfoltok előfor­dulhatnak, nap­közben napos idő várható. A hőmér­séklet 9 és 21 fok közt várható majd. ► 12. OLDAL Szellemi örökség lehet A magyar Szelle­mi Kulturális Örökség részévé szeretnék tenni a sárközi hagyomá­nyokat. Ez nem az első kísérlet. ► 2. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Volt olyan személy a középiskolában, aki meghatározta későbbi életét? Igen, az egyik osztálytár- Igen, az egyik tanárom Nem volt ilyen személy 37,8% Az eső volt a főrendező majális Együtt ünnepelték az atomerőmű kiváló dolgozóit A főzőverseny már hagyomány az atomerőmű majálisán. Az elszánt csapatokat a szűnni nem akaró eső sem tántorította el PAKS Az elszántabbak, dacolva a szűnni nem akaró esővel, ki­mentek tegnap az ASE Sportte­lepre, ahol az atomerőmű ha­gyományos majálisát rendez­ték. Délelőtt a többség a sátrak alá húzódva az ebédnek való­val foglalatoskodott. A főzőver­seny hagyomány a rendezvé­nyen. A sport- és gyermekprog­ramokon korántsem volt akko­ra érdeklődés és a színpadon egymást váltó fellépőknek is be kellett érniük maroknyi közön­séggel. Kora délután viszont az eső sem tudta eltántorítani az erőmű kollektíváját. Sokan ösz- szegyűltek, hogy közösen ün­nepeljék azokat, akik tavaly végzett munkájukért elisme­rést vehettek át Hamvas István vezérigazgatótól, Süli János vezérigazgató-helyettestől és a társaság igazgatóitól. ► 3. oldal Tegnap elindult a jégeső-elhárítás nefela Csodákra nem képes, de jelentősen csökkenti a károkat Felkészültek a beavatkozásra, mondta Huszár István, a Nefela egyesülés igazgatója. Idén is, mint az elmúlt húsz évben min­dig, május elsejétől üzembe he­lyezték a 141 generátort, mely­ből 37 működik Tolna megyé­ben és 300 ezer hektárnyi terü­letet véd a jégveréstől. A Pécs melletti Hármas-hegyen is min­den készen áll arra, ha kell, meg­védjék a három megye - Bara­nya, Somogy és Tolna - területét Az Országos Meteorológiai Szol­gálattal tartják a kapcsolatot és rajtuk keresztül figyelik a rada­rokat A jégeső-elhárítás csodák­ra nem képes, teljes mértékben a jégveréseket megszüntetni nem tudja, de éves szinten 72 százalékkal lehet csökkenteni a jégkárokat Ez csak a mezőgaz­daságban 3 milliárd forint meg­takarítást jelent a védett terüle­ten. Májusban is egyre gyako­ribb a jégeső. Tavaly egyébként 62 beavatkozásra volt szükség a szezonban. ■ M. I. HIRDETÉS MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET GUNARASI nappali + 3 hálószobás nyaraló eladó közel a fürdőhöz. 12 M Ft ^ BONYHÁD, HÁRSFA U. 18 nm-es új építésű garázsok eladók, 2 M Ft/garázs ÉpfSsfetia 180 nm-es családi ház eladó. 19,9 M Ft DOMBÓVÁR, LILIOM Ü. 3 szobás családi ház eladó. 16 M Ft Érdeklődni lehet: Kemenes Péter 20/965-8328 vagy Takarék központ 40/200-900 Munkanélküliség: a depresszió megelőzhető Aki állás nélkül marad, az jól te­szi, ha nemcsak az újsághirde­téseket böngészi, hanem igyek­szik mozgósítani a kapcsolat- rendszerét. Érdemes a család­tagokkal, barátokkal azt is tu­datni, ml az elképzelés. A tét­lenség a legrosszabb. Minél to­vább tart a munkanélküliség, annál nagyobb a valószínűsé­ge, hogy az érintett depresszió­ba esik. Ez elodázható, ha az ü- lető kialakít egy napirendet, amibe minden napra beépít né­hány dolgot az álláskeresés ér­dekében. ► 5. OLDAL Elsejétől felére csökken a „táppénzplafon” Tudnivalók, mire számítha­tunk betegség esetén: felére csökken a „táppénzplafon”; májustól a maximum napi bruttó 10 400 helyett legfel­jebb 5200 forintot kaphatnak naponta azok a keresőképte­lenné vált emberek, akiknek van biztosításuk. Akinek nincs biztosítása, még rosz- szabbul jár. ► 6. oldal : SZÓVÁ TESSZÜK : Öt-hat fiatal - általános iskolás korú : fiú - gördeszkázik az aszfalton. Gyor­• sutnak, ugratnak, pördülnek, ha kell: '■ azaz látszik, hogy már régóta deszká- : sok ezek a srácok. A gond csak az, : hogy ezt a látványos elfoglaltságot ép­• pen a parkoló bekötőútján űzik, tehát : pont ott, ahol ki-be járkálnak a ko­: esik. Illetve, az autósok egy része, miu- : tán látja a gyermekeket, inkább a má- ; sík bekötőutat választja, nem akarván : esetleg balesetet okozni. Könnyű lenne : a tizenéves fiatalokon elverni a port, ■ de persze a szülők legalább annyira \ felelősök - illetve felelőtlenek Nem za- : varja őket, hogy szeretett csemetéik : nemcsak egymással, de akár az au- : tokkal is ütközhetnek, (száj 11101 7 7 0 36 5 6 D 3 0 1 2 Hirdesse nálunk használt autóját, motorját, mezőgazdasá A « irt További információért érdeklődjön munkatársainknál! Telefon: 06-74/511-504 06-74/511-534 Tolnai 0, A hír velünk jár! Nekik a hal a mindenük TOHOSZ A megye horgászai adtak egymásnak találkozót szálka Számos versennyel, fi­nom halászlevekkel, borokkal, színes programokkal várta a pecásokat az I. Tolna Megyei Horgásznap szombaton. A me­gyében 40 településen 48 egye­sület működik, amelyek helyi szinten tartják egymással a kapcsolatot. Már régen felvető­dött egy nagyobb volumenű rendezvény ötlete, amelyen a megye összes egyesületének tagjai részt vehetnek. így szü­letett meg a megyei horgász­nap ötlete - aminek alapját a harmincéves múltra visszate- I kintő „Hal-Szálka - Szabó Ist- J ván emlékverseny” adta - és | amelyet a szálkai önkormány- § zat is felkarolt. ► 13. OLDAL A hangulat már a májusfa-állításkor is remek volt Szálkán

Next

/
Thumbnails
Contents