Tolnai Népújság, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

MÉG 3 NAPf ÉS LICITÁLHAT! vásároljon naponta A TolnaiNépújság-GALI ■mai * * * Rendőrt pótol a polgárőr Kétszer annyi polgárőr ügyel a rendre Tolna megyében, mint rendőr. A leg­több településen szeretik őket az embe­rek, a közösség megbecsült tagjai. És egyre több közöttük a nő. > 2. oldal Három térség összehajolt Együtt gondolkodnak a Völgység, a dombóvári és a tamási kistérség földraj­zilag érintkező települései. > 3. OLDAL ÍNYENCSÉGEK 8 BŰNÜGYEK 11 APRÓHIRDETÉSEK lg Jer*** . J3L ÜGYELETEK 13 PROGRAMOK 13 IDŐJÁRÁS SMS 13 A reggeli nap­HAJDAN 13 sütést követő­KÖNYVAJÁNLÓ 14 en ismét sok eső esik. HOROSZKÓP 14 TV-MŰSOROK 14 113. OLDAL Állják a versenyt Kínával A Hőgyészi Vegyesipari Szövetkezet azon vállalatok közé tartozik, amelyik a rendszerváltás után is talpon maradt és az erősödő konkurencia ellenére is megőrizte piaci pozícióit. ► 4. OLDAL A padlóról állt fel a BVLC Szinte reményte­len helyzetből har­colta ki a bent- maradást a Bony- hád Völgység LC az NB IITas labda­rúgó-bajnokság Dráva-csoportja 2004/2005-ös idé­nyében. ► 15. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Kis városunkban is gomba módra sza­porodnak a kínai üzletek. Az olcsó áruk iránti kereslet hatalmas, a kíná­lat pedig egyre bővül. Nagy nyomás ne­hezedik a kisebb butikokra a kiélezett árverseny miatt. A minap betértem Szekszárd belvárosában egy kis cipőüz­letbe, ahol az eladók éppen a kirakatot és a polcokat rendezték. Fél füllel hal­lottam, ahogyan a bolt egyik munkatár­sa, miközben a roppant jó áron kínált lábbeliket kitette a többi topán közé, így morgott magában: és most a kínaiak megpukkadhatnak. Hát, bizony nem könnyű szegény kereskedőknek, a mai piacorientált versenyszellemű világban talpon maradni. hargitai Éva Kitörés a romák álma tervek A cigányok nem akarnak közmunkások maradni, helyzetük javulásának kulcsa az oktatás, művelődés Az oktatás az óvodai neveléssel kezdődik. A 15-59 éves, jelenleg nem tanuló roma férfiak nyolcvan százaléka legfeljebb az általános is­kola nyolc osztályát fejezte be. Felvételünk a bátaszéki óvodában készült, ahol roma és nem roma gyerekek játszanak a homokozóban Ihárosi Ibolya Plakátok hívják fel a közvéle­mény figyelmét, hogy a ro­mák várható átlagéletkora Magyarországon tíz évvel rö- videbb, mint a többi honfitár­sunké. Hazánkban a cigány lakosság lélekszámút 450- 600 ezerre becsülik. Teleki László, az Ifjúsági, Család­ügyi, Szociális és Esélyegyen­lőségi Minisztérium roma ügyekért felelős politikai ál­lamtitkára tegnap Szekszár- don, a nemzetközi roma integ­ráció évtizede program hazai tervének dél-dunántúli regio­nális társadalmi vitájában, lé­lekszámúkat nyolcszázezerre tette. A Tolna megyei cigány etnikum számát negyvenkét­ezerre becsülik. A tanácsko­záson - ahol Somogy, Tolna, Baranya roma vezetői vettek részt - kiderült, hogy a ci­gányság legnagyobb gondja a munkanélküliség, de az egyik hozzászóló attól is óvott, hogy a cigányság örökre közmun­kás maradjon. Ezért fontos az oktatás. ► 2. OLDAL Kicsi falu nagy tervekkel Mint minden kis település, Nak is napi gondokkal küzd. Az alig hétszáz lelkes faluban még csak ezután épülhet meg a földgázvezeték. A község Szakccsal, Lápafővel és Váronggal közösen pályázott a háromszázmilliós beruházás­ra, amely a következő önkor­mányzati ciklusban kezdőd­het el. Kovácsné Grúber Mari­anna polgármester nagy szív- fájdalma, hogy a községben nincs teleház. Többek közt er­ről is írunk a faluról szóló ösz- szeállításunkban, amelyet a helyi önkormányzat és a Naki Mezőgazdasági Rt. jóvoltából a település minden otthoná­ban olvashatnak. ► 5. OLDAL Keressük a megye legjobb tanulóját A Tolnai Népújság és a megyei önkormányzat keresi a megye legjobb tanulóját. Azok jelent­kezését várjuk, akik az általá­nos iskolában minden év vé­gén kitűnő eredményt értek el. A jelölteket és fotójukat au­gusztus 20-ig folyamatosan közöljük. Olvasóink az újság­ban megjelentetett szavazólap kitöltésével és beküldésével döntik el, kik lesznek azok, akik augusztus 31-én, a me­gyenapon, a tanévnyitó után átvehetik a díjakat. A szava­zók között a Népújság aján­dékcsomagjait sorsoljuk ki. A jelentkezéseket a 7100 Szek­szárd, Liszt tér 3. számra kér­jük. A borítékra írják rá: Tolna megye legjobb tanulója. Szakmát nyertek a versenyen jutalom Ők a legeredményesebb tanulók, oktatók Az országos szakmai verse­nyeken helyezéseket elért ta­nulók elismerő oklevelet, ösztöndíjat, némelyikük so­ron kívül szakmunkás bizo­nyítványt kapott. A felké­Jákli Beáta Frei Józseftől, a ka­mara kézműves bizottsága el­nökétől vette át jutalmát szító tanárok jutalma pénz­összeg. A szakma kiváló ta­nulója országos versenyen megyénk tanulói nagyon szép eredményeket értek el. Jákli Beá­ta, az Ady Endre Középiskola, Szakisko­la és Kol- , légium i tanuló­ja az or- szágos kozmeti- k u s iszak- in a i I verse­nyen kilencedik helyezést ért el, ösztöndíjat és soron kívüli szakmunkás bizonyítványt kapott. Szőke Mihály, a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanulója pneu­matika szakmacsoportban második helyezett lett, jutal­ma ösztöndíj és soron kívül szakmunkás bizonyítvány. A szakmai tanulmányi ver­senyek legeredményesebb Tolna megyei tanulói, szak­oktatói és felkészítő tanáraik részvételével megtartott ün­nepségnek a kereskedelmi kamara szervezésében a Szekszárdi Művészetek Háza adott otthont. Rácz Tibor KERTI PARTI Tisztelt Partnereink! 2005. július 2-án, szombaton kedvezményesen jelentetjük meg hirdetését az alábbi témában: Megrendelésével forduljon hirdetési tanácsadóinkhoz. Telefon: 74/511-511, Fax: 74/511-501 E-mail: hird.toina@axeis.hu Bővebb felvilágosítás: 74/511-534 i > #

Next

/
Thumbnails
Contents