Szekszárdi Vasárnap 1997 (7. évfolyam, 1-22. szám)

1997-01-19 / 1. szám

2 , SZEKSZÁRDI T4SAR1AP 1997. JANUÁR 19. Finnországi élmények A SZEKSZÁRD-TORNIO BARÁ­TI TÁRSASÁG január 20-án, hétfőn 17 órától összejövetelt tart a Bezerédj középiskolában, melyen dr. Csordás Jenő tart videófilmes úti beszámolót Finnországról. Minden tagot, leendő tagot és érdeklődőt vár a társaság. A nagy Romulus Friedrich Diirenmatt: A nagy Romulus című történelmi ko­médiáját mutatja be január 23-án, csü­törtökön 19 órai kezdettel a szekszárdi Deutsche Bühne. A Bartina Néptánc Egyesület 1997. február 8-án 19.30 órai kezdettel MECÉNÁSBÁLT rendez A hamisítatlan hangulatról a Gáti­Oberitter zenekar mellett az egyesület táncosai gondoskodnak. A bál helye: Babits Mihály Művelődési Ház márványterme. A mecénásbál belépőjének ára: 300 Ft. Apróhirdetés Pedikür-manikűr, műkörömépítést vállalok Szekszárdon és Pakson. Ér­deklődni: a 74/412-122/166-os mellé­ken. VÁROSI TV Január 19., vasárnap: 14.00: SportHétfő. (ism.) 14.30: KP - gaz­dasági magazin, (ism.) 15.00: Újévi beszélge­tés. (ism.) 16.00: Válaszol a képviselő, (ism.) 16.30: Mozaik. 18.30: ATV. 18.35: Mese gye­rekeknek. 18.50: Ingatlanpiaci szemle. 19.00: Vikend. 20.00: Reno és a doki. Színes, szinkr. amerikai film. 21.30: Képújság. Január 20., hétfri: 7.00: ATV (a vasárnapi adás ism.). 10.00: Hobbi-magazin. 10.30: Mozaik. 12.30: Képúj­ság. 17.30: Hobbi-magazin. 18.00: ATV. 19.00: VTV Híradó. 19.25: SportHétfő. 20.00: Híradó. (ism.)20.25: SportHétfő. (ism.)21.00: Mozaik. 22.30: Híradó. 23.30: Képújság. Január 21., kedd: 7.00: VTV Híradó. 7.25: SportHétfő. 8.00: Híradó. 8.25: Hobbi-magazin. 9.00: ATV (a hétfői adás ism.). 12.00: Képújság. 17.30: Hobbi-magazin. 18.00: ATV. 19.00: VTV Híradó. 19.25: így készült a Ragadozók c. film. 20.00: Híradó, (ism.) 20.25: Válaszol a képviselő. 21.00: így készült a Ragadozók c. film. 21.30: ATV: Na, ne mondd! Angol film­sorozat. 23.00: Híradó. 23.25: Képújság. Január 22., szerda: 7.00: VTV Híradó. 7.25: így készült a Raga­dozók c. film. 8.00: Híradó. 8.25: Hobbi-ma­gazin. 9.00: ATV (a keddi adás ism.). 12.00: Képújság. 17.30: Hobbi-magazin. 18.00: ATV. 19.00: VTV Híradó. 19.25: Hallójárat. Telefonos játék. Tel.: 315-865.20.00: Híradó. Az idei Pünkösdi fesztiválon sem a sör lesz az elsődleges, hanem a kultúra és hagyományok ápolása - mondta a rendezvény főszervezője a polgármes­teri hivatalban tartott mai sajtótájékoz­tatóján. Hepp Ádám, a Német Nemze­tiségi Egyesület képviseletében beje­lentette: az idei fesztiválra május 16-19. között kerül sor. Hetedik alkalommal rendezi meg a Német Nemzetiségi Egyesület a ha­gyományos Pünkösdi fesztivált. Mint ahogy Hepp Ádám főszervező el­mondta, szinte mindenben ragaszkod­nak a jól bevált szokásokhoz. A hely­szín idén is a sportcsarnok lesz, a már megszokott álcahálóval, padokkal, színpaddal. A műsorban idén is lesz Bartina, Big Band-es jazzkocsma, folk­lórműsornémet és magyar tánccsopor­tok részvételével. Évről évre komoly gondot okoz a szervezőknek, hogy a jelentkező cso­portok mindegyikét beillesszék a prog­ramba. - mondta a főszervező. A ma­Nyugdíjasok rendezvénye A Tolna Megyei Nyugdíjas Szerve­zetek Érdekszövetsége és az MSZOSZ Tolna Megyei Nyugdíjas Tagozata kö­zös rendezvényükön folytatják az 1996. évben beindított orvosi előadásokat. A legközelebbi előadás ideje: január 22., szerda 13.30 óra. Az előadás címe: Al­vászavarok. Előadó: dr. Szűcs Mária orvos. Ugyanott vérnyomásmérést is végeznek. (ism.) 20.25: Fórum. TB- és adóügyekről. Tel.: 315-865. 21.25: Patika. Filmsorozat. 14. rész. 22.00: ATV-mozi: Hollywoodi üzlet. Szí­nes, szinkr. am. bűnügyi film. 23.25: Híradó. 23.50: Képújság. Január 23., csütörtök: 7.00: Híradó. 7.25: Hobbi-magazin. 8.25: Híradó. 8.50: ATV (a szerdai adás ism.). 11.50: Képújság. 17.30: Hobbi-magazin. 18.00: ATV. 19.00: VTV Híradó. 19.25: Néző­pont. Vendég: Balsai István. 20.00: Híradó. 20.30: Nézőpont. 21.00: ATV-mozi: Mellék­utak. Színes, szinkr. am. bűnügyi film. 22.30: Híradó. 23.00: Képújság. Január 24., péntek: 7.00: Híradó. 7.25: Válaszol a képviselő. 8.00: Híradó. 8.25: ATV (a csütörtöki adás is­métlése). 11.25: Hobbi-magazin. 12.00: Kép­újság. 17.30: Hobbi-magazin. 18.00: ATV. 19.00: Híradó. 19.25: Mozaik. 20.00: Híradó. 20.30: Az idegen. Amerikai film. 22.00: Hír­adó. 22.25: ATV-mozi: Halálos szerelem. Szí­nes, szinkr., am. bűnügyi film. Január 25., szombat: 8.00: VTV Híradó. 8.30: ATV műsora (a pénteki adás ismétlése). 11.30: Mozaik. 12.00: Képújság. 18.30: Hobbi-magazin. 19.00: ATV műsora. 19.15: Mese gyerekeknek. 19.20: Szombat esti gáz. 21.50: Hidegtűz. Színes, szinkr., am. akciófilm. 20.00: Képújság. Január 26., vasárnap: 14.00: SportHétfő. 14.30: Ragadozók. Werkfilm. 15.00: Fórum, (ism.) 16.00: Patika. Filmsorozat. 14. rész. 16.30: Nézőpont. 17.00: Mozaik. 17.30: ATV. 20.00: Az idegen. Ameri­kai film. 21.30: Képújság. PÜNKÖSDI FESZTIVÁL gas szám miatt ez néha azzal jár, hogy a csoportok némelyikének le kell rövidí­teni műsorát. Annak érdekében, hogy a fellépők teljes műsorukat elő tudják adni, idén szabadtéri színpadot állíta­nak fel a sportcsarnok előtt és így azok is élvezhetik a műsort, akik nem válta­nak belépőt. Ismét testvérvárosi találkozót ren­dez a város a fesztivál ideje alatt - tájé­koztatta a sajtót Lemle Zoltán a polgár­mesteri hivatal nevében. A testvér- és partnervárosokból ér­kező hivatalos delegációk mellett való­színűleg más csoportok is jönnek, így elképzelhető, hogy közel 100 külföldi vesz részt a négynapos rendezvényen. KÖNYVKUCKÓ Könyv, tankönyv, CD adása-vétele. Használt tankönyvek felvásárlása és értékesítése Szekszárdon, a Mészáros L. u. 7., illetve a Korzó Áruházban. Telefon/fax: 74/319-915 A fesztivál fővédnökének idén dr. Kaltenbach Jenőt, az országgyűlési ki­sebbségi ombudsmant kérték fel, aki szívesen vállalta a szerepet, sőt szemé­lyes jelenlétével is megtiszteli majd a rendezvényt. A fesztivál költségvetése tavaly kb. 2,5 millió forint volt, ebből csak a kul­túrprogram került 800 ezerbe. Idén is legalább ennyi pénz kell a szervezésé­hez. A szervezők most keresik a támo­gatókat a rendezvény megvalósításá­hoz. Nem kérik ingyen, hiszen 1 m 2 reklámfelületet biztosítnak cserébe a színpad mögött. Hepp Ádám elmondta: - „Az idei Pünkösdi fesztivál sörmárkája ismét a Spaten lesz és ennek megfelelően a Borsodi Sörgyár is a támogatók között található. De nem az alkohol a legfon­tosabb, a sör idén is csak a katalizátor szerepét tölti be a német nemzeti^^ kutúrával való újbóli találkozásnál^^ cél, hogy mindenki jól érezze magát a Pünkösdi fesztiválon. SZEKSZÁRDI VASÁRNAP Felelős kiadó: DR. PALKÓ LÁSZLÓ jegyző. Mb. lapszerkesztő: SZERI ÁRPÁD. Szerkesztőség és kiadó: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Telefon: 311­428. - HUISSN 1215-4679. - Készült a Szekszárdi Nyomda Kft. Saphir 96-os of­szet-rotációsgépén. Szekszárd. Széche­nyi utca 46. - Felelős vezető: VADÁSZ JÓZSEF igazgató. - Terjeszli a Rus/l Bt. Szekszárd, Bottvánhegv 15. 11/15. Tele­fon: 313-639. Madrigálkórus - a siker titka Ismét remekelt a szekszárdi madrigálkórus a múlt év végén tartott hangversenyen. Újból igazolták kivételes felkészültségüket. Változatlan a kiegyenlített szép hangzásuk, muzikalitásuk, intonációs tisztaságuk. Hatalmas a repertoárjuk, de most még azzal is meglepték tekintélyes tá­borukat, hogy néhány hét alatt egy egész estét betöltő műsort tudtak kiállítani, amire igazán csak profi kórus képes. Sikerük titka, hogy válo­gatott jó hangú, jó zenei adottságú tagokból áll és elhivatott lelkesedés­sel, kemény munkával heti két estjüket áldozzák fel rendszeres próbái­kon. A nemzetközi tekintélyükhöz az is hozzá tartozik, hogy karmesterük Jobbágy Valér, aki az ország első számú intézetében, a Zeneakadémián tanítja a karvezetőket. Kivételes tudása, az egész európai kórusirodal^k ismerete, tehetsége és óriási rutinja, szuggesztív ereje szerencsésemé lálkozik egy lelkes gárda tagjaival. Mostani koncertjükön ritkán hallható értékekből válogatott. Hallhat­tuk az igen jelentős német Buxtehude: „édes örömben vigadozzunk" cí­mű művét három énekes szólista és hangszeres kamaraegyüttes kitűnő előadásában. Örömteljes élményt nyújtott a kórus Hassler ötszólamú motettájával, amelyben a szöveg és a zene elrévült boldogságban tudatja: „íme Mária Megváltót küldött nekünk." Bensőséges légkört teremtettek Bruckner „Virga Jesse" című motettájával. Szünet után Haydn 1781-ben komponált Máriazelli miséje hangzott fel a kórus, az énekes szólisták és az Állami Hangversenyzenekar kama­razenekara ragyogó előadásában. A nagy sikerben a kórus mellett ez alkalommal osztoztak, az énekes szólisták, Deák László ízléses orgonakísérete és a kitűnő kamarazene­kar. Hur

Next

/
Thumbnails
Contents