Szamos, 1915. augusztus (47. évfolyam, 208-238. szám)

1915-08-01 / 208. szám

Szatmár, t9i5. augusztus 1. vasárnap XLVII. évfolyam. 208, szám díjak : Vidék«« fS • 4 1 K — f- - f-•»f ■ miiiiiiRiiidisiiiii Felelős szerkesztő: DÉNES SAHPOB. Kiadó ém laptulajdonos: könyvnyomda és fai» ktodó résxv.-tftrs. SZATMAR-NÉMETI. nctaaonaconn rbibb chbb«*« Lublin a miénk. Budapest, julius 31. (M. T. I.) Höfer altábornagy jelenti: Lovassásunk tegnap délután bevonult Lublinba. Budapest, jul. 31. (A min. ein. s. o.) A fővárosban nagy lelkesedést keltett és a lapo is — mint döntő győzelmünk biz os jelét — lelkesen kommentálják Hőfer altébor- nagynak éjfél után érkezett azon jelentését, mely szerint lovasságunk tegnap kevéssel dél után bevonult Lublinba, Varsó végnapjaiból. Hága, jul. 31. (M. T. I.) A Times haditudósítója Varsóból 24-én a következő jelentést küldte : A városban a hely­zet rendkívül válsá­gos. Az utcákon nehéü ágyuk döreje hang« zik. A as sr evonalrol sok sebesültet hoznak. A város közeli fel­adásával száiüoliiak, noha a legutölsé hí­rek a németek visss- szföszoTitásárö'l szól­nak. Ivangorod bekerítése. Kopenhága, jul. 31. [M. T. I.] Ivangorod környékén 28-ra vir­radóra a németek azaz ágyúból meg­semmisítő tüzelést kezdtek az oroszok hadállásaira, majd rohamra mentek és az oroszokat földsáncaikból el­űzték. Az oroszok a magnuszewi had­állásokat önként feladták. Ivangorod északi erődéinek ostromlása rövidesen várható. Az oroszok körüteárásuk ellen. Hága, julius 31. [M. T. I.] • A Morningpost írja: Az oroszoknak azon elhatáro­zása, hogy Varsót és a Visztuld-vonal erődítéseit kiürítik, elnyerte a szö­vetségesek hozzájárulását, mert a leö rülzárás elkerülése minden más megfontolást háttérbe szőrit. Japán minta szerint. London (Hágán át), jul. 31. (M. T. I.) A Times tatonai munkatársa az Orosz­ország elleni haditerveket a hadi stratégia kiváló remekművének mondja. A körülzárási terv arra a mintára készült, ahogyan a ja­pánok az oroszokat Mukdennél körülzárták. Az oroszok szépiák a vereségeket. Sajiószállés, juiius 31. (M. T. I.) Az oroszok galíciai és lengyelországi súlyos vereségeinek hire már az orosz tár­sadalom minden rétegébe eljutott. Ezt bizo­nyítja a Ruszkij Invalid kijelentése, hogy Ga­licia elvesztése nem vereség, mert amit az oroszok Galíciában nagy erőkkel elértek, az csak demonstráció volt. A küzdelem közvetlen Isovogeor- gievszk, Ivangorod és Kovno váráért küszöbön áll. Nagy előrehaladás orosz földön. A néget főhadiszállás jelentése Berlin, julius 30. (Elkésve érkezett.) [A min. ein. s. o.] A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Perthesnél Ohampagneban mindkét részen aknákat robbantottak, miközben egy francia oldal árkot az említett hely­ségtől északra széjjelrobbantottunk. Bois Le Petreben a Croix de Car­res mindkét oldalán egy francia táma­dás gyalogsági ős tüzérségi tüzűnkben összeomlott állásaink előtt. A Vogézekben az ellenség tegnap délután újból megtámadta a Lingenkopf- Barenkopf vonalat. A közelharc az ál­lás birtokáért még nem ért véget. Két angol repülő kénvtelen volt a tengerpart közvetlen közelében a vizre leszállani. A repülőket elfogtuk. Keleti hadszíntér: A helyzet általában változatlan. Délkeleti hadszíntér: Woyrs.h vezérezredes hadsere­gének csapatai julius huszonnyolca­dikín kora réggé* a Pilica torkolata és Kozienice közt több helyen kikény- szeritették az átkelést a Visztula ke­leti partjára, ahol még tart a harc. Eddig nyolcszáz foglyot ejtettünk és öt géppuskát zsákmányoltunk. Mackensen tábornagy szö­vetséges hadseregei tegnap újra megkezdték az offenzivát. Wieprztől nyugatra a német csapatok áttörték az oroszok ál­lásait. Este elérték a Piacki-Bis- kupee vonalat és attól keletre a vasutat. Sok ezer fogoly és há­rom ágyú jutott kezűnkre. Az osztrák-magyar és német csapatok a Visztulából keletre fekvő területig törtek előre. Roth Simon nagy választéki! eipőraktárát ajánljuk a t vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia*4 mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraklára. Az elértk«l»4att idény raiatt leszállított árksa ksrílaok eladásra valódi ehewreaux és boxbőrből készült legújabb divatu úri, női és gyer».k lá&Miek. BT A valódi AMERIKAI KING QUELJTI cipők kizárói gos raktára. miév. Látásik mtsk1 8 ©Mal Ár a G fillér*

Next

/
Thumbnails
Contents