Szabad Újság, 1993. június (3. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

4MMRACNE rNUWnwrwTM.»«»­­V4F#ltMACNE STttDtSKO Ipecwl. oMti. KÖZÉLETI ÉS GAZDASÁGI NAPILAP KEDD 1993. júniuis 1. III. évfolyam 125. szám Ára 3 korona Kivétel csak kivételesen... Mától: 50 km/ó Mától, azaz június elsejétől érvénybe lép az a belügyminisztériumi rendelet, amely a községek területén megengedett 60 kilométeres haladási sebességről 50 kilométeresre csökkenti azL Ha lakott területen autópálya vagy autóút vezet keresztül, akkor a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/ó. A megváltoztatott 34. paragrafus ki­mondja: „Pihenőnapokon vagy munka­szüneti napokon az első pihenő- vagy munkaszüneti nap 15. órája és az utolsó pihenő- vagy munkaszüneti nap 22. órája között a 7500 kilogramm megengedett legnagyobb összsúlyt meghaladó gépjár­művel és pótkocsis teherautóval tilos közlekedni autópályán, autóúton, I. osz­tályú közúton 6s nemzetközi forgalmat lebonyolító főúton. Lakott területen kí­vül az I. osztályú közutakon és a nemzet­közi forgalmat lebonyolító főútvonalkon tilos lesz közlekedni különleges gépjár­művekkel, állati erővel vont járművekkel és a 600 mm megengedett legnagyobb szélességet meghaladó kézikocsikkal. A tilalom a pihenő- vagy munkaszüneti na­pot megelőző utolsó munkanapon 15 és 21 óra között, az első pihenő- vagy munkaszü­neti napon 7 és 11 óra között s az utolsó pihenő- vagy munkaszüneti napon 15 és 21 óra között lesz érvényben. Az elrendelt tilalmak nem vonatkoz­nak az autóbuszokra, a lakókocsikra, a fegyveres erők és testületek járműveire, valamint a mezőgazdasági gépekre, a vasúti rakodógépekre és a balesetek és elemi csapások kapcsán igénybe vett, feltétlenül szükséges járművekre. Érdemes most válalkozni? (6 T3 Ö 10 Mától a lemaradást is... Emelt nyugdíjak Mától mintegy 1,4 millió nyugdíjas a már korábban megállapított kulcs sze­rinti emelt nyugdíját veheti át a postás­tól, sőt a nyugdíjemelés visszamenőleg is érvényes, ami azt jelenti, hogy a ko­rábbi három hónapra is megkapják az érintettek eddigi hátralékukat. Amint azt a Nemzeti Biztosító Nyug­díjbiztosítási Intézetének munkatársai közölték, az elmaradás oka pusztán mű­szaki okokra vezethető vissza. Ugyanis ennyi időre volt szükségük ahhoz, hogy az intézet számítógéprendszerébe elkészül­jenek az új programok. Ehhez állítólag még a hétvégeken is dolgozniuk kellett... A nyugdíjak végleges összegének megállapítása valószínűleg gondot okoz az érintettek számára, hisz a 220 koro­nás állami kompenzációs juttatás eddig előlegként szerepelt a kifizetésekkor. Viszont minden nyugdíjas június folya­mán írásban kapja meg a nyugdíja vé­gösszegéről szóló határozatot. Feltehe­tően itt-ott akadnak majd eltérések, azonban az ilyenek valószínűleg nem lesznek sokan, hiszen a számítógépes számfejtés esetében legfeljebb egy szá­zalékos a tévedés lehetősége. Azonban, ha valaki mégis úgy érzi, tévedett a nyugdíjintézet, akkor az igaz­gatósághoz fordulhat (személyesen, írás­ban vagy telefonon) a következő címen: Slovenská správa sociálneho zabezpeée­­nia, ul. 29 augusta 8, Bratislava, telefon­szám: 07/35 82 71. Természetesen az ér­deklődőknek fel kell tüntetniük az ügyin­tézéskor szokásos alapvető adatokat: név, lakcím, születési szám. Négy habit és 12 súlyos sérült Szomorú mérleg A közép-szlovákiai rendőrök az el­múlt héten 200 közúti balesetet vizsgál­tak, amelyek során négy ember életét vesztette, 12-en súlyosan megsérültek és 47-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az anyagi kár meghaladta a 4,3 millió koronát. Súlyos közúti baleset történt szom­baton Staré Hory falu (Besztercebányai járás) kataszterében. A balesetet Ond­­rej H. komáromi sofőr okozta Liaz típu­sú tehergépkocsijával, aki a megenge­dettnél magasabb sebességgel belero­hant egy víztároló épületébe. A sofőr a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A HL TRANS komáromi vállalat tulaj­donosa L. H. szerint a járműn okozott kár eléri az 1,2 millió koronát. A teher­autó egyébként 22 tonna pörköletlen kávét szállított. Lehangoló adatok a turizmusról Kevés a látogató Nemcsak a tőke, a külföldi turisták is tartózkodóak Szlovákiával szemben. Ez derül ki a Szlovák Statisztikai Hiva­tal adataiból, amelyek szerint az elmúlt évben Szlovákiában mindössze 68 709 külföldi turista járt, s azok is mind­össze 343 597 napnyi időt töltöttek or­szágunkban, ami egy turistára átszá­mítva öt napot jelent. Az idézett jelentésből az is kiderül, hogy egyénenként legtöbb turista Né­metországból érkezett, míg a legtöbb társasutazást Magyarországon szervez­ték Szlovákiába. Ez talán arra vezethe­tő vissza, hogy a volt NDK turistái megszokásból — s a viszonylag még mindig alacsony árak miatt — szívesen látogatják a Tátrát, míg a magyaror­szági keresetekhez mérten Szlovákia még mindig olcsó bevásárlási útirány. A statisztikai hivatal jelentése arról is beszámol, hogy mi sokkal kíváncsi­­abbak vagyunk a világra, mint ő ránk. Szlovákiából ugyanis 188 432 polgár utazott külföldre, ahol összesen 10 millió 76 ezer 799 napnyi időt töltött, csaknem hat napot egy turistára átszá­mítva. A legtöbben Ausztriát és Olasz­országot látogatták meg, de több mint ezren utaztak még Ázsiába is. Megle­pő, hogy a szomszédos Lengyelország és Magyarország a kevésbé látogatott országok közé tartozik. Hogy az említett turisztikai adatok milyen hatással voltak az állam bevéte­leire, nem szól a statisztikai hivatal je­lentése. Az viszont adatok nélkül is ál­lítható, hogy jobban jártak a külföldi utakat szervező irodák, mint a szállo­dákat üzemeltető cégek, vállalkozók. A képünkön látható három szobor — nem semmi — legalább 4600 éves. Neisz isten „kékgalléros" szolgáját ábrázolja életének különböző szakaszaiban. A páratlan értékű leletre Egyiptomban bukkantak (Telefotó: TA SR/AP) Számítástechnika, híradástechnika... COFAX — immár harmadszor (Munkatársunktól) — Ilyesmi sem volt még Pozsony­ban: mától egyszerre, egy időben, két helyszínen, ugyan­azon a márkanéven, két műszaki szakkiállítás is látható fővárosunkban. Mint a Téli stadionban (a fennti képünk ott készült) sorra kerülő rendezvény fő szervezőitől, az Expo Slova­kia reklámügynökség vezetőitől a tegnap délelőtt tartott sajtótájékoztatón megtudtuk, Szlovákiában és Csehor­szágban egyedül nekik lenne joguk COFAX néven szá­mítástechnikai szakkiállítást szervezni, rendezni. — Elsődleges célunk — jelentette ki Ladislav Kle­­mentis, az igazgató —, hogy olyan szakvásárt hozzunk tető alá, ahol a csúcsminőségű számítástechnikai, híra­dástechnikai, másolástechnikai és irodatechnikai gépek és berendezések kerülnek bemutatásra. A 171 955. szá­„Elméjét világosítsa meg az Úr!” BB az iszlám ellen A dél-franciaországi Marseille moszlim mecsetének rek­tora, Hadi Halili és a sztárból lett harcias állatvédő, Brigit­te Bardot elvi vitát folytat a bárányáldozat bemutatásának indokoltságáról. A polémiát az áldozatbemutatással járó Aid-al Kebir iszlám ünnep váltotta ki, amely ebben az évben ráadásul a keresztény pünkösd napjára esett. Bardot vasárnap terjedelmes nyilatkozatban fejezte ki sajnálatát „a sötét időkből megmaradt barbár szokások miatt, amelyeknek rítusai szelíd és ártatlan bárányok százainak életét követelik”. „A moszlimok nem gonosztevők” — válaszolt tegnap Bar­­dot kihívására Halili elöljáró a Radio-Tele Luxemburg (RTL) csatornáján. Az említett ünnep, az Aid-al Kebir alkalmával a családfő bárányáldozatot mutat be — ünnep neve is annyit jelent: bárányt áldozni... A rituális áldozatbemutatást egyébként az 1980/81-es francia törvény engedélyezi. „Az állam, a kormány és a karhatalom is tudja, milyen rítust írnak elő az ünnepek — akár az iszlám Aid-al Kebir, akár a keresztény pünkösd esetében” — mondta a mecset rektora, s hozzátette: „ Világosítsa meg az Úr Brigitte Bardot elméjét, hogy élete jobb és boldogabb legyen! ” (r) mú bejegyzés szerint Szlovákiában kizárólag mi használ­hatjuk a COFAX márkanevet, (ipari) védjegyet. Az ötletadó társszervezet, a D and D Studio azonban, legalábbis az Expo Slovakia vezetői szerint, nem respek­tálta mindezt, ezért jogi úton óhajtanak érvényt szerezni igazuknak. A Szlovákiában immár harmadik évfolyamába lépett seregszemlére 37 cég érkezett. A kiállítást, mely június negyedikén zárja kapuit, reggel kilenctől délután hat óráig látogathatják az érdeklődők. Pénteken, az utolsó kiállítási napon azonban csak négy óráig tekinthető meg a rendezvény, melyen egyébként egyes műszaki újdon­ságok meg is vásárolhatók. (Kép és szöveg: ZOLCZER) Ezúttal a bika nyert.. Mariano Jimenez torreádor így végezte a mad­ridi Las Ventas arénában vasárnap délután a San Isidro-fesztivá­­lon. Egyébként ez volt a bikaviadal-sorozat első bikája, így a viador fesztiválja nem nevezhető éppen sikeresnek Az viszont annál in­kább, hogy könnyebb sérülésekkel megúszta (Fotó: TA SR/AP) ;| A szomszéd országokban éló' magyarságért

Next

/
Thumbnails
Contents