Somogyi Hírlap, 2014. augusztus (25. évfolyam, 178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

2 2014. AUGUSZTUS 1., PENTEK MEGYEI KÖRKÉP Lecsapott a vihar Somogyra károk Villám vágott egy nyaralóépületbe, fa dőlt a sínekre Marcali közelében vesztegelt egy tehervonat a nyílt vasúti pályán, mert a sínekre zuhant egy fa ága. A tűzoltók távolították el a fatörzset Megérkezett a vihar Somogyba, fákat csavart ki és ágakat tört le, főként a Balaton térségében. A he­lyenként jelentős csapa­dékot hozó front főként az ország nyugati felében oko­zott komoly károkat. A megyében a Csurgó-Nagy- atád vonalat érte el legelőbb, így terjedt fokozatosan tovább. A Somogy Megyei Katasztrófa­védelmi Igazgatóság tájékoz­tatása szerint a balatonboglá- ri Parti sétányon egy tíz méter magas nyárfáról lezuhant egy három méteres ág, ami a gya­logos és az autós forgalmat is veszélyeztette. A helybeli tűz­oltók motoros láncfűrésszel da­rabolták fel. Gamás külterüle­tén egy szintén tíz méter magas akácot döntött le a szél. A 67-es útra esett, elzárta az egyik sá­vot, amit a kaposvári tűzoltók szabadították fel. Somogytúrra riasztották a balatonboglári és siófoki tűzoltókat, mert villám csapott egy nyaralóba. Átvizs­gálták az épületet, és eloltot­ták a padlás még izzó részeit. A konyhából kihoztak egy gáz­palackot, amelyet nem ért hő­hatás, ezután átszellőztették a füsttel telítődött padlásteret. Marcali közelében égy teher­vonat vesztegelt, mert a vasúti közlekedést is akadályozta az a fa, melynek a törzse negy­ven centiméter átmérőjű volt, és a viharban dőlt a sínekre fel­tehetően még az esti órákban. Csak másnap délelőtt vette ész­re a modony vezetője a történte­ket. Riasztotta a marcali tűzol­tókat, akik csak gyalog tudták megközelíteni a helyszínt. Mo­torfűrésszel szabdalták fel a fa­törzset, ezután folytathatta csak útját a szerelvény, tudtuk meg Bázelné Mihályka Szabinától, a megyei katasztrófavédelmi saj­tószóvivőtől. ■ K. G. Irtották a vérszívókat Kaposváron ismét földi szúnyogirtás volt Kaposváron. Csütörtökön es­te két autó is járta az utcá­kat a város zöldterületeinek közelében. A permetezés sű­rű, fehér füstöt képez, ami az emberre nem veszélyes, és egy percen belül feloszlik, ál­lítják a szakemberek. ■ K. G. Éjszakai tömeg a fürdőkben több tízezer vendégre szá­mítanak pénteken a Stran­dok éjszakájáján. A program- sorozathoz 49 fürdő csatla­kozott. Sok helyütt hosszabb nyitva tartással, kedvezmé­nyes belépőkkel várják a ven­dégeket. Somogybán a barcsi fürdő augusztus első napján, az igali 2-án várja az éjszakai fürdőzőket. ■ K. G. Lengyel zenekar Marcaliban a lengyelországi No Name Kids ifjúsági zenekar adott koncertet a marcali szabad­téri színpadon. A zenekar a balatonmáriafürdői önkor­mányzat meghívására érke­zett. ■ V. E. No Name Kids H 30 S i ] hb Maradék csütörtökön bemutatták az új Puskás Ferenc Stadion lát­ványterveit, az aréna potom 100 milliárd forintba kerül. varga MIHÁLY júliusi megszo­rító csomagjából még így is marad 10-20 milliárd, amit elszórhatnánk olyan úri hun­cutságokra mint az egészség­ügy, vagy a közoktatás, (szt) Fiatal helyi vállalkozók bérelhetnek üzletet Autóst üldöztek a rendőrök a göllei földúton menekülő Nagy sebességei me­nekülő autóst üldöztek az igali rendőrök egy földes úton. Szer­dán délben vették észre, hogy egy rendszám nélküli kocsi ha­ladt a göllei Inámpuszta köze- lelében. Követték, de az autó le­tért egy fóldútra, és megpróbált elmenekülni. Két kilométeren át voltak a sarkában, mire meg tudták állítani. Kiderült: a sofőrt korábban eltiltotta a vezetéstől. A 28 éves büssüi férfit a gyorsí­tott bírósági eljárásig őrizetbe vették, szabálysértési eljárást indítottak ellene. ■ K. G. VÁLLALKOZÁSBARÁT Kaposvár j Hat sétálóutcái üzletét adja bér­be Kaposvár augusztusban, kö- j zölte a városháza. így alig ma­rad üres üzlet a belvárosban. Kaposvár pályázatot hirde­tett a harmincöt év alatti helyi vállalkozóknak, s azzal segíti őket, hogy jóval a piaci ár alatt, havi száz forintos négyzetmé­terenkénti áron adja bérbe szá- | mukra a sétálóutcán lévő üzlet- | helyiségeit. Ezzel az egyedülál­ló lehetőséggel többen szeret­tek volna élni, a bíráló bizott­ság pedig négy vállalkozó üz­leti tervét találta megfelelőnek és városképbe illőnek. így a fia­talok tervei alapján egy francia stílusú kávézó, egy sportruhá­zati bolt, egy ajándék- és bútor­kereskedés, és egy képkereske­dés is nyílik. A város a még ki­adó két Fő utcai helyiségét új­ból pályáztatja a fiatal vállal­kozók körében. Egy divatház is bérleti szerződést köt az önkor­mányzattal, és Kaposvár min­denkori országgyűlési képvi­selőjének is lesz irodája a Fő utcán. ■ Kovács Gábor Leütöttek egy férfit Balatonszárszón egy vendéglátónál verekedés Egy balatonszár- szói vendéglátóhely előtt a köz­területen egy 20 éves békés­csabai fiatalember vert ösz- sze egy helyi férfit szerdán éj­jel. Az orvosi vizsgálat szerint súlyos sérülést okozott. A tet­test elfogták a rendőrök, előál­lították a siófoki kapitányság­ra, és gyanúsítottként hallgat­ták ki. Súlyos testi sértés bűn­tette miatt indítottak büntető- eljárást ellene, de nem vették őrizetbe, közölte a Somogy Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tószolgálata. ■ K. G. OLVASÓI ÜZENETEK ÉSZREVETTÜK közlekedés. Jó lenne ha nem késnének öt-tíz perceket nyári időszakban a helyi járatos bu­szok a Toponári városrészben. Ugyanis nem érik el az utasok a csatlakozást. Másfél hónapja semmi sem változott. Ha az egyik járat késve ér be az állomásra nyilván késve is fog indulni a má­sik helyre. Ott a sok busz az állo­máson. Talán nincs elég sofőr? Jó lenne, ha a vezetés elgondolkod­na a késéseken. Nem is beszélve az első ajtós felszállásról... munkalapú Miniszterelnö­künk munkaalapú állam kor­szakát ígéri. Szerintem a mos­tani állapotok alapján KÖZ­MUNKA alapú állam lesz!!! bor, sör Európai útjaim során mindig irigykedve néztem ami­kor vendéglátóim étkezést kö­vetően egy pohár sör, vagy bor elfogyasztása után nyugodtan gépkocsit vezettek. Tudomá­som szerint ott sem volt több a baleset. foci. eltiltották Puhl Sándort a Sport Tv-től. Sípos Jenő szóvi­vő szerint a játékvezető csak annyiban része a mérkőzésnek mint a háló vagy a szögletzász­ló. tek. Sípos úr nagyon gyor­san vissza kéne mennie ahon­nan jött- Vám és Pénzügyőrség­hez. Ott talán lehet ilyen badar­ságokat nyilatkozni. nyár Mindenki a Balatonnál van? Olyan kihaltnak érzem a kaposvári belvárost... Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, akkor nyomják a mobilt! Közlekedésirend-változás! Ajánlott figyelmesen közlekedni a térségben. Böhönyén - rövid útszakaszon - el­terelik az autósokat, mert átépítik a vasúti átjárót. Közgép-híd ível át a Sión, hamarosan épülhet a siófoki elkerülő ► Folytatás az 1. oldalról Májusban írtuk meg, már ak­kor tudható volt, hogy mind­két ajánlat alatta van a 2,2 milli­árd forintos keretösszegnek. Üt­és hídépítésben jártas vállalko­zók már ennél is korábban bo­rítékolták: mivel acél szerkeze­tű ívhídra szólt a közbeszerzé­si kiírás, a nyertes csak a Köz­gép lehet... Állami beruházás keretében a kiüti városrész előtti autópá­lyalehajtó körforgalmától a Ke- le utcáig tartó szakasz készül el az első körben, ez 430 méter­nyi utat jelent; az elkerülő út­tal párhuzamosan közös kerék­pár- és gyalogút is keresztezi a Sió-csatornát. Balázs Árpád sió­foki polgármester szerint „kény­szer” az út későbbi továbbépíté­sé, ez mintegy válasz a Molnár István utcaiak közmeghallgatá­son is hangoztatott aggodalmai­ra, miszerint amíg nem épül to­vább az elkerülő út, a forgalom az utcájukra zúdul. A városve­zető akkor arról is beszélt: át­menő teherforgalomtól nem kell tartani, a nehéz teherjárművek nem mehetnek arra, a személy- gépkocsik száma azonban bizo­nyára megnő majd. Ahogyan megírtuk, a Simics- ka-féle Közgép egy jóval na­gyobb, harmincmiüiárd forint értékű közbeszerzésnek is nyer­tese: a Déli part 2013 Konzorci­um tagjaként az osztrák Swie- telsky és Strabag céggel közö­sen építheti újjá a dél-balatoni vasút első szakaszát szeptem­bertől Lepsény és Szántód-Kő- röshegy állomások között. Sőt, a Közgép tagja annak a konzor­ciumnak is, mely a somi térsé­gi hulladékkezelő új válogató­művét építheti meg. Ennek meg­kezdését a napokban jelentették be Somban. ■ Fónai Imre Kezdődik a műtéti tömb felújítása ► Folytatás az 1. oldalról Megújul a központi műtőblokk három műtője, bővül a közpon­ti aneszteziológiai és intenzív osztály, és befejeződik a Sür­gősségi Betegellátó Centrum betegfogadó-központjának a megújítása. A kivitelező a Late- rex Építő Kft. és Z-Kapos Építő­ipari Kft. ■ B. T. PROGRAMAJÁNLÓ AUGUSZTUS 2.. SZOMBAT kaposfüreden a Kaposfüredi Ga­léria és Szoborparkban 17 órakor nyílik Szabó Zoltán János festőművész kiállí- t tása. Megnyitja Gáspár ferenc, Kapos­vár Város Díszpolgára. ÁLLANDÓ PROGRAMOK BALATONLELLÉN a Kapoli Múzeum és Galériában (Kossuth L. u. 35.) id. és ifj. Kapoli Antal somogyi pásztorfa­ragók és Ligeti Miklós szobrászművész állandó kiállítása. Barcson a Dráva Múzeumban Barcs múltja és jelene címmel állandó kiállítás. buzsákon a népművészeti tájház hétfő kivételével 9-17 óráig látogatha­tó. XIX. századi parasztporta, berende­zett tisztaszobával, füstös1 ’val, valamint buzsáki hímzév «. %. seletekkel. i t A

Next

/
Thumbnails
Contents