Somogyi Hírlap, 2014. november (25. évfolyam, 255-278. szám)

2014-11-02 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 42. szám

2014. NOVEMBER 2., VASÁRNAP PANORAMA 3 HÍRSÁV Meghalt egy magyar matróz Bécsben szombat hajnalban bele­esett a vízbe egy 43 éves ma­gyar matróz egy utasszállító hajó korlátján át - közölte az osztrák rendőrség. Társai csónakkal siettek segítségé­re, hogy kimentsék a hajótól több mint húsz méterre sod­ródott férfit, de már nem tud­ták újraéleszteni. A baleset a bécsi Leopoldstadt város­negyed kikötőjében történt. A baleset pontos körülményei nem ismertek, de az idegen­kezűséget kizárták. ■ 140 kilós, ágyhoz kötött dílert fogtak A bécsi rendőrség és az Eu- ropol lecsapott egy fűkeres­kedő bandára - írja a Local. A rendőrök a 100 kiló mari­huána mellett fegyvereket is lefoglaltak az akcióban. A banda Spanyolországban és Franciaországban is ke­reskedett. Az elfogott dílerek között volt egy ágyhoz kötött ötvenes nő, aki a rendőrök szerint 140 kilós. Ő az ágy­ból szolgálta ki klienseit, akiknek megadta a kapu­csengő kódját. ■ Obama, halloween és az ördögi csokitorta „CSOKOLÁDÉS HALÁL" nevű tortát rendelt az elnöki kü- löngép személyzete számára Barack Obama halloweenre. Az amerikai elnök a Rhode Island-i Providence egyik éttermébe látogatott, ott ren­delte meg az ördögnek öltö­zött pincértől a hely híres csokitortáját, ami 38 dollár 99 centbe került és amit az újságírókkal közösen fo­gyasztottak el. ■ Obama csokitortát rendelt Big Brother a nagy falon túl cenzúra Elsötétül Kínában a képernyő, ha zavarónak ítélik a műsort Egy 60 éves férfi rúdtáncos produkciója egy kínai tehetségkutatóban. A műsor vesztét túlzott népszerűsége okozta. Megenyhültek a kínai cen­zorok a valóságshow-kkal kapcsolatban. Valódi sza­badságra azonban kár len­ne gondolni, valójában in­kább a politikai tartalmakat próbálják kiszűrni. Gyükeri Mercédesz Kínában is elindul 2015 ele­jén a Big Brother. A holland Endemol tizenöt éve debütált, műfajteremtő valóságshow-ját az ázsiai országban a Youku Tudou sugározza, a bekamerá- zott résztvevőket tíz héten át lehet figyelemmel kísérni az , internetes oldalon. Kína legna­gyobb videós oldalának ötszáz- milliónál több aktív felhaszná­lója van, így várhatóan a Big Brother is komoly nézettséget produkál majd. A Big Brother felbukkanásá­val nem az első valóságshow jelenik meg a kínai képernyő­kön, de jelzi, a pekingi veze­tést már nem zavarja annyi­ra a tévés leskelődés műfaja. Három éve ugyanis az állami rádiós-televíziós testület arra kötelezte a műholdas csator­nákat, hogy állítsák le a való- ságshow-kat és a talkshow-kat, mondván, azok erkölcstelensé­get közvetítenek. A „vulgáris irányzatok korlátozása” érde­kében elsősorban a főműsor- időből tüntették el ezeket a műsorokat, később pedig erre a sorsra jutottak a tehetségku­tató műsorok is. Ezeknél a túl­ságosan hosszú műsoridőre hi­vatkozott a hatóság - a valódi ok inkább az lehetett, hogy az ottani médiatanács a népsze­rű show-műsoroktól igyekezte a közszolgálati műsorok felé terelni a nézőket. Idén pedig a külföldi - elsősorban ameri­kai - sorozatokat vette célba a hatóság. Olyan, korábban nagy sikerrel futó szériák tűntek el a képernyőről és az inter­netes videoszolgáltatók prog­ramjából, mint az Agymenők, A férjem védelmében vagy a Helyszínelők. A BBC szakértői akkor arra hívták fel a figyel­met, hogy Kínában nincs a nyugatihoz hasonló korhatáros rendszer, amely a jelzés mel­lett például késői műsorsávba szorítja a felnőtteknek ajánlott műsorokat, vagy gyerekek szá­mára elérhetetlenné teszi azo­kat az interneten. Természetesen nem arról van szó, hogy a kínai cenzúra mára megenyhült volna. Sok­kal inkább arról, hogy figyel­müket más irányba terelik: a politikailag zavaró tartalmak kiszűrése felé. A cenzúra igen A 2000-ben elindított kínai nagy tűzfal több nagy nemzet­közi internetes oldalt, többek között a Google-szolgáltatáso- kat, a YouTube-ot és a Faceboo- kot is elérhetetlenné tette. az ősszel kezdődött hongkon­gi tüntetéssorozat miatt ugyan­akkor blokkolják például az Instagram képmegosztó alkal­mazást is. Ez az eljárás szigo­rúbb még Észak-Koreánál is, ahol internet ugyan nincs min­denhol, ám szűkebb a blokkolt oldalak köre. AZ internetes forgalmat az kifinomult eszközöket alkal­maz arra is, hogy az amúgy elérhető külföldi csatornákon se lásson senki „zavaró” mű­sorokat. A műsor mindaddig látható,. amíg nem induj el egy olyan blokk, riport, inter­jú vagy bármi, amit a pekingi kormány vélhetően nem osz­1,35 milliárdos lélekszámú or­szágban a becslések szerint kétmillióan figyelik - és nem viccelnek. Többek kerültek már börtönbe rémhírterjesztés miatt. tavaly több száz embert tar­tóztattak le hasonló vádakkal, nem sokkal később pedig pon­tosan szabályozták az interne­tes bűnözés szankcionálását. Hároméves börtönbüntetésre ítélhető például az, akinek az üzenetét vagy posztját legalább ötszázan megosztják vagy leg­alább ötezren olvasták el. tana meg az ország lakossá­gával. Amikor azonban ilyet tapasztalnak, elsötétül a kép és elnémul a hang is. Amint az adott riport véget ér, folytató­dik a sugárzás, mintha mi sem történt volna. Nem csak a külföldi adáso­kat cenzúrázzák. Még a pe­kingi olimpia közvetítése is tíz másodpercet csúszott azért, hogy egy esetleges Tibet-pár- ti tiltakozás bármilyen jelét el tudják tüntetni a sugárzott műsorból. A filmeknél egyszerűbb a kí­nai cenzorok dolga: egyszerű­en kivágják a nekik nem tetsző részeket. Nem csupán politikai tartalom szúrja a szemüket: a Karib-tenger kalózai egyik epi­zódjából azért nem láthattak egy jelenetet a kínaiak, mert abban megalázzák a kínai szereplőt. A sötét lovag című Batman-film egyik szereplő­jét vágták ki, mert a bemutató előtt meztelen képek szivárog­tak ki róla az Interneten. Kétmillió cenzor figyeli a rémhírterjesztőket JEGYZET TAKÁCS ZOLTÁN Élő halottak „tévedtem." Mondta többször is Bérezési Robi, a kétezres évek egyik legnagyobb ha­tású magyar zenekarának énekes-dalszerzője péntek éjjel a Hiperkarma valóban rocktörténelmi jelentőségű visszatérésén. Azért is volt különleges súlya ennek a kijelentésnek, mert 12 évet menetelt keményen a kábí­tószerek által.szegélyezett halálösvényen a tehetséges zenész. Aztán egyszer csak a csodával határos módon visszatért az élő holtak biro­dalmából és a legveszedel­mesebb dizájnerdrogok teszt­alanyából újra érző, szerető, alkotó ember lett. a zenész egy interjúban nem­rég felidézte, amikor két idős nő az utcán összesúgott a háta mögött: szegény gyerek, nem tud meghalni. Ő pedig arra gondolt, hogy igazuk van. Aztán egy napon kiszá­molta, mennyire kevés percet élünk ténylegesen ezen a bolygón és változtatott. Tetsz­halottból élő emberré lett. „TÉVEDTEM." Mondta hát a pokol tornácáról visszatérve arról az útról, amelyről meg­tapasztalta: sehova nem ve­zet. Különös beismerés ez a halottak napja előtt. ugyanerről beszél inter­júnkban Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója is, aki évtizedek óta foglalkozik haldokló be­tegekkel. Azt mondja, a halál vagy annak közelsége élni tanít. Azt tapasztalja, hogy so­kan csak a halálos ágyukon szembesülnek azzal, hogy csak az anyagi dolgok körül forgott az életük, miközben elfelejtették az érzelmeket. erre mondta a halál torkából visszatért fiatal énekes: ha va­laki kiszámolja, hogy legjobb esetben is mennyi ideje van vissza, rájön, hogy minden egyes nem szeretéssel eltöl­tött pillanat, nem jóakaratból kimondott mondat csupán időpocsékolás. talán ezen a napon a halot- tainkra emlékezve érdemes elgondolkodni Szókratész üzenetén, amely szerint halni tudni annyi, mint élni tudni. tragédia Az egyik pilóta életét vesztette a szerencsétlenségben, a másik ejtőernyővel földet ért ugyan, de megsérült Az utasszállító űrrepülőgépek fejlesztési programjának foly­tatása mellett tett hitet szom­baton Sir Richard Branson brit nagyvállalkozó, miután a válla­latbirodalmába tartozó Virgin Galactic cég egyik kísérleti űr­járművé próbarepülés közben előző nap lezuhant, és a gép egyik pilótája meghalt. Sir Richard - akinek Virgin céghálózata a repüléstől a vas­úti, pénzügyi, internet-, mobil- telefon- és médiaszolgáltatá­sokig szinte minden területen jelen van - a vállalat honlapjá­nak blogrovatában közölte: az űrrepülés rendkívül nehéz, „de megéri... kitartunk, és együtt haladunk tovább előre”. Branson szerint a szeren­csétlenséggel végződött teszt a kiterjedt próbarepülési prog­ram része volt. A lezuhant űr­repülőgép, a SpaceShipTwo előzőleg 54 repülést hajtott végre, ezek közül 34-et önál­lóan, vagyis a WhiteKnight- Two nevű hordozóeszközről leválva. A különlegesen kialakított WhiteKnightTwo viszi csak­nem 14 kilométeres magasság­ba a hatszemélyes SpaceShip­Two egységet, amely azután leválik a hordozógépről, és sa­ját rakétahajtóművével emel­kedik tovább 100 kilométeres magasságba, a világűr hatá­rára. SPACE ROCKÉT ACCIOENT A baleset a Mojave-sivatag felett végzett próbarepülés közben történt MOJAVE A baleset a kaliforniai Mo- jave sivatag felett végzett próbarepülés közben történt. A földről készített, a BBC által szombaton közzétett felvételso­rozat azt mutatja, hogy a Space­ShipTwo leválik a hordozógép­ről, beindul rakétamotorja, ám másodpercekkel később robba­nás történik, és a gép darabjai­ra hullik szét. Az egyik pilóta életét vesztette a szerencsétlen­ségben, a másik ejtőernyővel földet ért ugyan, de súlyosan megsérült. A Virgin azt remélte, hogy már 2015 elején fogadhatja az első űrturistákat, akik a cég ígérete szerint megtapasztal­hatják a súlytalanságot. ■ A kínaiak nem hibáznak egyhetes missziója után sike­resen visszatért szombaton a Földre az első kínai, emberek nélküli kísérleti űreszköz, amely a Hold körüli pályán re­pült. Kína ezzel az Egyesült Ál­lamok és az egykori Szovjetunió után a harmadik olyan ország lett, amely visszatérő űreszközt indított útnak a Holdra. Az űr­jármű helyi idő szerint szombat reggel landolt a Belső-Mongólia autonóm területen, a kijelölt he­lyen, ötszáz kilométerre Peking- től. Utoljára a negyven évvel ez­előtt, a hetvenes években hajtott végre ilyen Hold-utazást a Szov­jetunió.

Next

/
Thumbnails
Contents