Somogyi Hírlap, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

Több színház, így a kaposvári működését i$ vizsgálja az ASZ pénzügyek Összesen tizen hét többségi önkormányza­ti tulajdonban lévő, gazda­sági formában működő szín­ház ellenőrzését kezdte meg az Állami Számvevőszék ta­valy. A már lezárult, hat fő­városi teátrumot érintő el­lenőrzésről készített jelen­tést pénteken hozták nyilvá­nosságra, közölte az Magyar Távirati Iroda. A már lezárult ellenőr­zések mellett folyamatban van hat szintén fővárosi és négy vidéki szemle: Esz­tergom, Kaposvár, Miskolc, Szombathely önkormányza­ti színházának az ellenőr­zése. A vizsgálat megállapí­tásait a következő hónapok­ban hozzák nyilvánosságra. A színházak nagy mérték­ben közpénzekből gazdál­kodnak, 2012-ben a bevéte­leiknek mintegy hetven szá­zalékát a támogatások tet­ték ki. ■ B. T. Hazavárja egyetemistáit Kaposvár támogatás Százhatvan ka­posvári egyetemistának ösz- szesen 11 millió forint Bur- sa Hungarica ösztöndíjat ítélt meg a város. A hallgatóknak pénteken adta át Szita Károly polgármester az erről szóló igazolást. A14 éve működő rendszerben 3760 diáknak nyújtott a város 270 milliós támogatást. ► 5. oldal Wayne Chism játszhat Sopronban kosárlabda Fellélegezhetnek a kaposvári együttes szurko­lói, Wayne Chism játszhat a csapat következő mérkőzé­sén. Alighanem komoly érvá­gást jelentett volna a somogyi kék-fehérek számára, ha ép­pen legjobbjuk nélkül kellett volna felvenni a harcot Sop­ronban, hol szombaton 18 órá­tól szerepelnek Fekete Ádám vezetőedző tanítványai. A fegyelmi bizottság ugyanis úgy döntött, hogy a Szeged ellen kiállított ameri­kai center írásbeli megrovást kap. A legjobb öt közé kerülé­sért harcoló két közvetlen ri­vális csapat csatája ezzel a pályán dőlhet el. ► is. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, nem lehetünk elég óvato­sak. Tudjuk, a jég csúszik, mi több, csú­szását a javunkra is fordíthatjuk, enél- kül a tripla leszúrt Rittberger örök életre értelmetlen kifejezés maradt volna. De ismert tulajdonságai ellenére sem lehe­tünk biztosak abban, hogy a sokadik pofára esés után nem lépünk ismét ugyanarra a jégre. (Ha Hérakleitosz esz­kimó, nem lépnénk kétszer ugyanarra a jégre?) De csak az nem csúszik el a jé­gen, aki nem lép rá. így megy ez plurá­lis demokráciákban. De van választás. Fáskosárral a lépcsőn óvatoskodni lefe­lé, és lassított felvételen könyörögni az új egyensúlyért vagy körbe menni a ro­pogós hóban? Vajon melyiket választot­tam az ónos eső után? Es holnap? Hol­nap melyik útra szavazok? (bt) Onos eső okozott sok balesetet télidő Tartálykocsi csúszott árokba - Gyalogosok sérültek a legtöbben ügyeletes orvosok-ápolók. Az időjárás.jelentés szerint szom­bat reggelig elszórtan alakul­hat ki gyengébb ónos eső, dél­utánra kiterjedtebb csapadék­zóna érheti el a megyét. Emiatt jelentősebb és tartósabb ónos eső kezdődhet, amit vasárnap havazás válthat. A több csapa­dékot a megye nyugati részére ígérik. Az Országos Meteoroló­giai Szolgálat (OMSZ) a tartós, több órás ónos eső veszélye mi­att csütörtökön 23 óra után ad­ta ki a másodfokú, narancs ri­asztást Fonyód, Tab, Siófok és Kaposvár járására azzal, hogy a csapadékmennyiség megha­ladhatja az egy millimétert. ► 2. OLDAL Csúcsforgalmat okozott a me­gye baleseti sebészetein a pén­tekre virradó éjszaka leesett ónos eső. Bár a csapadék sok helyen nem haladta meg még az egy millimétert sem, de a fagypont miatt ez elégnek bi­zonyult ahhoz, hogy az utak és járdák életveszélyessé válja­nak. A főutak nagy részén az elősózás, a forgalom és a nap­sütésnek köszönhető melege­dés miatt hamar megszűnt a síkosság, de a gyalogosoknak egész nap rendkívüli óvatos­sággal kellett közlekedniük. Ez sem mindig volt elég. A kapos­vári kórház baleseti sebésze­tén kéz- és lábsérüléseket tu­catszám kezeltek pénteken az = a / 2 •Ö f- u_ Jégre szegezett tekintettel! A járdák veszélyesek egy ónos eső után HIRDETÉS Somogyi Hírlap ín\ « m\pm Szeretne nagy kedvezménnyel szakorvosi szűrővizsgálaton részt venni? Keresse következő lapunkban akciós kuponunkat! A részleteket megtalálja a kuponszelvényen! EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Nem javul­nak a kilátások! Ónos esőre és mínuszokra szá­míthatunk. A hő­mérő -4 és -2 Celsius-fokot mu­tat. ► 12. OLDAL Gyengült a forint A forint árfolya­ma 314-es szint­re emelkedett az euróval szemben, majd 313 körül stabilizálódott. ► 6. OLDAL Ezt nem kellene mellre szívni lanuárban több településen is igen rossz a le­vegő minősége a szállópor-tarta- lom miatt. ► 7. OLDAL ÜGYELETÉ OLVASÓSZOLGÁLAT « 20/9689-444 TERJESZTÉS ________« 40/510-510 HIRDETÉS » 82/528-113 É-MAIL: sonline@sonline.hu PILLANATFELVÉTEL Kaposvári belváros télidőben. Tudunk örülni a hólepelnek is, amely betakarja az utcát, különösen ha esetleg iskolából, munkából tartunk haza Itt a World Happiness Report, azaz az ENSZ boldogság-fel­mérése. Magyarország 4,6-os pontszámmal a 110. helyen áll. Európa harmadik legboldogta­lanabb országában élünk. Az ENSZ 2013-as „boldogság-fel­mérésben” vezető közgazdá­szok, pszichológusok szám­talan adattal illusztrálva mu­tatnak rá azokra a tényezők­re, amelyektől egy nemzet boldog lesz. A World Happi­ness Report O-tól 10-ig terje­dő skálán osztályoz 156 orszá­got. A szempontok: az egészsé­ges élettartam hossza, az egy főre jutó nemzeti össztermék, az élet nagy kérdéseiben a sze- mélys szabadság foka, a nagy­lelkűség vagy a korrupciótól való távoltartás lehetősége. A lista élén a dánok állnak, a képzeletbeli dobogó máso­dik fokán a norvégok, őket kö­vetik a svájciak, hollandok és a svédek. Tehát az első ötben csupa európai országot talá­lunk. Még néhány adat: Kana­da a 6., Ausztália a 10., Izrael a 11., az Egyesült Arab Emirá­tusok a 14., az USA a 17. Meg­lepő, de az Egyesült Királyság csak a 22., Németország a 26., japán a 43., Oroszország a 68., Kína a 93. Magyarország a riport sze­rint csupán a 110. helyen kul­log a 4,6-es pontszámmal. Tavaly a 96-dikak voltunk. Olyan országok után, mint Laosz vagy Banglades. Azt mindneki döntse el, hogy jó hír-e, de Európában két he­lyen boldogtalanabbak, mint mi: Bulgáriában és Macedóni­ában. A boldogság foka azon­ban nem csak nálunk csök­kent: a görögöknél, olaszok­nál, portugáloknál, a spanyo­loknál, az egyiptomiaknál is. Találunk azonban olyan or­szágot is, ahol nőtt a boldog­ság faktor: Angola, Zimbab­we vagy Albánia is ide tarto­zik, de javulás tapasztalható Latin-Amerikában és a szub- szaharai országokban. A ku­tatók szerint a javuló tenden­ciához a korrupció csökkené­se járult hozzá leginkább. ► 3. OLDAL Bruttó nemzeti boldogság mosolya boldog emberek hosszabb ideig élnek, többet keresnek SJj L-i í? ■ ' ■ ■ M,°osvA?.* Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft WWW.SONLINE.HU Somogyi HírlatÉ 2014. február 1., szombat • XXV. évfolyam, 27. szám jflP' KÖZÉLETI NAPILAP KERESSE A SONLINE.HU OLDALON: HITLER VAGY SZTÁLIN1 DRACULA BUDAPESTIG MENT A SIÓFOKON SEGÍTSÉGÉVEL SSf® LOPOTT KOCSIVAL ► www.sonline.hu A KATONA VÁLASZTÁS A ► 4. oldal HOLLYWOODBA ► 5. OLDAL ■ Ön boldog? Szavazzon hírportálunkon ■ ma 16 óráig: SONLINE.hu w/ A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük.

Next

/
Thumbnails
Contents