Somogyi Hírlap, 2014. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-02 / 101. szám

e»' EGY PERCBEN Itthon dől el a devizahitelek ügye A nemzeti bíróság a szerzó'dés érvé­nyességének fenntartása céljából he­lyettesítheti a tisztességtelen szerző­dési feltételt. ► 5. oldal Mire megy az IMF-hitel? Folyósítja a Va­lutaalap Ukraj­nának a hitel el­ső részét, melyből az orosz gázadós­ságot is rendezhe­tik. ► 6. OLDAL Jogi lehetőség fogyatékkal élőknek Az egészségügyben, a foglalkoztatás­ban vagy a lakhatásban is segíthet egy kijelölt támogató személy egy új jogi lehetőség révén. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Délelőtt napos, délután gomoly- felhős időre szá­míthatunk. Zápor, zivatar elszórtan fordul csak elő. Kora délután 20- 24 fok várható. ► 10. OLDAL Csak játszik vele a férfi? A sors akarta így? Akik összetartoz­nak, azoknak ta­lálkozniuk kell? Vagy minden csak véletlenen múlik? ► 8. OLDAL ÜGYELETI OLVASÓSZOLGÁLAT >«0/B»8»-4«4 TERJESZTÉS M «0/tl0-810 HIRDETÉS 9 82/888-113 E-MAIL: sonllnefftonllne.hu PILLANATFELVÉTEL Könnyfakasztó utolsó csengetés ballagás Diákok ezrei búcsúztak a középiskolától, hétfőn kezdődik az érettségi- Hosszú folyamat, míg ennyi gyerekből valódi közösség vá­lik, ám miután kialakult, sok­kal nehezebb a búcsú - mond­ja Fülöpné Király Tünde osz­tályfőnök, aztán szeretettel vé­gignéz a 27 diákon. Akik, mi­után szerda délelőtt tízkor el­hangzik a csengőszó, felsora­koznak a termükben, hogy aztán a második - esetük­ben utolsó - jelzésre elindul­jon a 12/b, s utoljára végigjár­ja a kaposvári Munkácsy gim­názium épületét. Az aulában szülők, barátok, rokonok ke­zében dolgoznak a mobiltele­fonok, csokrok cserélnek gaz­dát, kényszeredetten mosoly­gó, időnként elfátyolosodó te­kintetű ifjak araszolnak a tö­megben.. Több mint ezerötszáz diák bal- _ lagott el szerdán a kaposvári | középiskolákból, a megyében í pedig pedig nagyjából három- J szór ennyi akasztotta a vállára I a tarisznyát. ► 3. oldal Ballagok. Diákok ezrei, köztük kétszáznégy munkácsys vett április utolsó napján hivatalosan is búcsút alma materétől • ««t Jogerős tizenkét év börtön a pécsi polgármester lánya megtámadójának Barátságos bokszmérkőzés prolongálva Hívás helyett szívás: tererötlen somogyi falvak szolgáltatás A magas dom­bok között elhelyezkedő Kis- bárapátinak a hátrányává vá­lik a festői szépsége, ami­kor telefonálni kell, a telepü­lésen már több mint egy év­tizede nem működnek ren­desen a mobiltelefonok. Gö­dörben vagyunk, fogalmazza meg a település polgármes­ter-asszonya. ► 3. OLDAL ítélet Helybenhagyta a Kapos­vári Járásbíróság ítéletét a Ka­posvári Törvényszék tanácsa szerdán, s 12 évre börtönbe küldte Ny. Zoltánt, a pécsi pol­gármester lányának megtáma- dóját. Erőszakos nemi közösü­lésben, súlyos testi sértésben, kifosztásban, személyi szabad­ság korlátozásában mondták ki bűnösnek. ► 2. oldal őrverő rab- Akad olyan zár­ka, ahol jól érezte volna ma­gát? - tette fel az adekvát kér­dést a bíró, miután a vádlottak padján ülő 37 éves férfi szép sorban végigelemezte, miért tiltakozott a kaposvári börtön egyes cellái ellen. Ellenkezése odáig fajult, hogy előbb neki­rontotta börtönőröknek, majd miután a bv-sek földre vitték és megbilincselték, megfenyegette őket, értesíti rokonait, akik majd ellátják az őrök család­tagjainak baját, míg felügyelői­vel maga bánik el szabadulása után: fejszével vágja szét a fejü­ket, ha kiszabadul. 2. oldal Balatonszárszó megpályázza a városi címet testületi döntés Balatonszár- szó benyújtja hivatalos kérel­mét a városi cím elnyerésére - így döntött a település képvise- lő-testülete. - Nagyközségnek számítunk, de ennek a titulus­nak ma már semmi jelentősé­ge sincs - mondta lapunknak Dorogi Sándor szárszói polgár- mester. A község lakóinak szá­ma jelenleg 2200. ► 3. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Alig várja az ember a hétvégét, vagy az ünnepnapot, amikor kipihenheti a heti fáradalmakat, a szerencsésebbek ebéd után akár alhatnak is egyet. Már ha a szomszéd, vagy az utcabeli engedi. Egyik olvasónk jelezte, hogy szerencsét­lenségére két olyan embert fogott ki, akik vagy szombaton vagy vasárnap állnak neki a házuk körül füvet nyírni, ezt is az esetek kilencven százalékában a déli órákban kezdik el, ami eltart dél­után háromig. így az ebéd utáni szu­nyókáról még a kicsik is lemondhatnak a környéken. Olvasónkban felmerült a gondolat, mi lenne, ha az ilyen renitens füvet nyírogatók vagy hétköznap a késő délutáni órákban, vagy ünnepnapon de délelőtt végeznék e nemes feladatot? így mindenki jól járna, (mi) Nem csak egy nap járna a munkásnak május elseje Biciklis majális Kaposváron, szezonnyitó a Balatonon Siófokon, Nagyatádon majá­lis várta a családokat a mun­ka ünnepén, Mesztegnyőn a kisvasút napja volt a csütör­töki, a somogyi megyeszék­helyen pedig a Meistro lovas­tanya szervezésében brin- gás majálisra látták vendé­gül a kaposváriakat. A Bala­tonhoz nagyon sokan érkez­tek a hosszú hétvégére. A tu­rizmusból élők felkészültek a nagy forgalomra, idegen- forgalmi szezonnyitónak is szánták a munka idei ünne­pét. ► 4. OLDAL Nem csapolják meg a kutakkal a Balatont vízszint Csökkenhet-e a Ba­laton vízszintje - ha minimá­lisan is - amiatt, mert a DRV Zrt. kutakat akar fúrni az északi parton, a Dél-Bakony- ban? A 444.hu hírportál által felvetett kérdésre a siófoki szol­gáltató azt válaszolta lapunk­nak: nincs ilyen veszély. Bala- tonfüred, Almádi, Fűzfő és Ke- nese vízellátását a Balaton-fel- vidék karsztvizéből fedeznék, eredetileg tizenkét, újabban már csak hat termelőkút létesí­téséhez kértek engedélyt a kör­nyezetvédelmi hatóságtól. Az első terv szerint évi 8,76 millió, hat kút esetében csak évi 4,38 millió köbméter víz kinyerésé­ről volna szó. ► 2. OLDAL ; Ön mit ünnepel a munka ünnepén? : Hogy van munkám! : Hogy végre nem kell SJHfóii : dolgoznom. : Hogy a szeret- jjj : teimmel lehetek. M Wjf _^ ■ Nem ünnepiek íM semmit május nT*fl|IHr'i ndfírffl : elsején, legfeljebb Ha nek ! FORRÁS: SONL1NE.HU 9 770865 91 2053 1

Next

/
Thumbnails
Contents