Új Néplap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

Az ff «mwhm«—<«*» ^ : ........ Té lapója játék nyertesei lapunk 20. oldalán DUPLASÉTA A csütörtökönként megjelenő, diákok­ról szóló oldalunkon ma annak jártunk utána, hol ismerkednek a fiatalok. A ta­nulók leírták vélemé­nyüket a divat­ról és a graffi- tlk világáról 4—5. OLDAL Kinek jár a ruhapénz? Alanyi jogon csak a köztisztviselők jogosultak ruha­pénzre. A vál­lalkozóknak ez se jár. ► 3. OLDAL X/ui lAjuU. MEGYEI KÖRKÉP2 TÜKÖR 3 BELFÖLD 8 KÜLFÖLD 9 GAZDASÁG 10 MŰSOR 17 SPORT 19 Kopjafa a székely-magyaroknak Egy tószegen élő fiatalember kopjafát farag, amit jövő augusztusban állíta­nak majd fel Nyergestetőn. Az emlék­mű a hősi halált halt székely-magyar hősöknek készül. ► 12. oldal IDŐJÁRÁS Ma szeles, hideg, bo- rongós idő lesz. A köd lassan oszlik. A hőmérséklet +1 fok körül alakul. ► 16. OLDAL Itt az újabb focibotrány Vesztegetés gya­núja miatt fordul­nak bírósághoz a Budapest Honvéd tulajdonosai. ► 19. OLDAL Ügyeletes újságíró: Letenyei Ágnes tel.: 56/516-700 (767) Hirdetési tanácsadó: Csasztvan Nikoletta tel.: 56/516-727 Terjesztés: 7.30-16.00 tel.: 06-80/200-690 16 óra után: 56/516-703 üzenetrögzítő SZÓVÁ TESSZÜK! Annyit hallani a piszkos, szemetes vo­natokról, amelyek ablakain alig lehet kilátni, így ha köd van, le kell húzni, hogy tudja az ember hol, merre jár a szerelvény. Nos, legutóbb egészen más­féle tapasztalatokat szereztem azokról, az oldalt úgynevezett piros csíkozású vonatokról, amelyek általában Szol­nokról indulnak a Keledbe. Ugyanis már az induláskor kedves hang kö­szöntött, bemondta a járatszámot, és jó utazást kívánt. Sőt, a megállók előtt azt is közölte velünk: merre járunk, melyik állomás következik de még azt is, hol, melyik oldalon nyílnak majd az ajtók. Szóval, valahogy így is lehet­ne). .. DSZM Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 248,0000 254,10 USD 211,0000 217,5000 SKK 0,4000 0,10 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. november 30. o\ Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Ára: 88 Ft, előfizetve 66 Ft Itt az új Harry Potter-film ► 6. OLDAL SZÁZ HÁZTARTÁSRA JUTÓ FOGYASZTÁSI CIKKEK A RÉGIÓBAN 2004-BEN Hitelből vett ajándékok adósság Részletre könnyebb hozzájutni az ünnepi áruhoz Hg Hűtőszekrény H Mikrohullámú sütő I Mosogatógép ■j®. Takarítógép r CD-lejátszó DVD tffl Videokamera Személyi számítógép internettel 10 ■rnwp': A boltokban megkezdődött a karácsonyi vásárlás. A műszaki cikkek a legkeresettebbek. Felvételünk a szolnoki Electro Plusban készült. Könnyen, gyorsan vehet fel hitelt, fél órán belül haza vi­heti a választott terméket - ilyen és még sok hasonló rek­lámmal találkozunk manap­ság. S való igaz, a karácsony közeledtével a vásárlók jelen­tős részében felmerül a fon tos kérdés: készpénz vagy részletfizetés? A megyeszékhely több áru­házában érezhetően megkez­dődött a 1 arácsonyi láz. Az emberek nézelődnek, érdek­lődnek, tanakodnak. Akad­nak olyanok, akik komoly költségbe kergetik magukat, mások hitelt felvéve szerzik be az ajándékokat. FOLYTATÁS A 2. OLDALON „A támadóm azt kérte, lőjem le!” emlékek Betegszabadságon a késsel megszurkált fegyverneki járőr Élete eddigi legizgalma­sabb ügyeletét élte túl a késsel megszúrt rendőr, de tegnap már nyugodtan be­szél a történtekről. Mészáros Géza- Keserű, de hasznos tapasztalatot szerez­tem az esetből - beszél Nagy Mihály rendőr zászlós a három hete Fegyverneken A támadás nyomai Nagy Mihály homlokán történt áruházi betörésről, majd az azt követő, személyét érintő járőrtámadás­ról. A későbbiekben nem fogok test-test el­leni küzdelembe bele­bonyolódni, hanem megvárom a segítséget - vonja le következte­téseit az egyébként két méter magas körzeti megbízott, aki a nyo­mozás végeztéig civil­ben jár, mert a szolgálati egyenruháját addig lefoglal­ták. Igaz, a 27 éves fiatalem­ber az év végéig betegszabad­ságon van. Mint arról lapunk többször is tudósított, egy főiskolás fia­talember Fegyverneken be­tört egy kínai áruházba, kipa­kolta a kasszát, majd a lopott zsákmánnyal megpróbált el­menekülni. FOLYTATÁS A 13. OLDALON Közelednek az álláspontok az ügyeletről Újabb egyeztetés zajlott teg­nap a szolnoki Hetényi Géza megyei kórház baleseti sebé­szei, a kórház vezetői és a fenntartó megyei önkormány­zat tisztségviselői között. A megállapodás szerint decem­ber 15-éig kell véglegesíteni a 2006. január 1-je után megva­lósuló munkarendet. Mint az orvosok ügyvédjétől, dr. Szán­tai Katalintól megtudtuk, ha kompromisszumok árán is, de az álláspontok egyre köze­lednek egymáshoz. A baleseti sebészek ügyeleti perében a bíróság kimondta: az uniós irányelvekkel összhangban a teljes ügyeleti időt munkaidő­nek kell tekinteni. A novem­bertől alkalmazott ügyeleti rendben a túlórákat az érvé­nyes szabályzat, szerint szá­molják el, az ügyelet után egy szabadnapot biztosítanak, az ügyelet minden óráját az íté­letnek megfelelően munka­időnek tekintik. Szerdán újabb tárgyalásra került sor a perben is, ítélet azonban még nem született. Folytatás jövő­re várható. ■ SZS Olvasóink véleménye ■ Ön szerint megfékezhető« a sportpályákon dúló erőszak? www.ujneplap.hu (százalék) Nem, hiszen a Természetesen, sportolók felfokozott de ez önuralom idegállapotban kérdése, versenyeznek. Nem, amíg a Játékvezető!, teljesít­ménye alatta van a sportolókénak. Szemét helyett kavics a kétpói lerakóban A tegnapi nap folyamán az érintett önkormányzatok is megkapták az értesítést, mely szerint december 1-től a korábbi tervekkel ellentétben mégsem kezdi meg működé­sét a kétpói hulladéklerakó. Mint azzal korábban lapunk­ban már foglalkoztunk, a négymilliárd forintos költség- vetésből felépült létesítmény egy részén a szakértői vizsgá­lat elégtelennek találta a szi­várgóréteg minőségét és an­nak vízáteresztő képességét. Ugyancsak a tegnapi nap­hoz kapcsolódó hír, hogy te­herautók jelentek meg a lera­kó szemetet befogadó depóniá- jában, s tekintélyes mennyisé­gű kavicsot borítottak le. Azt ugyan nem sikerült megtud­Felvételünk tanúsága szerint teherautószám hordták a kavicsot tegnap a kétpói lerakóba. Elkezdődött a hibák kijavítása. nunk, hogy miért, de aligha­nem azzal szeretnék javítani a kritizált szivárgóréteget. A műszaki problémákról eddig ta-Engil S.A. lapzártánkkor nem nyilatkozó szolnoki vá- sajtóközleményt juttatott el rosvezetés és a kivitelező Mo- szerkesztőségünkbe. Ennek tartalmával, mondanivalójával holnapi lapszámunkban rész­letesen foglalkozunk. \ \

Next

/
Thumbnails
Contents