Tolnai Népújság, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

Tolnai Népúj ság 2010. MÁRCIUS 1, HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu keresse A TEOLhu OLDALON: HUSZONÖTMI WARD FORINTUNKBA tenné a vizsgálatot KERÜLT A MALÉV VISSZAVÁSÁRLÁSA Hollywoodban ► www.teol.hu ► 7. OLDAL ► 15. EGY PERCBEN Dupla pénzt vitt el a tél A hóeltakarítás során nem könnyű minden elvárásnak megfelelni, külö­nösen olyan sok havat hozó és tartó­san hideg télen, mint az idei volt. Az önkormányzatok megpróbálták mi­nél gördülékenyebben megszervezni a feladatot, amely idén sokba került a településeknek. ► 2. oldal Idegekkel jobban bírták Nagy csatát és paksi sikert ho­zott az ASE sop­roni vendégjáté­ka a férfi NB I- ben, a DKC csak az első negyed­ben tartotta ma­gát. ► 9. OLDAL 1 í®4S9$8SíS! Í"r‘í f TARTALOM GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 SPORT 9-11 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 BULVÁR 15 TV-MŰSOR 15 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma délelőtt boron- gós, felhős idő lesz, kis mennyi­ségű csapadék várható. Délután kisüt a nap és 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. ► 13. OLDAL Ludas Matyi igazságot tett Ludas Matyi tör­ténete elevene­dett meg hatal­mas sikert aratva a színpadon teg­nap este, a Báta- széki Színjátszók­nak köszönhető­en. ► 16. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A TEOLhu olvasóitól Ön szerint vissza lehet szorítani az ittas vezetők számát. ^ Igen, fokozottabb közúti I Igen, súlyosabb büntetésekkel SZÓVÁ TESSZÜK Bizony, nincsenek könnyű helyzetben a gyártók és forgalmazók, nagyon igyekezniük kell, hogy kicsalogassák az emberek zsebéből az egyre keve­sebb pénzt. Az elfogadható kategória az, amikor akciókkal, szebb csomago­lással, vagy hasonló dolgokkal igye­keznek a termékeikre rábeszélni a né­pet. Van azonban egy másik módszer is, amellyel manapság egyre gyakrab­ban élnek. Nevezetesen arról van szó, hogy változatlan áron, változatlan cso­magolásban van az áru, csak éppen - kevesebb van a zacskóban, dobozban. Fél kiló helyett 40 deka, 20 darab he lyett 19, és így tovább. Nem sok a hi­ány, és abszolút nem feltűnő. Csak ép­pen egyáltalán nem korrekt (vm) 10050 9 '770865 603012 Lista szerint kell fizetni jellemző keresetek Január elsejétől érvényes az új rendelkezés A főfoglalkozású társas- és egyéni vállalkozók­nak a tevékenységükre jellemző kereset alapján kell járulékot fizetniük, ettől eltérni természete­sen lehet, de azt külön be kell jelenteni. Mauthner Ilona Egy mezőgazdasági vagy erdé­szeti vezető havi fizetése 341 ezer, egy titkárnőé 162 ezer, míg egy bolti eladóé százezer forint. Csak néhány adat a Dél­dunántúli régióban a tevékeny­ségre jellemző keresetek kö­zül. A megkérdezettek többsé­ge azt mondta, nem is lenne rossz, ha ilyen fizetésekre szá­míthatnának havonta. Január elsejétől érvényes az az új rendelkezés, miszerint a főfoglalkozású társas és egyé­ni vállalkozónak legalább a te­vékenységére jellemző kereset alapján kell a járulékokat fizet­ni, kivéve, ha a járulékbeval­lásban bejelentést tesz ennél kisebb jövedelemről, vagy az ekhó-törvény szerint fizeti a já­rulékait. A listát az Állami Fog­lalkoztatási Szolgálat állította össze, illetve az ő honlapjukon lehet fellelni, de nem könnyű megtalálni. Talán nem vélet­len, hozzáértők közül sokan úgy számolnak, az Alkotmány- bíróság előbb-utóbb úgyis megsemmisíti a rendelkezést, a vagyonadóhoz hasonlóan. ► 5. OLDAL Itthon nem fizetik meg a szaká­csokat, emiatt egyre többen ke­resnek munkát külföldön 2 f Jellemző átlagkeresetek a Dél-Dunántúlon Tevékenység Kereset (Ft) 2009, kerekítve Mezőgazdasági, erdészeti vez. 341 000 Építőipari vezető 243 000 Számviteli, pénzügyi vezető 353 000 Földmérő 262 000 Informatikus 224 000 Általános orvos 212 000 Szakorvos 389 000 Fogorvos 191000 Gyógyszerész 264 000 Üzletkötő 345 000 Színész, előadóművész 193 000 ntkárnő 162 000 Kereskedő 100 000 Eladó 101000 Vendéglős 93 000 Cukrász 89 000 Szakács 106 000 FORRÁS: ÁFSZ Sikert aratott megyénk fővárosi bemutatkozása Budapest Nagy sikert aratott Tolna megye bemutatkozása a fővárosban, a Művészetek Palo­tájában, ahol a Hetedhét Ország elnevezésű rendezvénysorozat keretében minden alkalommal egy-egy megye mutatja be a kö­zönségnek kulturális kincseit. A program főszervezője, Várko- nyi Attila, kiemelkedően gaz­dagnak és színesnek nevezte megyénk bemutatkozását. Mint azt dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke el­mondta, megnyitó beszédében Tolna megye sokszínűségére hívta fel a ügyeimet A török hó­doltság után ide érkező németek és frankok, rácok és bunyevá- cok, majd a második világhábo­rú után érkező székelyek mind- mind magukkal hozták kultúrá­jukat és továbbadták utódaik­nak. Ez a sokszínűség nyilvá­nult meg a bemutatóban. A tol­nai kézművesek, népi iparmű­vészek tárgyaikat, munkáikat, a táncosok, zenészek pedig da­laikat, táncaikat mutatták be a közönségnek. Az igen nagyszá­mú érdeklődőt lenyűgözte a ren­geteg látni- és hallanivaló, nem utolsósorban a színpompás nép­viseletek. Mint azt dr. Pálos Miklós hangsúlyozta, külön öröm, hogy nagyon sok gyerek és tiatal is volt a közönség sora­iban, és megismerkedett me­gyénk értékes hagyományaival és népművészetével. ■ V. M. J 1% 1 ( 4 ■ Bővebb információért hívjon minket: 06-74/511-504 vagy 06-74/511-534 HIRDETÉS Tolnai Népújság A hír velünk jár! Hitelplafont alkalmaznak mától a lakás- és autóvásárlásra Március 1-jétől, azaz mától lép életbe a kormány hitelplafon- rendelete, amely szabályozza az ingatlan-jelzáloghitelek mértékét, illetve a gépjármű­hitelezést. A kormányszóvivő elmondta: a rendelet szerint a jelzáloghitel aránya forinthitel esetében a fedezetként felaján­lott ingatlan értékének legfel­jebb 75 százaléka, euróhitel esetében 60, más devizahitel esetében 45 százaléka lehet. A rendelet szerint a gépjármű-hi­telezés szabályai is változnak, szigorodnak. ► 6. oldal Kidőlt a házfal, összefogtak és segítettek SIMONTORNYA Leomlott a Gyár utca 28. szám alatti családi ház hátsó fala. Valószínű, hogy a sok eső áztatta el a fal alapját, de a volt bőrgyár kármentesí­tési munkálatai miatt megnőtt teherforgalom is az okok kö­zött szerepelhet. Az ott lakó pár reggel ébredt a szomorú tényre, s persze nagyon elkese­redtek. Szerencsére nagyon sok segítőkész ember akadt a városban. Csőszné Kacz Edit polgármester intézkedett, így estére már új helyre, a Szilfa utcai önkormányzati lakásba költöztették őket. Segített a pol­gári és katasztrófavédelem he­lyi vezetője, Torma József. A vö­röskereszt a napokban érke­zett német segélyszállítmány­ból bútorokat, ágyneműt és ru­haneműket adományozott a bajba jutottaknak. ■ V. L. Két fegyveres rablással is gyanúsítják SIMONTORNYA Elfogták egy fegyveres rablás gyanúsítottját, tájékoztatott Farkas Kinga, a megyei rendőrség sajtóreferen­se. A 28 éves dégi férfi tavaly szabadult a börtönből, s azóta két fegyveres rablással is gya­núsítható. Tavaly október 2-án Simontornyán az Agip benzin­kút shopjában lőfegyvernek látszó tárggyal az alkalmazot­tat megfenyegette és a bevétel átadására kényszerítette. A Tol­na megyei nyomozók a Fejér megyei Dégen házkutatást tar­tottak, ott vették őrizetbe a fér­fit. Azzal is gyanúsítják, hogy hasonló módszerrel tavaly ok­tóberben Igaron egy vegyesbol­tot rabolt ki. ■ 1.1. i ►

Next

/
Thumbnails
Contents