Tolnai Népújság, 2007. december (18. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-01 / 280. szám

V\Jj/VINÍ D lEKk a december-januári dupla száma a Tolnai Népújság ‘g lakossági folyószámláról fizető előfizetőinek! Miért ne fizetné Ön is lakossági folyószámláról? Folyószámlás előfizetőink negyedévente a aktuális lapszámát kapják ajándékba! Hívja a »Ina! Népújság-as telefonszámot! A hír velünk jár! 2007. DECEMBER 1., SZOMBAT XVIII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM ÁRA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT www.teol.hu I A KÓKLER MIKULÁSOKTÓL NE A MEGLEPETESERT. AJÁNDÉKÉRT AZ ISTEN ► 7. OLDAL TEGYE A KÖTELESSÉGET A GYEREK RÉTI BARNABAS MEGBARÁTK0Z01 ► 9. OLDAL ERIKKEL ► 10. OLDAlj Gyűlik a szemét, nő a díja Jövőre várhatóan nő a szemétszállítá­si díj Dombóváron. A város első em­bere szerint havi 240 forintos drágu­lásra készülhet a lakosság. Ahhoz, hogy mindenki megértse, miért kell többet fizetni a hulladékszállításért, tisztázni kell ennek okalt. ► 2. OLDAL A megye állta a terhelést Egymilliárddal kevesebb bevétel­hez jutott idén a megye. A megyei közgyűlés a DBU igazgatói tiszté­ről is döntött. ► 3. OLDAL TARTALOMÉ GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 12 SMS 13 HOROSZKÓP 13 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 Telefonon is támad a szélhámos Naponta előfordul, hogy ismert, vagy sosem hallott cég képviselője keres minket telefonon új lehetőséget ajánlva. A személyes ügyintézés egy­re ritkább, arc nélküli üzletkötőkkel, telefonon tárgyalunk. S hozzá kell szoknunk ahhoz is, hogy persze itt is vannak szélhámosok. ► 5. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma miután a reggeli köd felszállt, változó­an napos idő lesz, csapadék nem várható. A hőmér­séklet 6 fok körül alakul. ► 13. OLDAL Dobogósok ha találkoznak Csapatmunka vagy az egyéni képességekre ala­pozó játék - ez a nagy kérdése a férfi NB I 8. for­dulójának szom­bat esti, pécsi der­bijén. ► 15. OLDAL Hosszú múltra emlékeznek Háromnapos ünnepséggel emlékeztek meg a Beszédes József iskola alapításá­nak 275. évfordulójára. ► 16. oldal Öt sérültje volt a balesetnek ütközés Elmulasztotta megadni az elsőbbséget SZÓVÁ TESSZÜK Pánikba estem egyik reggel, amikor az időre kért taxi nem érkezett meg. Egyik rokonomnak hívtam, akinek a napon­ta egyszer közlekedő távolsági busza húsz perc múlva indult. A taxi nem jött. Hívtam a diszpécsert, a szám fog­lalt volt. Teltek a percek, a feszültség nőtt. Már csak tíz perc volt az indulá­sig, reménytelennek tűnt a helyzet Vég­re felvette a központos és két percen be­lül ott volt az autó. Azt viszont nem is­merte el, hogy az egy órával korábban megrendelt taxit elfelejtette küldeni. Az eset hepienddel végződött, a mara­dék hat perc alatt a kocsi leért a pálya­udvarra. Arra azért kíváncsi lennék, ha lekössük a buszt, a felelősséget va­jon vállalta volna-e valaki, (mi) HIRDETÉS Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután 14 óra kö­rül a 6-os úton, a siófoki elága­zónál. A 65-ös útról ér-kező Ford Escort sofőrje nem adta meg az elsőbbséget a 6-os fő­úton Pécs irányából érkező au­tónak, így összeütköztek - tá­jékoztatta lapunkat Farkas Kinga, a Tolna Megyei Rendőr­főkapitányság sajtóügyeletese. A Fordból két sérültet a tűzol­tók mentettek ki. A sofőr és egyik utasa súlyosan, másik utasa könnyebben sérült meg. A másik autóban ketten köny- nyebben sérültek meg. A hely­színelés idejére, negyven perc­re a 6-os főutat teljes szélessé­gében lezárták. ■ H. É. Ezt az autót alaposan le kellett bontani, hogy kimentsék a sérülteket 2008-tól nemcsak a magánsze­mélyeknek, hanem a vállalko­zásoknak Is luxusadót kell fi­zetniük, ha százmillió forint­nál nagyobb értékű lakás vagy üdülő van a tulajdonukban. Az adó mértéke a százmillió forint feletti rész 0,5 százaléka lesz. Ez azt jelenti, hogy egy 150 millió forint értékű üdülő után évi 250 ezer forint adót kell fi­zetnie a tulajdonosnak. A kor­mánypárti többség annak elle­nére ragaszkodott a luxusadó megtartásához, hogy az eddigi bevétel jócskán alulmúlja az adónem bevezetése előtt várt mértéket. ► 6. oldal A megyei kamara titkára, dr. Beréti Zsolt (balról), elnöke, dr. Fischer Sándor és a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója, Krisán László a találkozón A résztvevők kötényeket kaptak és nekiláttak a húsfeldolgozás­nak. Két disznót vágtak. A fi­nom falatok elkészítése, felszol­gálása és elfogyasztása közepet­te természetesen szó esett a ha­zai gazdaság helyzetéről is. Hi­szen ezen a tegnapi szentgál- pusztai rendezvényen gazdasá­gi szakemberek vettek részt, olyan szervezetek, vállalkozá­sok, pénzintézetek vezetői, akik a Széchenyi-kártya programban érintettek, érdekeltek. A szerve­ző megyei iparkamara elnöke, dr. Fischer Sándor elmondta: jók az ilyen fehérasztalos ren­dezvények, mert kötetlenül ki tudják cserélni gondolataikat a gazdaságfejlesztésről. A Széche­nyi-kártya segíti a pörgést Tol­na megyében évi ezer vállalko­zás igényli ezt a hitelt a kamará­nál és a VOSZ-nál. ► 4. oldal Eredményt hozott a szigorú gazdálkodás nagydorog Egyensúlyban van a település költségvetése. A szo­ros gazdálkodásnak köszönhe­tően úgy tűnik, mégsem lesz szükség a tervezett 8,2 milliós hitel felvételére. A 2008. évi FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TE0L.hu EGY PERCBEN Disznót vágtak a kártyások kötetlenül Fehér asztal mellett a gazdaságfejlesztésért A céges üdülők után is kell majd százmillió forint felett adót fizetni Rendet szeretnének tenni az utakon TRAFFiPAX Új berendezést vásárol a rendőrségnek a völgységi kistérség Egy hárommillió forintos se­bességmérő eszközt vásárol a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás valamint a társulás­hoz tartozó 21 település a bonyhádi rendőrkapitányság­nak - döntötték el a települé­sek vezetői a tegnapi ülésen. A döntés szerint a berendezés árának felét, másfél millió fo­rintot a kistérségi társulás ad­ja, a másik felét a települések adják lakosságarányosan.- A bonyhádi kapitányság­hoz tartozik nyolc olyan tele­pülés, amelyek a tamási illetve a szekszárdi kistérség részei. Arról, hogy ők milyen módon járulnak hozzá a költségekhez, már folynak az egyeztetések - mondta kérdésünkre Dara­bos Orsolya, a Völgységi Több­célú Kistérségi Társulás mun­kaszervezeti vezetője. Dr. Marcsek Sándor bonyhá­di rendőrkapitány szerint min­denki érdeke rendet teremteni az utakon, és véget vetni a szá­guldozásnak. Ebben a rendőr­ség segítségére lehet az új SCS 102/A típusú sebességnmérő berendezés. ■ R.T. koncepciót is elfogadta a testü­let. Jövőre tízmilliós hiánnyal számolnak, de - mint Dobri Ist­ván mondta - még nem ismerik a gazdálkodási körülményeket. A polgármester beszámolt ar­ról is, hogy anyagi lehetőségeik lehetővé teszik, hogy idén is félmillió forintot költsenek ka­rácsonyi szeretetcsomagokra. Ezerötszáz forintos ajándékot kapnak a 70 év felettiek és ár­vák, valamint sérült gyerekek. Összesen 320 fő számíthat az önkormányzat karácsonyi aján­dékára. ■ V. T.

Next

/
Thumbnails
Contents