Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 13. évfolyam, 1915 (Pozsony)

XIII. ÉVFOLYAM. 1915. ÁPRILIS. 1. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK. ÉVENKÉNT NÉGYSZER: JANUÁR, ÁPRILIS, JULIUS ÉS OKTÓBER ELEJÉN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KORONA. SEGÉDLELKÉSZEKNEK, TANÍTÓKNAK ÉS THEOLOGUSOKNAK 4 KORONA. DR. BARTÓK GYÖRGY, D. DR. DAXER GYÖRGY, HAMAR ISTVÁN, KOVÁCS SÁNDOR, DR. LENCZ GÉZA, DR. MASZNYIK ENDRE, PRÖHLE KÁROLY, RAFFAY SÁNDOR, DR. THÚRY ETELE, DR. TÜDŐS ISTVÁN és ZOVÁNYI JENŐ KÖZREMÚ Κ ÖDÉSÉ VEL SZERKESZTI DR. SZELÉNYI ÖDÖN pozsonyi theol. akad. tanár. TARTALMA: Beköszöntő . 1 Jakab apostol theologiája és ethikája. I)r. Erdős Józseftől 4 Háború és theologia. Pröhle Károlytól 37 A római levéi első szakasza 1„— 3, 0. Dr. Daxer Györgytől ..... 67 Könyvismertetés: Dr. Lencz Géza: A keresztyénség előállása. Dr. Daxer Györgytől ... 73 Komis Gyula: Paedagógiai könyvtár. Dr. Szelényi Ödöntől 74 Beszédek és imák háborúi alkalmakra, ω 75 .I.M.Heer: Die Stammbäume Jesu nach Matthäus und Lukas. Dr.Daxer Györgytől 76 A háború vallásos irodalma 78 Főiskolai értesítőkben megjelent értekezések és beszédek (1913/1914) . . 79 Új könyvek 80 POZSONY. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents