Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-10 / 261. szám

Tolnai Népújság A miénk 2003. november 10., hétfő Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 261. szám Jubilál a népfőiskola Köleso Ötödik évfolyamába lépett a Kölesdi Közéleti Egyesület népfő­iskolája. A hétfőn kezdődő elő­adás- és konzultáció-sorozat igen változatos témákat kínál a hallga­tóknak. A jövő márciusig terve­zett, összesen kilenc foglalkozás során egészségügyi, művészeti, lelki, történelmi, régészeti kérdé­sek kerülnek terítékre, ismert elő­adók közreműködésével. A köles­di népfőiskola lebonyolítási rend­je nem változik, általában kéthe­tente, hétfőnként 18 órakor a he­lyi művelődési házban zajlanak majd a foglalkozások, a tanévzár­óra pedig március 19-én kerül sor. Az évfolyamfelelős személye is a régi, továbbra is Varga András szervezi a programot. Az első összejövetel tehát november 10- én, hétfőn, 18 órától lesz. A refe­rátum címe: Buktatók a szemé-j szetben. Az előadó dr. Kőszegi György, ny. szemész főorvos. Polgárőrök elismerése Az Országos Polgárőr Szövetség Budapesten tartott ünnepségén a szervezet elnöke, dr. Túrós And­rás adta át az „Év polgárőr egye­sülete” kitüntetést a Dombóvári Polgárőr Önvédelmi Egyesület vezetőjének, Gyugyi Tamásnak. A megye második legnépesebb városában az ötven tagú társaság a megalakulása óta eltelt tizen­egy és fél évben a rendőrséggel, az önkormányzattal, a civil szer­vezetekkel és a gazdaság szerep­lőivel összefogva kiemelkedq munkát végzett a település köz- biztonsági helyzetének javítása és a bűnmegelőzés érdekében. Férfitetem a halastóban Ugyancsak meglepődött egy zsibriki halastó tulajdonosa, amikor a lehalászás miatt leeresztette a vizet a tavából és egy férfi tetemét fe­dezte fel a tó fenekén. Értesítette a rendőrséget, atók a bonyhádi ön­kéntes tűzoltóktól kértek további segítséget a tetem kiemeléséhez. Az elhunyt személy azonosítását, halála körülményeinek vizsgálatát a rendőrség megkezdte.________________________________ ■ LOTTONYEREMENYEK A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 24, 33, 34, 39, 54. Joker-szám: 990067. Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 134 darab, nyeremé­nyük 975.490 forint; 3 találatos 14.306, nyereményük 9.675 fo­rint; 2 találatos 384.173, nyeremé­nyük 701 forint. A hatos lottó számsoroláson a következő számokat húzták ki: 3,11,12, 24, 30, 40. Pótszám: 41. A nyeremények: 6 találatos szel­vény nem volt, 5 + 1 találatos szel­vény 2 darab, nyereményük egyenként 6.912.996 forint, 5 talá­latos szelvény 93, nyereményük 148.667 forint, 4 találatos szel­vény 4.827, nyereményük 2.86^4 forint, 3 találatos szelvény 71.753 darab, nyereményük egyenkéiit 674 forint. Márton nap mindenütt Finomságokat kínáltak Tevelen Gála, esélyegyenlőségért Segítsük egymást gyerekek! Sportnap óvodásoknak Sorverseny aranyos kicsiknek HÍREK BÁTASZÉK. Márton-napi fény­ünnepet tartanak Bátaszéken november 11-én, kedden 17 órai kezdettel a városi piactéren. A programban színi előadás és lámpás felvonulás szerepel, a résztvevőket mézeskalács, forró tea, forralt bor és zsíros kenyér várja. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár szívesen fogadja azokat a szakdolgozatokat, ame­lyeket bonyhádi, felsőoktatási intézményekben tanuló hallga­tók írtak, s azokat is, amelyeket nem helyi diákok készítettek, de bonyhádi témát dolgoznak fel. DOMBÓVÁR. A hagyományos Szent Márton-napi lámpásolás kedd délután öt órakor kezdődik a Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán, ahonnan a német nem­zetiségi nyelvet tanuló óvodások és első osztályos diákok a belvá­roson keresztül a Dombó Pál ut­cai Német Közösségi Házhoz vonulnak. Ott a gyerekek tánc­műsort adnak szüleiknek és a Deutschklub tagjainak. Környezetvédelmi adósságok Eddig tizennyolc megyei önkormányzatot köteleztek felülvizsgálatra Esetenként több millió forintos kiadással szembesülhetnek az önkormányzatok a hul­ladéktelepek környezetvédelmi felülvizsgá­lata kapcsán, amelyeket már tavaly év végéig el kellett volna készíteni. Hasonlóan késnek a települések a helyi hulladékgazdálkodási tervekkel. Tolna megye Az engedéllyel nem rendelkező hulladéktelepek környezetvédelmi felülvizsgálatát 2002. decem­ber 31-ig kellett volna elvégezni, de Tolna megye - és az ország - települési önkormányzatainak Jelenteni kell Egy most megjelent kormányrendelet sze­rint 2004. január 1-től kötelező a hulladé­kok nyilvántartása és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás. A rendelet nem csak a veszélyes hulladékokra vonatkozik, s az adatszolgáltatás magán- és jogi személyek­nek egyaránt kötelező. Jövőre például je­lentős bírsággal számolhat az, aki öt tonna feletti építési törmelék, vagy két tonnánál több kommunális hulladék elszállítását nem jelenti be. túlnyomó része adós maradt a vizsgálattal. A do­kumentumnak tartalmaznia kell, hogy a lerakó milyen hatást gyakorolt a talajra, a vizekre, az élővilágra, s adott esetben monitoringrendszert kell működtetni. A törvény a már bezárt lerakókra is vonatko­zik, mert mint arra Petrás József, a Közép-Du­nántúli Környezetvédelmi Felügyelőség munka­társa felhívta a figyelmet, a tevékenység a rekulti­vációval fejeződhet be. Tolna megyében tizenegy depó rendelkezik engedéllyel. A felügyelőség ed­dig tizennyolc önkormányzatot kötelezett a felül­vizsgálatra, nyolc eljárás van folyamatban, s kö­rülbelül a megye önkormányzatainak fele maradt adós a felülvizsgálattal. Hasonlóan késnek az önkormányzatok a te­lepülési hulladékgazdálkodási tervekkel, ame­lyeket az év első felében el kellett volna készít­tetni. A tervek többek közt a hulladék begyűj­tését, szállítását rögzítik, s tartalmazniuk kell a szerves anyag arányának törvény által előírt csökkentését is. A környezetvédelmi hatóság­hoz mindössze néhány Tolna megyei telepü­lésről érkeztek tervek. Hogy a késedelem nem csupán Tolna megyére jellemző, mutatja, hogy a környezetvédelmi minisztérium a he­tekben szervez tájékoztató fórumot önkor­mányzatoknak a tervek elkészítéséről. IDŐJÁRÁS Sole napsütés-1, +9 °C Szerda Csütörtök Kedd-2, +6 C -2,+5 C -2,+5 C ORVOSMETEOROLÓGIA. A reggel helyenként kialakuló ködök feloszlása után sok napsü­tésben lesz részünk. Ennek elle­nére hűvös marad az idő. Gyen­ge hidegfronti hatás érvényesül. 03261 9 770865 603012 www.otpbank.hu EBKM: 5.92% (2,5 millió Ft esetén) Mai számunkból Nagycsaládos sportnap: ahogy tetszik Tolna Ezúttal mindenfé­le „kötöttségtől” mentesen rendez­te hagyományos sportnapját a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, szombaton a tol­nai Széchenyi is­kola tornacsarno­kában. Ez alka­lommal nem vol­tak versenyek, ve­télkedők, a mint­egy hetven részt­vevő azt csinált, amit akart. Lustál­kodásra azonban senki nem vete­medett, a pihenőidőt is tartalmas lászlét fogyasztottak el jóízűen, a www.tolnainepujsag.hu . címen programmal töltötték ki a nagy- (A rendezvényen készült további tekinthetik meg.) családosok: két bográcsnyi ha- 'fotókat internetes honlapunkon, ___ _ _ fot^ottvald ww w.tolnainepujsag.hu email: tolnai.nepujsag@axels.hu Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Az OTP Megtakarítási Számlán akár 9% is lehet a kamat - lekötés nélkül. Ez álé ...»««»stlIÉií OTP MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA 2003. N EXPO: MELLÉKLET-b megjelenő hirdető JELENTŐ KEDVEZr ADHATJA További informáeiő; _______ 74/111=134 74/111 L *

Next

/
Thumbnails
Contents