Téli Esték, 1909 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1909-10-31 / 1. szám

XII. évfolyam. Szatmár, 1909 október 31. A KERESZTÉNY CSALADOK LAPJA Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési ára: 4 hónapra . . . 2 K Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos bowisákíjííspAr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Arany János-u. 17. az. íme, megérkeznek a „Téli Esték“ ! Ennek előtte egy évtizeddel az ország legked­veltebb téli olvasmánya volt ez az újság. A magyar nép igazi kedvence. ■ ■-^r—széfkessíőjét az idő M>' 'tnatfáSkbb óhajok más térre szólították. A közönség azonban nem feledte a „Téli Es- ték“-et. A keresztény családok évről-évre kérde­zősködtek : — Mikor jönnek már a „Téli Esték(í ? Hát itt vannak! Megérkeztek végre! Most aztán a közönségen, a magyar népen múlik: szívesen, ma­gyar vendégszeretettel fogadja-e ? Mert mi maradiunk annak, akik voltunk ennek előtte. beküld a „Téli Esték“ szerkesztősége címére Szatmár, Arany János-ulca 17. szám. Két koronáért 17, mond tizenhét ilyen szá­mot, tartalmast, változatost, markolhalóst adunk te­hát. És igy elmondhatjuk, hogy Magyarországon en­nél olcsóbb időszaki lap — nincs! És rátesszük a mérőre az is, hogy szerkesz­tőnknek, Bodnár Gáspárnak ez újságban fog­nak megjelenni legújabb, még sehol meg nem ■ ' ’'nt elbeszélései. Leg elsejét a mai számban ol­vashatja a közönség, mely huszonöt év óta olvassa és kedveli az ő elbeszéléseit. Csak arra kérjük a közönséget: ha lelkében hajlandóság támad ez első szám elolvasása után e lap megrendelésére: tegye azt tüstént, hogy a kiadó- hivatalnak munkája meg ne akadjon. Isten szent nevében tehát: előre! Szatmár-Németi, 1009 november 1-én. Bodnár Gáspár szerkesztő. A keresztény családok lapja. A magyar nép igaz barátja ! Világos, érthető, magyaros beszédű új­sága ! Igaz, hogy politikával nem foglalkozunk. Nem a mi kenyerünk. De ’szén válig tapasztaljuk, hogy a magyar nép torkig van már a politikával és szinte szomju- hozza a komoly, kedvderilő, markolható olvasni valókat. Hát mi e szomjat, ezt a természetes óhajt, só­várgást akarjuk kielégíteni. Lesz e teá erőnk, megbirják-e inaink: azt mutassa meg mindjárt mutatóba ez az első szám, melyet aztán követni fog még 16 ilyen. A reggel mu­talja meg sokszor — az egész napot. A , Téli Esték“ négy hónapon itt (novem­ber, december, január és február) fog meg­jelenni, ilyen terjedelemben minden vasárnap reggelre, pontosan, akár a nap ébredése. És megkapja mindenki, ha két koronát A tél. (V) Az ember életére vonatkozólag írja egy bölcs: — Gyengeség az agg-kortól félni. Az öregség tisztesség. Isten ajándéka. Az élet nagy elégtétele. Örömei sem hiányoznak. A hamvas fej alatt sokszor még ég az értelem világossága. A szív derűje. Sőt emlékeiben visszamosolyog — az élet tavasza is. Jól berendezett életnek szép öregség — a tisztes jutalma. Ámde a szép, a tisztes öregségnek, aggságnak meg van a maga útja. Voltakép az egész élet nem más, mint az erre való, a tisztes öregségre való előkészület. Legalább annak kellene lennie. Ezt a hozzája vezető utat kemény munkával kell tördelni. Sokszor érckarokkal, buzogányos öklökkel. De fel­törhető. Simává hengerelhető. Fönséges példák mu­tatják. Aranyos öregek hirdetik. Olvassuk fii

Next

/
Thumbnails
Contents