Szekszárdi Vasárnap 1997 (7. évfolyam, 1-22. szám)

1997-01-19 / 1. szám

VII. évfolyam 1. szám ^ sfc ^ 1997. január 19. SZEKSZÁRDI VASARNAP SZEKSZÁRD ÉS A KÖRNYÉK HETILAPJA Melléklet: ökumenikus imahét A január 20-tól, 27-ig tartó rendezvény részletes programját mellékletünk tartalmazza. Szekszárd - ahogyan már csak nyomokban látjuk Solymár Imrét nem kell bemutatni azok­nak, akik valamelyest is érdeklődnek a hely­történet iránt. A Bonyhádon élő, de múlt év végéig a megyeszékhelyen dolgozó bank­szakember évtizedek óta közöl szaklapok­ban és könyvekben publikációkat, tanulmá­nyokat. A Szekszárd monográfia legutóbbi köte­tének megírásában is közreműködött. Ez irányú munkássága közismert, azt már azonban kevesebben tudják róla, hogy ko­moly gyűjtője a megye településeit bemuta­tó, századfordulón vagy annak környékén megjelent képeslapoknak. Kollekciója leg­szebb darabjai közé tartoznak a megyeszék­hely jellegzetes épületeit bemutató lapok: ez bizonyosodott azon a még megtekinthe­tő kiállításon, mely Bonyhádon, a könyvtár­ban várja az érdeklődőket. A nyolcvan-kilencven évvel ezelőtt ké­szült felvételeket megtekintve megállapít­ható, hogy a mai megyeszékhely alapvetően megváltozott a századelőhöz képest, nem­csak karakterében, hanem - állapítja meg Solymár Imre - hangulatában is. Az irodal­mi tájaknak sajnos olyan karakterük van, mely idővel megváltozik. Az a Szekszárd, amilyennek Babits látta gyermekkorában, visszavonhatatlanul eltűnt, legfeljebb egy­két pontja emlékeztet egykori önmagára. S ahol régen a szekér haladt - mint felvételün­kön, a Városháza előtt - ott ma már autók száguldoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents