Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-10 / 261. szám

2. OLDAL Hírek Orvosi tagok Teljes jogú tagja lett az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) a Magyar Orvosi Kamara - mondta Bécsben Éger István, a MOK elnöke, mti Átmenetileg A Nemzetközi Vöröskereszt át­menetileg bezárja bagdadi és az Irak déli részén, Bászrában lévő képviseletét, mert aggódik otta­ni munkatársai biztonságáért - közölte a szervezet szóvivője. A kivonulás nem érinti Észak- Irakot, ahol a vöröskereszt tovább dolgozik, mti Nem mond le A grúz elnök vasárnap megerő­sítette, hogy az ellenzéki nyomás dacára nem hajlandó távozni posztjáról. Eduard Sevardnadze arra hivatkozott, hogy őt a nép választotta meg. Egyúttal elutasította, hogy le­mondásával oldja fel azt a vál­ságot, amely a november 2-ai parlamenti választások eredmé­nyének állítólagos meghamisí­tása miatt tört ki a kaukázusi országban, mti Történelem Németország vasárnap emléke­zett meg történelmének egyik legsötétebb és egyik legöröm­telibb napjáról: 65 évvel ezelőtt rendezték a nácik az első nagy­szabású zsidóellenes pogromot, 14 évvel ezelőtt vált szabaddá az átjárás Berlin fallal elválasz­tott részei között. Münchenben lerakták az új zsinagóga, vala­mint közösségi és kulturális központ alapkövét, mti Közös forrás Portugália és Spanyolország hétvégi kormányfői csúcsérte­kezletén abban állapodott meg, hogy energiakereskedelmi piacait egyesíti és a gázpiacok integrálását is célul tűzi ki. mti Török érv Hilmi Özkök török vezérkari fő­nök szerint azzal, hogy országa nem küld katonákat Irakba, a jövőben nem nyilváníthat véle­ményt szomszédja politikai jövőjéről és újjáépítéséről, mti Sajtóügy Olasz sajtóértesülések szerint Londonban betiltották az olasz és egyes olyan külföldi lapok terjesztését, amelyek a brit trónörökös, Károly herceg homoszexuális kalandjairól ad­tak beszámolókat a hét végén. Brit sajtóértesülés szerint a brit trónörökös perre készül egyik volt alkalmazottja ellen, mti Királyi vér Egy hónappal a várt időpont előtt, vasárnapra virradó éjjel megszületett a legújabb brit királyi utód: Eduárdnak, II. Erzsébet királynő legkisebb fiának felesége, Sophie sürgős beavatkozás után kislánynak adott életet, mti Utcai összecsapás Ötvenhat személy megsebesült, további ötvenet pedig őrizetbe vett a rendőrség egy vasárnap tartott szöuli utcai tüntetés alkalmával. A megmozdulást a kormányzat elégtelennek tartott szociálpolitikája ellen tiltakozó mozgalmak szervezték, mti Nem az atomra Az atomerőművek és az atom­energia több ezer ellenzője tün­tetett szombaton a németorszá­gi Dannenbergben (Alsó-Szász- ország), mert ismét atomhulla­dékot akarnak a közeli Gorlebenbe szállítani, mti Pinochet elesett Kórházba szállították Augusto Pinochet egykori chilei diktá­tort, miután elesett és eltörte a csuklóját. A 87 éves nyugalma­zott tábornok a fürdőszobában esett el. mti ■ VILÁG TÜKÖR 2003. November 10., hétfő ÖNGYILKOS MERÉNYLŐK. Pusztító erejű robbantást követtek el feltehetően az al-Kaida terrorhálózat­hoz tartozó öngyilkos merénylők vasárnapra virradóra a szaúdi fővárosban egy többségében külföldi ara­bok lakta negyedben: a detonáció következtében hivatalos adatok szerint a merénylőkön kívül 11 ember, köztük négy gyermek vesztette életét, a sebesültek száma eléri a 122-t. A robbantást a szaúd-arábiai biz­tonsági erők egyenruhájába öltözött merénylők követték el, akik egy valószínűleg lopott rendőrségi te­repjárón hajtottak be éjfél körül a külföldiek fegyveres biztonsági őrökkel védett, betonkerítéssel körül- vett lakónegyedébe.________________________________________________________fotó; europress/epa Járványveszély a határon Májgyulladásjárvány tört ki Észak-Bácskában, a Magyaror­szággal határos részen. A határőrség országos parancsnoka intézkedett, hogy a Vajdaságba utazókat a határőrök tájékoz­tassák erről. Budapest A szabadkai tisztiorvosi szolgá­lat pénteken járványt hirdetett Észak-Bácskában, mivel a térség­ben már hatvan, hepatitis-A ví­russal fertőzött személyt kezel­nek. A közel nyolcezer fős, több­ségében magyarok lakta Csan- tavéren (Cantavir) 41 megbetege­dést észleltek, Szabadkán eddig Belgrád Papíron megbukott a szerb kormány, miután vasár­nap a kormányzó Szociál­demokrata Párt (SDP) úgy döntött, hogy kihátrál a kabi­net mögül. Slobodan Orlic, az SDP elnöke a párt vezető tes­tületének vasárnapi ülésén felszólította a párt tíz képvi­selőjét, hogy vonják meg a tá­mogatást Zoran Zivkovic kor­mányától, a miniszterelnököt pedig felhívta arra, hogy kez­deményezze a parlamenti választás kiírását.- Azt kérjük a kormányfőtől, hogy vessen véget a parlament­ben zajló méltatlan haláltusá­nak. Nem élvezheti támogatá­sunkat a parlamentben az, aki Szerbiában kisebbségben van - mondta Orlic, s közölte: „E pil­lanattól fogva a kormány nem 15-en fertőződtek meg hepatitis­vírussal. Járványügyi szakembe­rek feltételezése szerint a góc­pont Zenta, Csóka és Ada környé­kén van, mert tavasszal is onnan indult a fertőzés, majd kiterjedt egész Bácskára. Az egészségügyi miniszter utasította a Bács-Kis- kun Megyei Tisztiorvosi Szolgá­latot, hogy a Határőrség Kiskun- halasi Igazgatóságával együttmű­élvezi az SDP támogatását.” Az SDP tagja a kormányzó párt- szövetségnek. A párt hetek óta zsarolgatta Zivkovicot, legfőbb­képpen a különféle gyanús ügyletekkel kapcsolatosan hír­be hozott miniszterek azonnali menesztését követelte tőle cse­rében a támogatásért. Az SDP most úgy döntött, kenyértörés­re viszi a dolgot, tíz képviselője nélkül ugyanis a kormány kisebbségben van a parlament­ben. A törvényhozásban októ­ber 14-e óta folyik a vita a par­lamentben uralkodó -káoszért felelősnek tekintett Natasa Micic parlamenti elnök és a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról. A vita csütörtökön szakadt meg, s Micic asszony november 18-ra, az elnökválasztások utáni idő­pontra halasztotta annak foly­tatását. MTI ködvé intézkedjenek - mondta Óvodán Sándor, a határőrség szó­vivője. A határátkelőn szolgálatot teljesítő határőrök egészségének védelméért fertőtlenítő folyadék­kal töltött edényeket helyeztek el, amelyben a szolgálatot teljesítő személyek rendszeres időszakon­ként kezet moshatnak. A hepatitis-A a fertőző máj- gyulladás legelterjedtebb típusát okozó vírus. A betegség sárgaság­gal, hőemelkedéssel, gyomor- és bélpanaszokkal és májtájéki fáj­dalommal jár. MTI Magyar ösztöndíj Bukarest Az erdélyi magyarságpolitika nem épülhet a jutalmazás és a büntetés, a kegy és a hála elvére - mondta szombaton Marosvásárhelyen Gyarcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági ás sportminiszter, aki Markó Bé­lával, a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével tartott sajtótájékoz­tatót. Megerősítette, hogy az erdélyi magyarságpolitikának egyetlen célja lehet csupán: biztosítani, hogy a romániai magyarság minél könnyebben boldoguljon szülőföldjén. A miniszter megerősítette Ma­gyar Bálint oktatási miniszter legutóbbi erdélyi látogatásán tett ígéretét is, miszerint a jövő tanévtől kezdődően folyósít­ják a mintegy ezer, magyar nyelvű oktató által megpályáz­ható 5-15 ezer forint összegű ösztöndíjakat. MTI Szerb papírkormány Belgrad CSERI LÁSZLÓ Rokkantságból elégtelen Hazánkban jelenleg 780 ezer ember él meglehetősen ala­csony rokkantsági ellátásból, s közülük 450 ezer a munkaké­pes korúak száma. Utóbbiak többsége természetesen indokol­tan tartozik ebbe a körbe, de akadnak nem is kevesen, akik ma már nehezen tudnák leszázalékoltatni magukat. Ám a kor­mány további szigorításokat kíván bevezetni ezen a téren. Miért van erre szükség? Azért, mert évente 120 ezren állnak a szakértői bizottságok elé, bízva abban, hogy rokkanttá nyilvánítják őket. Még em­lékezhetünk arra az esetre, amikor Dávodon, egy házkutatás során több tucat, különböző nevekre kiállított orvosi iratot leltek, amiből egyértelműen kiderült, hogy bajai orvosok pén­zért rokkantosították a lakosság „rászoruló” részét. Dávod és. Baja csepp a tengerben, az eljárásmód másutt is dívott. Lehet­ne eszmét cserélni arról az elvetemültségről, hogy valaki makk egészséges létére különböző trükkökkel élete delén rokkantnyugdíjassá „nemesül” orvosi segédlettel. De az is az igazsághoz tartozik, hogy egy társadalom betegségéről nyújt tanúbizonyságot az, hányán menekülnek a munkanélküli­ség, a létbizonytalanság, a depresszió, az öngyilkosság vagy a hajléktalanlét réme elől ilyen helyzetbe. Az újonnan kidolgozott elképzelés szerint nem az lenne a vizsgálat tárgya, ki milyen mértékben betegedett meg, ha­nem, hogy mire alkalmas még. Rokkantnyugdíjat ezek után csak az kaphat, akinél súlyos, visszafordíthatatlan károsodást állapítanak meg. Hogy mi visszafordíthatatlan és mi nem, az nyilván vita tárgyát képezi majd. Egyik orvos ismerősöm me­sélte, azt is berendelik időről időre ellenőrző vizsgálatra, aki­nek hiányzik az egyik végtagja, hogy megállapítást nyerjen, indokolt-e még számára a kedvezményes művégtag. Mert soha nem lehet tudni, mikor, mi nő ki újra. EGYETÉRTEK: 06-90430-422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0€-90-33(M23 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja ORVOSOK ÉS MINIMÁLBÉRESEK - OKTÓBER 30. Nő: - Nem értek egyet a cikkel. Az orvosok és a pedagógusok a fizetési lista alján állnak. Orvosként nettó 90 ezer forintot ke­resek. Nyugaton ennek tízszeresét kapják az orvosok. Ah­hoz, hogy orvosok legyünk, 15-20 évet tanulunk, utána pedig készenlétben vagyunk, ügyelünk. FEKETÉN-FEHÉREN - OKTÓBER 31. ___________________ÁLLÁSPONT____________________ Fé rfi: - Kérem, kinek a javára végeznek ezek a személyek olyan fontos munkát ilyen kihívóan magas jövedelemért? Az állampolgároknak ettől nem jut több, sőt, még kevesebb lesz a jövedelmük. Felháborító az a kapzsiság, gátlástalanság amely jellemzi ezt-a csoportot. Nő: - Ámlg az emberek éhbérért dolgoznak, napi 10-12 órát, hogy megvegyék az ételt a családjuknak, addig a politikusok ötmillió forintos fizetéseket kapnak. Ez aljas dolog. A férjem 40 évnyi munkaviszony után 30 ezer forint nyugdíjat kap. Él­jen meg ebből egy miniszter! A TABULA RASA IDEJE - NOVEMBER 5. Nő: - Ne menjünk vissza a távoli múltba. Elég megnézni, hogy közszereplőink közül kik privatizálták el az állami, szakszer­vezeti vagyont. Ezek alapján is elég értékelni. A TAKARÓ HOSSZA - NOVEMBER 6. Férfi: - Egyetértek, hogy csak addig szabad köteleznie az ál­lamnak, amíg pénze van. Épp ezért nem értek egyet azzal, hogy az Orvosi Kamara elnöke 20 százalékot követel, amíg mások csak 8-9 százalékot kapnának. KAYA IBRAHIM WEISZE - NOVEMBER 7. Férfi: - Ez is csak egy söjtöri menü, amivel próbálnak megetet­ni bennünket. Szomorú, hogy ilyenekkel foglalkoznak. Unom már a sok csúsztatást. Próbáljanak igazat mondani. Kockázatok és esélyek Társadalmi párbeszédre van szükség az elkövetkező hóna­pokban, illetve az EU-hoz való csatlakozás utáni években - hangzott el egy uniós tanulmánykötet bemutatóján. Budapest A kibővülő Európai Unió új ki­hívások elé állítja hazánkat és a kontinens érintett országait - fej­tegette Inotai András. A Világgaz­dasági Kutatóintézet igazgatója, a Stratégiai Dialógus Füzetek társ­szerzője szerint „jó időben” vá­lunk EU-taggá, mert hozzá tu­dunk járulni a közösség időszerű átalakításához. A közgazdász fontosnak tartja, hogy Magyaror­szág néhány tekintetben éllovas­nak tekinthető: ilyen például a jö­vőorientált kutatás-fejlesztés te­rülete. „Az egy főre jutó nemzeti össztermék nálunk szerényebb, de a versenyképesség érdekében nem csupán ez a döntő.” Inotai szerint nem azt kellene sulykolni, hogy nem leszünk si­keresek, és hogy a fejlettebbek ki fogják zsákmányolni az országot, mert ez elbátortalanít. Magyaror­szág lehetséges sikerének nem a tétlen csodavárás a feltétele, ha­nem a folyamatos, alulról felfelé való építkezés. Várhatóan évi 180 milliárd forint lesz lehívható Brüsszelből a csatlakozás után, ám ennek ésszerű elköltésén túl igen fontosak azok az egyéb lehe­tőségek is (tapasztalatszerzés, ta­nulás), ami hosszú távon kama­tozhat. A tanulmánykötet másik szer­zője, Matolcsy György azt hangsú­lyozta, hogy a belépéssel az EU- ba sajátos magyar gazdasági mo­dell alakulhat ki. A Növekedésku­tató Intézet első embere úgy véli: Amerika, Ázsia és Európa gazda­ságának bevált elemeit kellene ötvöznünk. Matolcsy szerint Ma­gyarország felemelkedése többek között azon múlik, mennyire si­kerül megerősítenünk a családok helyzetét. Ebben a mikroközös­ségben történik a legelőnyöseb­ben az öngondoskodás, a tudás átadása, az idősek ápolása. A most induló sorozat első kö­tete közli annak a felmérésnek az eredményét is, amelynek során az embereket az EU-val kapcso­latos várakozásaikról faggatták. A megkérdezetteknek csaknem fele pozitív irányúnak, hosszabb tá­von javulónak értékelte a kilátá­sokat. Egyötödük borúlátó volt a várakozásaiban, főként az egész­ségügyi reform végrehajthatósá­gát illetően. toronyi attila Öregek boltja Bécs Az ötven éven feletti korosz­tály igényeihez igazított bol­tot nyitott az osztrák főváros­ban az ADEG - írja tudósítá­sában a Compress sajtóügy­nökség. Az „50+” cégérű üz­letnek minden alkalmazottja ugyanennek a korosztálynak a képviselője. Az élelmiszer-áruház nemcsak az idősek számára vonzó, hanem praktikus a kisgyermekkel bevá­sárlóknak is. Szélesebbek a gon­dolák közti folyosók, tágasabbak a parkolóhelyek, áttekinthetőbb az árukínálat, alacsonyabbak a polcok, érdesített a padló, na­gyobbak az árcédulák. A polcok végén himbálódzó nagyítók azo­kat segítik ki, akik otthon felejtet­ték a szemüvegüket, illetve a cso­magoláson feltüntetett apró be­tűs információkra kíváncsiak. Az öregkor problémáiban való jár­tasságra utal az is, hogy a köny- nyen tolható bevásárlókocsikat fékkel és ülőhellyel is ellátták, sőt még a bevásárló cédulának is kialakítottak rajta helyet. Mivel ez a korosztály sokkal bizalmat­lanabb az új termékekkel szem­ben, a boltban sok mindent meg lehet kóstolni. Az üzletben fel­szereltek egy ingyenesen hasz­nálható vérnyomásmérőt is, így a nagybevásárlás során elintézhető a vérnyomás-ellenőrzés is. A bolt minden alkalmazottja ötvenéves­nél idősebb, azaz hozzáértőbb, megbízhatóbb és türelmesebb. A friss gyümölcs és zöldség egyébként éppen olyan széles vá­lasztékban áll itt rendelkezésre, mint az ADEG bármely más üzle­tében. ■

Next

/
Thumbnails
Contents