Szocialista Nevelés, 1987. szeptember-1988. június (33. évfolyam, 1-10. szám)

1987-09-01 / 1. szám

2 Kčs Számunk tartalmából Feladatainkról • A nyelvi játékok szerepe az óvo­dás korú gyermekek beszédfejlődésében • A kö­zépiskolák 4. osztályos irodalom- és magyar nyelv tankönyveinek bemutatása • A kommunista neve­lés programjának megvalósítása a szlovák nyelv- és irodalomórákon • Elektronizáció és iskola • A kor­szerű történ iiemtanítás mint a személyiségformálás eszköze • A tanulók orosz nyelvismeretének fej­lesztése a tanítási órákon kívül • A színházlátoga­tók és tévénézők személyiségnevelése №

Next

/
Thumbnails
Contents