Szocialista Nevelés 1956-1990

Oktatás- és nevelésügyi kérdésekkel foglalkozó módszertani folyóirat a csehszlovákiai magyar tannyelvű iskolák számára. Évi tíz alkalommal jelent meg, 1956 áprilisától. 1961 és 1969 között havilap. 1990 januárjától megszűnéséig, 1993 decemberéig Nevelés címmel jelent meg. 1957-től 1962-ig Turczel Lajos volt a felelős szerkesztője. 1969. évi 4. számában jelent meg Farkas István Magyar nyelvi tankönyvek Csehszlovákiában 1918–1938 c. tanulmánya; 1971/1. számában Hasák Vilmos Az általános középiskolák végzős tanulóinak anyanyelvi tudásszintje c. tanulmánya; 1985/5. számában Sziegl Ferenc A Szocialista Nevelés harminc éve c. összefoglalója.

Sitemap