Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 13. évfolyam, 1915 (Pozsony)

Márczius 7-ikéig fizettek: Bándy Endre, Léva. XIII. - Benkő István, Rákospalota. XIII. Bodor János, Szászváros. XIII. — Bácsi ev. egyházmegye, Újverbász. XIII. — Benkő Gyula, Szilágys^entkirály. XIII. — Biszkup Ferencz, Mezőberény. XIII. — Dicsőfi József, Debreczen. XIII. — Ev. theol. Ottbon. Pozsony. ΧΙΠ. — Ev. főgym. könyvtár, Szarvas. XIII. — Édeskúti Jenő, Budapest. XIII. — Ev. lyceumi könyvtár, Sopron. XIII. — Ev. népiskolai tantestület, Pozsony. XIII. — Ev. theol. akad. könyvtár, Pozsony. XIII. — Tiszántúli ref. egyházkerület püspöki hivatala, Debreczen. XIII. — Collegiumi anyakönyvtár, Debreczen. XIII. Ref. hittanszaki önképzőkör, Debreczen. — Kiss Jenő, Sopron. XIII. (3. K.). — Marcsek János, Ujcsanálos. XIII. — Petró Elek, Gömörpanyit. XIII. - Ref. főgynra., Mezőtúr. XIII. - Ref. főgymn., Kisújszállás. XIII. — Ref. Kúncollegium, Szászváros. XIII. XIV. (4. K.). — Székács József kör, Pozsony. XIII. — Szombati Szabó István, Sátoraljaújhely. XIII. — Szőke István, Sárospatak. XIII. Ref. főgymnasium, Karezag. XIII. A kéziratok, előfizetési díjak, ismertetésre szánt müvek, cserepéidáuyok, reclamatiók és lakás­változtatásra vonatkozó bejelentések a felelős szerkesztő czímére (Pozsony, Kisfaludy-ntcza 14. SZ. a.) küldendők. Az előfizetés ára lehetőleg a naptári év első felében fizetendő. A „Theologiai Szaklap" régebbi évfolyamai, amig a készlet tart, fél ároil szerezhetők meg. Egyes füzet ára 1 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents