Tolnai Népújság, 2001. október (12. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-01 / 229. szám

Már készül... 0 n ly bei me lehet! A Tolnai Népújság Kalendáriumát minden évben valamennyi előfizetőnk ajándékba kapja, rajtuk kívül pedig sokan megvásárolják. Ezért nem mindegy, hogy kik, milyen cégek, vállalkozások szerepelnek az egész évben forgatott hasznos és népszerű kiadványban. % % i Lapozzon a 6. oldalra! www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2001. október 1., hétfő Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 229. szám MEGYEI TŰKOR Valódi szüreti ünnep 4. oldal MEGYEI TŰKOR Mihály napján: együtt az elszármazottak 5. oldal ERROL-ARROL ABBA­ruhák, árverésen 12. oldal BONYHÁD. A borbarát kör ma 18 órától tartja összejövetelét az Arany Oroszlán Szállodában, ahol az erjesztésről és a szőlő teleltetéséről kapnak hasznos információkat. GYULAJ. A község általános is­kolája tizennyolc hálózsákot és három sátrat kapott ajándékba a svédországi Helsingborg roma közösségétől. A tábori felszerelé­seket Berta Mihály gyűjtötte össze az oktatási intézmény számára. BONYHÁD. A madárbarátok köre ma 18 órától tartja összejö­vetelét a művelődési központ­ban. A foglalkozáson az október 20-21-én megrendezésre kerülő díszmadár kiállításra készülnek fel a kör tagjai. Lottótájékoztató A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 39. heti lottószá­mok és lottónyeremények a kö­vetkezők: ötöslottó nyerőszámai, nye­reményei: 5, 11, 50, 67, 69. 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 52 darab volt, nyereményük egyenként 596.737 forint, a 3 találatos szel­vényekre 7.188 forintot, a 2 talá­latos szelvényekre 563 forintot fizetnek. A Joker nyerőszámai: 07 72 3 9 Joker telitalálatos szelvény nem volt. Hatoslottó nyerőszámai, nyereményei: 1, 9, 10, 25, 27, 33. Pótszám: 37 6 találatos szelvény 1 db volt, nyereménye 183.478.686 forint; 5+1 találatos szelvény 1 db volt, nyereménye 15.531.216 forint; az 5 találatos szelvényekre 134.001 forintot, a 4 találatos szelvényekre 2.043 forintot, a 3 találatos szelvényekre 607 forin­tot fizetnek. ■ Véget ért a szüreti fesztivál Fekete és Ördögh: a bdrrend legújabb tagjai A házigazdák csapata nyerte el a Háry kupát, a Tesco pavi­lonja a közönségdíjat a teg­nap véget ért szekszárdi szü­reti fesztiválon, ahol minden korosztálynak és a különböző stílusok kedvelőinek jutott valamilyen érdekes program. SZEKSZÁRD ____ Óri ási érdeklődés kísérte szom­baton a szüreti felvonulást. A me­net élén a testvérvárosi delegáci­ók haladtak. Felvonultak a helyi és környékbeli hagyományőrző népi együttesek, a házigazda Alisca borrenddel együtt a tatai, a pécsi, a szegedi és a villányi borrend képviselői díszruháik­ban, ott volt a Szekszárdi Lovas Huszár bandérium, mazsorettek, gólyalábasok és a tűzfújó is. Nyilvánosan zajlott a borud­varban az Alisca Borrend hagyo­mányos tagfelvétele. Az idén Fe­kete Péter és Ördögh Zoltán lett a borrend tagja. Ördögh Zoltán borházat üzemeltet, sokat tesz a szekszárdi bor és borvidék nép­szerűsítéséért. Az a színvonal és a kultúra, amit képvisel azonosul a borrend szellemiségével, mond­ta el lapunknak Módos Ernő, a borrend nagymestere. Fekete Pé­ter a pécsi Don Perignon borrend kancellárja, az egész dél- dunán­túli borvidékért tesz sokat szak­mai munkájával és emberi telje­sítményével. Mint az Országos Harmonikazenekar a felvonuláson Borminősítő Intézet felügyelője szintén sokat dolgozik a szek­szárdi bor népszerűsítéséért. Rengetegen voltak kíváncsiak a több helyen zajló, különféle stí­lust és műfajt képviselő műsorok­ra. Népszerűek voltak az Augusz- házi esték programjai, s jó ötlet­nek bizonyult, mert igen színvo­nalas volt a zeneiskola növendé­keinek bemutatkozása. A három napos program minden szereplő­je említést érdemelne, kiemelve a Bautzeni ifjúsági fúvószenekart és a mazsoretteket. Az Alisca Expo látogatóinak létszámát a rendezők 8-10 ezerre taksálják. A közönségdíjat Tesco pavilonja nyerte el. Eördögh Zoltánt borrendi taggá avatják a Seregélyvadászat a Háry kupán Dél-Dunántúlivá változott a Háry kupa, minekutána Harkány, Mohács és Villány csapata is be­nevezett Szekszárd, Dunaföldvár, Bátaszék, Tamási és Decs mellé a szellemi, ügyességi és főzőver­senybe. A idén az első helyet, és a Háry kupát a szekszárdiak sze­rezték meg 175 ponttal, második lett Tamási 168, harmadik Moh­ács csapata 159 ponttal. Ugyancsak hagyomány, hogy a Szekszárd- Újvárosi Római Katoli­kus Társaskör szüreti rendezvénye. Késő este mulattatta a közönséget a Dáridó és a tűzijátékban is ekkor gyönyörködhettek a város lakói. FOTOs GOTTVALD KAROLY Megbüntették a szőlőtolvajokat A község díszpolgára: Neth Jakab Högyész „Itt van a víg szüret/ S mustos kádja körül/ A szüretelőknek víg hada örül.” Csőszlányok és csőszlegények kínálták a bort, a kuglófot, színes népviseletbe öltözött fiúk, lá­nyok, nők, férfiak ropták a táncot hangos énekszótól kísérve Hőgyészen szombaton délután, a második alkalommal megrende­zett szüreti fesztiválon. A Hőgyész és környéki szüreti hagyományokat a Bán István ve­zette Citerazenekar és Asszony­kórus újította fel tavaly, a kezde­ményezéshez csatlakoztak a he­lyi önkormányzatok, civil szerve­zetek, a művelődési ház és a falu apraja, nagyja. A fesztivált a község pol­gármestere, Gyetvai László nyitot­ta meg, rámutatva a hagyomá­nyok közösségformáló szerepé­re. Ezután köszöntötték 2001. év díszpolgárát, Neth Jakabot. A ma már nyugdíjas férfi Hőgyészen született, gyermekkorát itt töltöt­te, majd Németországba telepí­tették ki több száz hőgyészi né­met származású polgárral együtt. Neth Jakab már a rendszerváltás előtt szoros kapcsolatot alakított // ki a község vezetésével és a sportegyesülettel, 1988-ban az ő segítségével valósult meg az első Hőgyész-Eckental találkozó, majd 1990-ben a két település partnerkapcsolata. A díszpolgári címet ezen tevékenysége elisme­réséül kapta. Az ünnepélyes megnyitó után a szűr#., nap kisbírójának, Mag- dali Jánosnak a hirdetése követ­kezett, majd elkezdődött a színes felvonulás a falu végétől, a köz­ségházáig. A szőlőfürtökkel dí­szített hintókon, kocsikon a bíró ezúttal Antal Adrián, a bíróné Polácsi Éva, a jegyző Kreszl Tibor, a jegyzőné Koch Erika voltak. A menet az előre meghatározott ál­lomásokon megállt, hogy műsor­ral szórakoztassa a nézőket, a csőszlányok és csőszfiúk pedig borral, kuglóffal kínálták a néze- lődőket. A szüreti felvonulást hagyo­mányőrző csoportok műsora kö­vette. Az iskolai sportpálya világí­tásának átadását este fél hétkor barátságos mérkőzésekkel ünne­pelték meg. A napot szüreti báli vigasság zárta, ahol a közönség szórakoztatásáról nem csak a ze­nekar, a hanem a bíró is gondos­kodott, büntetést szabva ki a szőlőtolvajokra. __ f. kováts Ős zi faluünnep Várongon Tizenhét fogat vonult Várongon a szüreti felvonuláson. A hagyo­mányos rendezvényen mintegy 300-an vettek részt, közülük több mint százan az elszármazottak, akik ebből az alkalomból érkez­tek haza. Mint mindig, a település ren­dezvényein maguknak főztek, s finomabbnál finomabb sütemé­nyeket sütöttek az asszonyok. A szabadéri színpadon fellépett a kocsolai Aranyeső néptánc együttes, a mágocsi német nem­zetiségi táncosok, és a fúvósze­nekar, a kapo'spulai Vízmente néptánccsoport, a dombóvári Vaicer táncegyesület, akik latin­amerikai táncokat mutattak be. A fiataloknak a Rock and Roll együttes adott műsort. A szüreti napot bál zárta.______■ teljes bekapcsolódás (Q Magyarország vezeti televíziója www.tv2.hu f

Next

/
Thumbnails
Contents