Somogyi Hírlap, 2014. október (25. évfolyam, 229-255. szám)

2014-10-01 / 229. szám

Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft www.sonline.hu 2014. október 1., szerda • XXV. évfolyam, 229. szám S SSB! NETES TÁRSKERESŐ: minden ™ EGY LEGENDÁS HELY, AHOL MEGÁLLT „mnÁníiT* NAPJA VOLT AZ IDŐ ► WWW.SONLINE.hu NYOLCADIK KIPRÓBÁLTA ► 8. OLDAL A KÖNYVTÁRBAN ► 3. OLDAL HIRDETÉS időjárás 500 ÖtoSW Megvastagszik a 3T3 VdltOZIK felhőzet, de csa- ,, padék csak el- Októbertől ötszáz szórtan fordulhat gyógyszerárává! elő. 22 fok körüli tozik: 178 készít­értékeket mutat- mény drágább, hatnak a hőmé- 300 gyógyszer vi­rők. ► io. oldal szont olcsóbb lesz, ► 6. 0LDA1 Integrált ügyelet^H külgazdaság? olvasószolgálat : Magyarország * i0lM**-*** ■ győztes szeretne terjesztés : lenni az új világ- »«ogioji° : rendben - mond- hirdetés : ta egy konferenci- --------» sz/ggs-na ■ áján Szijjártó Pé- e-mail: I tér ► 5. OLDAL ■onlln«<»onlln«.hu Ön felajánlotta adója egy százalékát? Orbán: becsületet a munkának! szakképzés Nagy szükség van olyanokra, akik eltartják ezt az országot- Sok gyáravatáson vettem már részt, ahol külföldi tulajdono­sok új technológiákat hoztak hazánkba, de az az igazi öröm a számomra, ha magyar közép- és kisvállalkozások fejlesztése­it avathatom fel, mert ezekből magyar nagyvállalkozók nő­hetnek ki - mondta Orbán Vik­tor kedden Nagyatádon, ahol egy új tanműhelyt avatott fel. - Ettől lesz sikeres az ország, és attól, hogy egy jó szakma biz­tosabb megélhetést kell, nyújt­son, mint az általános művelt­séget adó gimnázium, mert fon­tos, hogy művelt emberek le­gyenek, de olyanokra legalább ekkora szükség van, akik el­tartják az országot. Ehhez bátor vállalkozók, hitelező bankok és vállalkozásbarát kormány kell, és olyan fiatalok, akik hisznek a jövőben. A miniszterelnök arról is be­szélt, hogy húsz éve nem járt Nagyatádon, és emiatt szégyen­kezik ÍS. ► 2. OLDAL Egy jó szakma biztosabb megélhetést kell nyújtson, mint az általános műveltséget adó gimnázium - mondta Orbán Viktor Nagyátádon Nyomozás indult: költségvetési csalás gyanújában az uniós játszóterek Demonstráción a somogyi termelők MEZŐGAZDASÁG Figyelemfel­keltő akciót tartott a mezőgaz­dasági szövetkezők és terme­lők országos szövetsége, azt üzenve a kormánynak: változ­tatni kell az agrárpolitikán. So­mogybái félszázan kapcsolód­tak a demonstrációba, a föld­használat korlátozása és a te­rületalapú támogatás elvonása ellen is tiltakozva. ► 3, 6. oldal nav Költségvetési csalás bűn­tettének gyanúja miatt nyo­moz a Nemzeti Adó- és Vám­hivatal Bűnügyi Főigazgató­sága azoknak az uniós vidék- fejlesztési forrásból épült ját­szótereknek az ügyében, ame­lyek a gyanú szerint a reális árnál drágábban készültek el, majd egy alapítvány vissza­szolgáltatta a beruházó tele­püléseknek az áfának megfe­lelő összegeket. A nyomozást a Fővárosi Főügyészség ren­delte el márciusban, jelenle­gi határideje december 24-e, tájékoztatta szerkesztőségün­ket Bagoly Bettina főügyész­ségi ügyész, sajtószóvivő. Mint megírtuk, 150-200 te­lepülésen épült játszótér 2011 után abban a konstrukcióban, amit az Info-Datax Kft. pro­jektmenedzsmentje vezényelt le, és többségében a Bauble Kft. épített meg országszerte. Az önkormányzatok egy része drágának tartotta a fejleszté­seket, de nem gyanakodott, miután sem a korábbi, sem a jelenlegi adminisztráció nem állította le a 2008 után indult folyamatot. ► 2. oldal lizenöt év (egyház a csecsemőgyilkos apának ítélet Tizenöt év fegyházra ítél­te a Kaposvári Törvényszék azt a 23 éves helybéli férfit, aki ta­valy novemberben agyonverte és megfojtotta öt hónapos kislá­nyát, csak mert a baba sírt, ami­kor apja aludni akart A verdikt nem jogerős, ugyanis a vádlott és védője felmentésért fellebbe­zett, így a per a Pécsi ítélőtáblán folytatódik. ► 4. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy az elmúlt hetekben szinte egymást érték az iskolákban a szülői értekezletek! Ezek közül is ta­lán a legfontosabbak a gimnáziumok végzős osztályaiban elhangzott infor­mációk voltak. Szigorú határidők a tabló elkészítésére, a szalagavató megrendezésére, a ballagással, az érettségivel kapcsolatos tudnivalók, mit, mikor és hogyan kell intézni a továbbtanulni szándékozóknak. Ter­mészetesen mindezért külön-külön kell fizetni, de hogyan számoljuk ki, mekkora összeget is adjunk be az osz­tálypénzbe? Erre jött az egyik apuka ötlete, amit azonnal meg is osztott a szülőtársakkal: - Nem baj, ha marad a pénzből, majd az érettségi banket­ten üdítőt vesznek belőle! - Néma csönd és csodálkozás. H. Zs. Léhmann: végre kimondták, hogy a király meztelen hitel Ezek után olyan formá­ban szó sem lehet sem bank­elszámoltatásról, sem devi- zaadós-mentésről, ahogyan a múlt szerdán a parlamentben 167 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott törvényben szerepel - állítja Léhmann György azok után, hogy a Fővárosi ítélőtábla az ál­lam és a bankok közötti perso­rozat első fellebbezését megtár­gyalva az adósmentő törvény számos pontját alkotmányelle­nesnek találta. A siófoki ügy­véd szerint bebizonyosodott: e jogszabály nem alkalmas arra, hogy az adósok visszakapják, amit a bankok tisztességtele­nül elvettek tőlük. ^4. oldal HIRDETÉS A somogyi temetők üzenete Temetőink üzenete címmel nyilvános fotópályázatot hirdet a Somogy Temetkezési Kft., a Somogyi Hírlap, Kaposvár Megyei Jogú Város valamint a Mementó Somogy Alapítvány. Pályázni Somogy megyei temetőben készült, bármilyen, publikálatlan fényképfelvétellel lehet. Egy pályázó maximum 10 fotót nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a JPG formátumú kép(ek)et 2-5 megapixeles méretben (a maximális fájlméret 4 MB), a kép címét, a felvétel helyét (a temeti^ megnevezését), a páylázó nevét és telefonszámát (a nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjükl). FOTOPALYAZAT A beadási határidő: 2014. október 27., 24 óra. A képeket a sonline@sonline.hu e-mail címre kell megküldeni (tárgyként kérjük azt Írják: temetőink üzenete). Ünnepélyes díjkiosztó és a kiállítás megnyitója november 1-jén (szombaton) 16.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temető ravatalozójánál. Díjazás: Az 1. díj 50 000 forint, a 2. díj 30 000 forint, a 3. díj pedig 20 000 forint, plusz különdíjak. Ezt követően a résztvevők Szita Károly polgármesterrel emlékgyertyát gyújtanak a Mária szobornál. r 1 1 j. ■ar ; # ------------ * .9 770865 9 1 2039 1 4 2 2 9^

Next

/
Thumbnails
Contents