Tolnai Népújság, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

Emmum * * * Drágább lett a szakvizsga Öt évre emelték a most induló tanév­től a tizenhat szakma képzési idejét. A paks-biritói I. István Szakképző Is­kolában százan kezdik meg tanulmá­nyaikat. Győré László, az egyik szak­munkás csoport osztályfőnöke attól tart, hogy a diákok a hosszú tanulási idő miatt nem fogják választani a szakmunkásképzőket. ► 4. oldal Az emberi élet csodálatos Bár nincs róla statisztika, tény, az or­vosok, tudósok között sok a vallásos ember. A megyei Katolikus Értelmisé­giek Szövetségének (KÉSZ) tagjai kö­zött is zömében orvosokat, jogászokat találunk. Az ember belelát a genezis fantasztikumába, ezzel együtt felfede­zi a saját korlátáit - mondja dr. Vastag Oszkár, a Tolna megyei kórház főor­vosa. ► S. OLDAL GAZDASÁGI HÍREK 8 BŰNÜGYEK 10 APRÓHIRDETÉSEK 18 SMS 13 UTÁNAJÁRTUNK 13 REJTVÉNY 13 RECEPT 13 FILMAJÁNLÓ 14 HOROSZKÓP 14 TV-MŰSOROK 14 IDŐJÁRÁS Átmeneti felhő- södés, majd délutánra szép, napos idő, 28 fok várható. ► 13. OLDAL Szárazra kerültek a hajók Kitűnően szerepelt a magyar kajak-ke­nu válogatott a hét végén Zágrábban, a 34. síkvízi világbajnokságon. A kenu­soknál ezúttal is a rutinos Kozmann György-Kolonics György kenus duó volt a legjobb. ► is. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Komoly dolgokról volt szó, tanévkez­dés, költségvetés, kárenyhítés, ahogy az egy ülésen már lenni szokott. A többség apait, anyait beleadott a mun­kába, ők a homlokukat törölgették. És persze voltak olyanok is, szintén, mint mindig, akik kissé enerváltan ültek a székükön, s mit ad' Isten, ők is a hom- ‘ lakukat törölgették. A légkondi tette a dolgát, és halkan zümmögött, ámde egyre melegebb lett a teremben. A több­ség valószínűleg arra gondolt, a megfe­szített agymunkának köszönhető a hő­ség, mások talán a globális felmelege­désről elmélkedtek titkon. Mígnem a szünetben kiderült, agytekerés ide, tö­kéletes problémamegoldó képesség oda, a légkondit bizony fűtésre állítot­ták. BUDAVÁRI KATA Az olvasók 972 szavazata alapján Szinger Árpád tengelicl diák lett a lapunk által meghirdetett, Tolna megye legjobb tanulója című verseny első helyezettje. A második legtöbb szavazatot, 583-at a bonyhádi Farkas Virág kapta, a harmadik pedig a dalmandi Kirizs Viktória lett 516 szavazattal. A harmincegy ifjú titán mellett rengetegen tet­ték le a voksukat, néhány nap alatt összesen csaknem hétezer szavazócédula érkezett szerkesztőségünkbe. ► 3. OLDAL Tengelici diák lett a legjobb jó tanulók Felszállt a fehér füst, csaknem hétezer szavazat érkezett Tízmilliós előlegre várnak vis maior Kaposvárról futár ment 2006-ban már biztos a pénz panelprogram Előnybe kerül, aki vállalja a hitelt szekszárd Jövőre szinte biz­tos, hogy megkapják az ön- kormányzati támogatást azok a lakástulajdonosok, akik a panelprogramra pá­lyáztak - mondta ILOSFAI Gá­bor, a szekszárdi közgyűlés gazdasági bizottságának el­nöke a panelházak közös képviselőinek tartott fóru­mon. Idén 981 lakást újíta­nak fel, ezekhez a pályázók * sál. Mint arról beszámoltunk, azok a lakó­épületek soron kívül jutnak az állami támogatáshoz, amelyek felújításához a tulaj­donosok az önrész mellett az önkormányzati harmadrészt hitellel átvállalják. Cservik Emil, a Magyar Fejlesztési Bank Tolna megyei képvise­lője a fórumon az önrészek­hez kapcsolódó kedvezmé­nyes hitelprogramot ismer­tette. A felvehető legmaga­sabb hitelösszeg 800 ezer fo­rint, melynek lejárata maxi­mum 15 év, a kamat pedig 5,6-5,8 százalék. R. T. tolna megye A múlt heti eső­zések miatt legnagyobb káro­kat szenvedett Varsádra már megérkezett a Belügyminisz­térium hárommilliós gyorsse­gélye - mondta lapunknak Nagy Zoltán, a Tolna Megyei Védelmi Iroda vezetője. Napo­kon belül megérkezik az ön- kormányzat számlájára az a tízmillió forintos vis maior elő­leg is, melyet a tárca utal át a károk helyreállítására Frank­né dr. Kovács Szilvia közbenjá­rására. A többi önkormányzat most készíti a vis maior pályá­zatokat, melyeket majd a Tol­na megyei közgyűlés bírál el. Somogy megyében viszont ar­ra hivatkozva, hogy a szűkös keretek hamar kifogynak, fu­társzolgálattal már a Belügy­minisztériumhoz küldték a kaposvári, somodori és szent- gáloskéri kárfelmérések do­kumentumait. T. Gy. Megmutatta színeit a megye KAVALKÁD Kistérségek a Vármegyeházán Színek és ízek forgataga fo- gyományosan egyik leglátvá- gadta tegnap az érdeklődőket nyosabb programja, a kistér- Szekszárdon, a Vármegyehá- ségi kavalkád kezdődött el za udvarán. A Megyehét im- délután két órakor, Frankné dr. Kovács Szilvia megnyitója után. Tolna Megye Köz­gyűlésének elnöke beszé­dében arra a sokszínűségre hívta fel a figyelmet, ami joggal teszi egyedülállóvá szűkebb pátriánkat a tér­ségben. A tarkaságra mind­emellett viszonylag kevesen voltak kíváncsiak, a mérsé­kelt érdeklődés valószínűleg a munkanapnak is betudha­tó. A közönség ezzel együtt kellemes ízelítőt kapott a A bonyhádi Kränzlein Néptánc Egye- megye népművészetéből, sülét sok vidám pillanatot szerzett ► 16. OLDAL Segítség Székelyföldnek TOLNA MEGYÉBEN is megmoz­dultak a székelyföldi árvízká­rosultak megsegítésére. Nagydorog százezer forinttal támogatja Farkaslakát. A Bu­kovinai Székelyek Országos Szövetsége a Duna TV felhívá­sához csatlakozott és 50 ezer forintot utalt át a károsultak javára. A szervezet elnöke, Potápi Árpád 10 ezer forintot ajánlott fel. A Tolnai Népújság közreadja azon magyarorszá­gi segélyszervezetek számla­számát, amelyek pénzadomá­nyokat gyűjtenek a károsul­taknak. Katolikus Karitász: 12011148-00124534- 00800007. Magyar Vöröske­reszt: 10300002-20329725- 71933285. Tudja, mit hoz a holnap? knni-i-j-t biztosan! Az ingyenes apróhirdetések lapját keresse minden pénteken az újságárusoknál! / i I

Next

/
Thumbnails
Contents