Somogyi Hírlap, 2014. augusztus (25. évfolyam, 178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

IDŐJÁRÁS ' ,. ’ Kevésbé jő hír a nyaralóknak: ma­rad az esős, bo­rús idő. A hőmér­séklet is 27 Celsi- us-fokig emelke­dik csak. ► 12. OLDAL Államcsőd Argentínában Nem tudott meg­egyezni az argen­tin kormány a hi­telezőivel, csődbe került a dél-ame­rikai állam. ► 7. OLDAL EU-Moszkva: befagyott piacok Oroszország a zöldség-gyümölcs ex­port egyik legfontosabb célpiaca, mun­kahelyekbe kerülhet az elvesztése. A FruitVeb ágazatfejlesztési projektet dolgozott ki az orosz piacra. ► 8. oldal Új aréna közel 100 milliárdért Bejelentették: mintegy 60-80 milliárd forintba kerülhet az új, 68 ezres Puskás Fe­renc Stadion. ► 8. OLDAL ÜGYELETI OLVASÓSZOLGÁLAT « 20/9689-444 TERJESZTÉS ______9 40/510-610 HI RDETÉS » 82/628-113 E-MAIL: 8onlinefrsonline.hu VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a következő tizenöt évben megkétszereződik az elhízott em­berek száma Németországban. Ezzel Európa legvaskosabb nemzete lesz a német Velük a spanyolok lehetnek ver­senyben. Ez nagy csapást jelenthet a német és a spanyol egészségügyre, de más szempontokat is figyelembe kell vennünk. A magyar gazdaság sikertör­ténetébe újabb szép fejezetek íródhat­nak. Ha például a nálunk gyártott né met autókba szélesebb, erősebb, dagi- barát üléseket gyártunk, azt drágáb­ban tehetjük. Azaz nagyobb haszonnal. Nem beszélve arról, hogy a spanyolok­hoz exportálhatunk jó kövér marhákat, amik lassabban mozognak a bikafutta­tásokon, esélyt adva a túlsúlyos rohan- gálóknak a túléléshez. Ö. Cs. vissza a munkába Megbízhatók és logisztikában verhetetlenek az édesanyák Munkacsoport dolgozik a szociális területen tevékeny­kedők bérezésének a javítá­sán - jelentette be Novák Ka­talin, az emberierőforrás-mi- nisztérium család- és ifjú­ságügyekért felelős államtit­kára csütörtökön Balatonlel- lén, ahol új bölcsődét avatott. Hozzátette: a bölcsődei dolgo­zók számára ágazati pótlékot vezettek be, az ilyen intézmé­nyek finanszírozása pedig 23 százalékkal nőtt azáltal, hogy immár a beiratkozott kicsik számát veszik alapul. S 2010 és 2014 között hatezer új férő­helyet alakítottak, alakítanak ki. Változás még, hogy gondo­zónő helyett kisgyermekne­velőnek hívják a bölcsődei dolgozókat. Az új balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde huszonnyolc férőhelyet tesz hozzá az állam- | titkár által említett hatezer- ; hez. A bölcsőde-üzemeltetés a I tízezer lakos feletti települések * esetében került a kötelező fel- § adatok közé. ► 3. OLDAL Ismerkednek leendő gondozottjai a bölcsődével. A balatonlellei kisgyermekes családok is kényelmesebb helyzetbe kerülhetnek Egyedül Rátóti Zoltán pályázott a Csiky vezetésére színház Egyedül Rátóti Zol­tán, a kaposvári Csiky Ger­gely Színház jelenlegi igaz­gatója pályázott a teátrum di­rektori posztjára. A színház vezetőjének mandátuma az idei év végén jár le. Július 30- án éjfélig, a határidő lejártáig csak ő pályázott. ► 4. OLDAL Mégsem kapnak vissza készjrénzt a devizaadosok? ELŐTÖRLESZTÉS Még annál is több jár vissza a devizahi­teleseknek, mint ahogyan a szakértők eddig számoltak - írja egy szakportál arra hi­vatkozva, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzé­tette, miként kell a bankok­nak kiszámolniuk az ügyfe­leknek visszajáró árfolyam­rés összegét. Léhmann György azon­ban ismét „másként számol". A siófoki devizaperes ügy­véd arra figyelmeztet: az MNB-útmutató alapján egyet­len forintot sem kapnak visz- sza az adósok, holott egé­szen eddig ezzel kecsegtették őket... ► 3. OLDAL Kezdődik a műtéti tömb felújítása Újra vízen az első gőzhajó úszó múzeum Széchenyi 1846-ban avatta a Kisfaludyt kaposvári kórház Augusz­tus első felében elkezdődik a Kaposi Mór Oktató Kórház műtéti tömbjének a felújítá­sa. Az IMS-szerkezetű épü­letrész évek óta húzódó, ko­rábban elmaradt rekonst­rukciója másfél milliárd fo­rintba kerül, és várhatóan májusban adják át. Az 1985- ben épült tömböt alkotó há­rom egység középső részét 2883 négyzetméteren újít­ják meg. A rekonstrukció statikai okból is nélkülözhe­tetlen. ► 2. OLDAL | EGY PERCBEN Mától olcsóbb az orosz gáz Mától ezer köbméterenként 300 dol­lárnál olcsóbban érkezik az orosz gáz, amiért 2012 utolsó hónapjaiban még 560 dollárt fizettünk. Az augusztus­ban behozott mennyiség ► 6. oldal PILLANATFELVÉTEL Ön utazna telekocsival? Bölcsödét avattak Balatonlellén Vízen az új Kisfaludy. Az egykori gőzös ma dízel-és villanymotorokkal szeli a balatoni habokat Közgep-hid ivei at a Sión, épülhet a siófoki elkerülő BALATONI BERUHÁZÁS Van már kivitelezője a siófoki dé­li tehermentesítő út első sza­kaszának és az ezzel együtt épülő új Sió-hídnak: az elő­zetesen becsült 2,2 milli­árd forint helyett, mint leg­olcsóbb ajánlattevő, 1,9 mil­liárd forintos ajánlatával a Közgép Építő- és Fémszerke­zetgyártó Zrt. nyerte a köz- beszerzési eljárást. ► 2. OLDAL Balaton Vízre engedték a Kis­faludyt a siófoki kikötőben. A márciusban Szegedről érke­zett hajón az utolsó simításo­kat Siófokon végezték el a szak­emberek. Kisebb módosítások­kal korhű mása annak az 1846- ban készült Kisfaludy gőzös­nek, amelyet Széchenyi István avatott fel. Ma gőzgép helyett dízel- és villanymotorok hajt­ják, az oldalára szerelt lapátok is úgy forognak, mint egy kora­beli gőzhajón. A Kisfaludy séta- és rendezvényhajóként, egye­dülálló múzeumhajóként sze­li a Balaton vizét. ■ F. I. egy önkormányzat, egy kikö­tő - szimpatikus lenne ez a tu­lajdonosiforma a Balaton-parti polgármestereknek, ez derült ki körkérdésünkből, és az, hogy a balatoni hajózás fennmaradá­sában érdekeltek így, kis kez­dőbetűkkel, a menetrend sze­rinti és a sétahajózást értve alatta, nem feltétlenül a Balato­ni Hajózási Zrt. fennmaradását a jelenlegi formájában... siófok veszélyt érez, írtuk nemrég, amikor arról adtunk hírt a város törekszik arra, hogy legalább 50 plusz egy szá­zaléknyirészvényt, illetve sza­vazati arányt szerezzen a cég­ben, „így akadályozva meg, hogy ingatlanonként szedjék szét a Bahartot”. Siófoki infor­mációi szerint erre is mutatko­zik hosszú távú szándék A képviselő-testület arról is dön­tött a zrt. közgyűlésén a siófoki képviselő a szavazatával min­den olyan szándékot megkell kadátyozzon, amelyik a cég bármelyik kikötőjének eladá­sát szorgalmazná. ► 4. OLDAL Somogyi HírlanS 2014. augusztus 1., péntek • XXV. évfolyam, 178. szám KÖZÉLETI NAPILAP i Mi ÍSiXST* KIRÁNDULÓHELY: CSILLAGVÁR "P”11"1"" KALOZTAMADAS A BALATONON MÁSODPERCEK fcagBwiW ÉíáSi - HELYSZÍNI VIDEÓ ► WWW.SONUNE.hu SZENTGYORGYON ► S. OLDAL ALATT FONYÓDON IJH^|al Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft WWW.SONLINE.HU : Inkább megyek saját autóval ~ ^ : ^ cSiij J gQ \ : Nem. ngm bízom az Idegen sofórokben. ______ j' : Igen, ki Is fogom -jJjJÍJy . ■ nnUwíInl I ifj A prooaini. J jW ■ Jó nekem , a tömegközlekedés. __ i FORRÁS: SONLINE.HU Kinek fáj a foga a balatoni kikötőkre? :9 770865 912053 ^ j ,•

Next

/
Thumbnails
Contents