Tolnai Népújság, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

Tolnai Népújság 2010. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK XXI. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu keresse aTEOLHu oumuin: ÖTVEN LITERIG SZABAD A PÁLINKA AZ EV VÉGÉIG BIZTOSAN LESZ rsw«r ES A HALHATATLAN gázártámogatás FŐZÉSE, CSÖKKEN A TÁRSASÁGI ADÓ szerelem ► 8. OLDAL ► 10. OLDAL EGY PERCBEN Kitört a pincefelújítási láz Törmeléket szállítanak az egyik prés­háztól: felújítják az épületet. Nem ez az egyetlen pince, ahol dolgoznak. Minősítő rendszert alakítanának ki a györkönyi pincehegyen annak ér­dekében, hogy a legtöbb ingatlan az építészeti előírásoknak megfelelő külsőt Öltsön. ► 2. OLDAL Elhivatottság is kell ehhez Deák-díjjal jutal­mazták a paksi okmányiroda ve­zetőjét. Az itt dol­gozók ünnepel­nek, ma van a köztisztviselők napja. ► 3. oldal IDŐJÁRÁS 8- Ali Ma hajnalra Is csak kissé hűl le a levegő, délután­ra tikkasztó, 30 fokos meleg vár­ható. Kisebb zápo­rok helyenként előfordulhatnak. ► 13. OLDAL mmillMIMIMÜtMMIKI TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ELETMOD 9 BULVÁR ÍO TV-MŰSOR ÍO HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13 SMS 13 HOROSZKÓP 16 Mindenki jól járhat vele Az üdülési csekk jó a munkaadó­nak és jó a mun­kavállalónak, ma már a szolgálta­tók körében is egyre népsze­rűbb. ► 4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Tizenhét perc: kész leégés napozás Szükségünk van a napfényre, csak ne essünk túlzásba Itt a vakáció, a fiatalok sok időt töltenek a szabadban lenge öltözetben. Nagyon fontos a fényvédő krémek használata a tűző nap ártalmai ellen A napfény okosan adagolva jó­tékony hatással van a szerve­zetre, sőt bizonyos betegsége­ket gyógyít és megelőz. Ugyan­akkor a mértéktelen napozás kétségkívül káros hatású is le­het. Amikor a napozás ártal­maira figyelmeztetnek ben­nünket a szakemberek, nem azt tanácsolják, hogy ne men­jünk napfényre, hanem csak a túlzásoktól óvnak minket. A napozással, csakúgy, mint sok más tevékenységgel kapcsolat­ban a lényeg, hogy mértékkel tegyük. A túlzott napozás és a bőr idő előtti öregedésének kapcsolata, valamint a bőrrá­kok kialakulása közötti össze­függés egyértelműen bizonyí­tott - hívta fel a figyelmet dr. Rausch Ágota bőrgyógyász fő­orvos a túlzásba vitt napozás következményeire. ► 5. oldal ATEOLhu olvasóitól Ön szerint mikor lendülhet fel a lakásépítési kedv? I Csak akkor, ha «éget ér ag Ha lényegesen ked­vezőbb hitelek lesznek ■ Ha ismét bevezetik a szocpol támogatást Feljelentést tesz az önkormányzat fellebbezés A környezet védelmében nem engedik a holtágba a vizet fadd Környezetszennyezés miatt feljelentést tesz a faddi önkormányzat ismeretlen tet­tes ellen - döntöttek tegnap a helyi képviselők. A feljelentés oka, hogy június elején bűzös, fekete színű víz jelent meg a faddi holtágba folyó Paks-Fad­di főcsatornán az egyik mel­lékcsatornából. Akkor, meg­akadályozandó, hogy ez a víz a fadd-dombori holtágba kerül­jön, lezárták a mellékágat és a főcsatorna zsilipjét is. Emiatt viszont a környező földek még nagyobb része ke­rült víz alá. Az ügyben több­ször egyeztettek az illetékes szervek képviselőivel, ám dön­tés nem született a teendőkről. A hatóságokat emiatt a tegna­pi ülésen élesen kritizálták. A környezetvédelmi felügyelőség tegnapi határozata viszont ar­ra kötelezte a községet, hogy hozza üzemképes állapotba a főcsatorna zsilipjét. A testület úgy döntött, hogy a határozatot megfellebbezi, és hogy a szennyezett vizet nem engedik be a holtágba. ■ Steinbach Zsolt SZÓVÁ TESSZÜK Nyugdíjas nénike bement a boltba. Mo- biltelefon-feltöltést kért így tartja a kap­csolatot a gyerekeivel, unokáival Fonto­sabb neki ez a készülék, mint egy mi­niszternek. Fiatal eladó fogadta. Az a típus, aki állandóan kapkod, siet, bár maga se tudja hova. Mert igazándiból semmi dolga nincs. Csak szeretné mi­hamarabb letudni az undorító melói A pörgős felszínesség sok hibát eredmé­nyez. Most a 7(Fes helyett 3(kis körzet­számú készülékre töltötte fel az ötezer forintot. Mikor kiderült a dolog, sem a boltban, sem a szolgáltatónál nem ad­ták vissza a pénzt a néninek. Talán hosszas ügyintézés után megkaphatja. Mert nem egyszerű visszacsinálni amit „elcsináltunk” Magyarországon, (wg) 10151 341 Vis maior segítség kell a károk rendbetételéhez bátaszék Vis maior kérelmet nyújt be az önkormányzat az esőzés okozta károk rendezé­séhez. A képviselő-testület a keddi ülésen úgy határozott, hogy 1,8 millió forintra nyújta­nak be pályázatot. Ezenkívül 35 millió forintra lesz szükség a kövesdi külterületen lesza­kadt önkormányzati út javítá­sához. Erre 10 millió forint ön­erőt fordítanak. Ezen kívül a testület döntött a BAP Mikrotérségi Oktatási Központ épületének felújításá­hoz szükséges többletköltsé­gekről. E szerint 4,3 millió fo­rint kell a villamos gerincháló­zat felújítására. Később újabb összegek meghatározására ke­rülhet sor, további váratlan műszaki beruházások miatt - árulta el dr. Bozsolik Róbert címzetes főjegyző. A város más közintézményei is kisebb felújítás előtt állnak. A Művelődési Ház udvarának tér­burkolatát cserélik ki, illetve a Tájház stabilitását állítják hely­re. Előbbire 900, utóbbira 750 ezer formtot szavaztak meg a képviselők. Azt a magánvállal­kozóval kötött megállapodást is jóváhagyta a testület, miszerint Bátaszék három legforgalma­sabb utcáján táblákat helyez­nek ki. Ezek nemcsak az eliga­zodást segítik, hanem reklám- felületként is szolgálnának a helyi vállalkozóknak. ■ H. E. HIRDETÉS legelbűvölőbb ifjú párját! A játék részleteit a teol.hu-n Energiapiaci változások, maximált lakossági árak Mától befagynak a lakossági árak. Új szereplők lépnek a gáz versenypiacára, nyílik az áram­tőzsde, indul a gázplatform. Kormányszintű megállapodás kellene az orosz gázárról. A gyenge forint miatt drágul az import, mától ezer köbméte­renként mintegy tizenöt dollár­ral drágábban érkezik Magyar- országra az orosz gáz a forint gyengülése miatt - tudta meg lapunk. Bár Fellegi Tamás fej­lesztési miniszter utasította a gázimportőröket, hogy tárgyal­janak szállítóikkal az importár esetleges befagyasztásáról, in­formációink szerint nem ez a járható út. ► 6. oldal Eltérően hat a családokra az adóváltozás Igen érzékenyen érintheti a jö­vedelmi viszonyokat a családi adózás bevezetése. Az adórend­szer tervezett változásait ezért részletes hatásvizsgálatoknak kell megalapozniuk. A makro­gazdaságiak mellett az egyes rétegekre, csoportokra való ha­tásokat is megvizsgálta az Eco- stat. Az elképzelések szerint a személyi jövedelemadót a csalá­di jövedelemadó, a progresszi­vitást pedig az egykulcsos adó váltaná fel. A vizsgálat szerint a „kombinált” forgatókönyvben, tehát az egykulcsos csja-rend- szerben a kétgyermekesek jár­nak a legjobban, bár a legalább három gyermeket eltartók hely­zete is közel hasonló mérték­ben javul. ► 7. OLDAL Egy Mazdára került a Lada rendszáma siMONTORNYA Kedden éjszaka Simontornyán, a Petőfi utcá­ban a rendőrök megállítottak egy Mazda személyautót. Az igazoltatás és ellenőrzés során kiderült, hogy az autón levő rendszámot eredetileg egy La­da Samarára adták ki - tájé­koztatott Badáczy Szabolcs, a Tamási Rendőrkapitányság hi­vatalvezetője. Az éjszakai iga­zoltatás közben más érdekes­ség is történt: a Mazda székes- fehérvári utasáról kiderült, hogy a dombóvári rendőrkapi­tányság lopás miatt körözi. A Mazda sofőrje ellen feljelentést tettek a rendőrök, a körözött utast pedig átadták a dombóvá­ri nyomozóknak. ■ S. K.

Next

/
Thumbnails
Contents