Szabad Sajtó, 1970. július-szeptember (62. évfolyam, 27-39. szám)

1970-07-02 / 27. szám

r 2. oldal SZABAD SAJTÓ Thursday. July 2, 1370 Fényszóró PÁRIS —- Franciaország és Románia uj egyezménye: a két ország a jelenlegi kétsze­resére emeli külkereskedelmi kapcsolata értékét az elkövet­kező 5 esztendő folyamán. Amennyiben ez megtörténik, a két ország külkereskedelmi kapcsolatának értéke 1.3 bil­lió francia frank (250 millió dollár lesz évenkint. * * * ínyenc víziló imádja a kekszet BROCKVILLE, Ont. — A “Canadian Press” nevű hír­ügynökség levelezője jelen­tette a következőket: A Woodland Park Zoo egyik, 8000 font súlyú vízilo­va, a közelmúltban, valami­­jképpen áttörve a medencét körülvevő kerítést, megszö­kött fogságából. A víziló nem ment mesz­­sze: az állatkerttől 8 mér­földnyi távolságban bukkan­jak rá, amint kényelmesen ballagott egy kiszáradt folyó­ágyban. John Vanderschuit, az ál­latkert tulajdonosa, jól isme­ri a rakoncátlan víziló gyen­géjét : a víziló határozottan Ínyenc, kedvence az édes keksz. Mr. Vanderschuit tehát —< mit tehetett egyebet? — vá­sárolt 100 font súlyú édes kekszet, a kekszekkel kirak­ta a kiszáradt folyóágy és az állatkert közötti útvonalat... és az ínyenc víziló, észrevét­lenül hazaette magát. SALEM, Oregon — Az oregoni állami mezőgazdasági hivatal rendelkezése: 20,000 plasztikból készült tejesüve­get kell megsemmisíteni. Ma­gyarázat: A plasztikból ké­szült tejesüvegek az idők fo­lyamán összezsugorodnak. * * * WINDSOR, Anglia — A Reuther, angol hírszolgálati ügynökség közli: a windsori kastélyban az angol királyi család a közelmúltban ünne­pelte Erzsébet anyakirályné, hetvenedik születésnapját. Az ünnepi vacsorán, az angol ki­rályi családon kívül különbö­ző külföldi királyi családok­nak több mint 20 tagja je­lent meg. RÓMA — Az “Accademia della Crusca” most kezdett hozzá az uj olasz történelmi szótár elkészítéséhez. Az uj szótárra -— a szakemberek vé­leménye szerint — azért van szükség, mert az egyes tör­ténelmi fogalmak jelentése megváltozott. Az uj történel­mi szótár 2021-ben készül el, legalább 40 kötet terjedelmű lesz.- * * * LONDON — A “Municipal Journal” közli: Anglia köz­könyvtárai az 19'69-es eszten­dőben összesen 600 millió könyvet kölcsönöztek ki. Puskacső van irányítva a 29 éves Edward Zuber farmer homloká­nak, akit a rendőrség letartózta­tott a Monroe, Mich.-ban levő farmján és elkoboztak tőle több, mint 8 millió értékű ott termett mariujanat. > -. - . Ha felgyujta a villanyt, védekezik a bűnözök ellen. Mert a bűnözés'es a-bűnöző nem tér nyugalomra önnel egy időben. Tehót ma este védje hazát és családját egész éjszakán át. Hagyon egy villanykörtét égve. Nem csak saját személyét, de szomszédjait is védi ezzel. (A rendőrség igazolni fogja ezt.) Villágitás . . . a legolcsóbb éjjeli ör. PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY

Next

/
Thumbnails
Contents