Somogyi Hírlap, 2007. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 14. szám (13. szám)

W f SZÁSZ JÁNOS: A MAGYAR SZÍNÉSZEK LGttENEVONffrJj^ Jjl NEGYED, BUDAPEST SZÍVÉBEN m7nüvnc .r, rutTirif Tííl ROCKLEGENDAMK PEDIG SZELLEMVAROS LESZ? m. oldal rtLNtR DltUNYUo JtLtNt I tRIUL ►.oldal A SZIGETEN i | LGT-ZENEVONAT ROCKLEGENDA* A SZIGETEN i SÍNRE KERÜL A KORMÁNYZATI NEGYED, BUDAPEST SZÍVÉBEN PEDIG SZELLEMVÁROS LESZ? ► 7. OLDAL www.vasarnapreggel.hu VASÁRNAPI X. ÉVFOLYAM 14. SZÁM. 2007, ÁPRILIS 1 EGY PERCBEN Az ötös lottó 13. heti nyerőszámai . . Jokerszam: 7 49 63 64 72 699009 Megdőlt a völgyhíd pillére kőröshegy Katasztrófa lehet, ha április 1-jén nem javítják meg Mától már nézik az orvosok, hogy jogosult-e a beteg az ellátásra Alkoholt lopott egy férfi Magyaratádon, de elfogták Több mint negyvenezer forint érték­ben lopott alkoholt egy férfi a ma- gyaratádi kultúrházból. A kiérkező rendőrök hamar megtalálták a tettest, így kiderült, hogy egy kör­nyékbeli férfi surrant be az épületbe, A rendőrök őrizetbe vették a tolvajt. Megverték, majd anyja házánál is randalíroztak a támadók Súlyosan megvert egy ötfős kecske­méti banda egy férfit, majd a táma­dók áldozatuk édesanyjának házához vonultak, ahol törni-zúzni kezdtek péntek éjjel. A karókkal felfegyverke­zett csoport egyebek közt egy autót is megrongált. A társaságot végül a ki­érkező rendőrök fékezték meg. Április 18-án búcsúztatják Kaszás Attilát a Nemzetiben Április 18-án délután négy órakor lesz a Nemzeti Színházban Kaszás Attila hamvasztás utáni búcsúztatása. A hé­ten elhunyt színész emlékére szerve­zett virrasztáson a becslések szerint 3-4 ezren vettek részt a Nemzetiben péntek este 8-tól szombat reggel hatig. Tovább csúszik a kőröshegyi viadukt átadása, mert megdőlt az egyik pillér. Ha nem sikerül eredeti állapotába visszabil­lenteni, fel kell robbantani. Mára virradó éjjel kibillent függőleges állapotából az épü­lő kőröshegyi viadukt keleti felhajtótói számított harmadik pillére. A hatalmas betontömb tizennyolc százalékkal dőlt meg a Balaton irányába, s ez­zel két centire megközelítette azt a kritikus pontot, amelynél a dőlés megállíthatatlan. fíedő László, a létesítmény építési főmérnöke úgy véli, a helyzet drámai. Műszerek ál­tal nem érzékelt üreg húzódik a pillér tó felőli oldalán, ez okozta a bajt. Ma délután drót­kötelekkel, s a honvédségtől kapott nyolc harckocsi segít­ségével megpróbálják vissza­billenteni a betonoszlopot. Ha sikerül, kibetonozzák az üre­get és stabilizálják a kolosz- szust. A munkát nehezíti, hogy senki nem mehet a viaduktra a drótköteleket felerősíteni, mert bármelyik pillanatban eldőlhet. A munkások heli­kopterekről, úgynevezett légikosarakban lesznek kény­telenek dolgozni. A munkát megtekinti Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Lamperth Mónika önkormányzati mi­niszter. Amennyiben nem sikerül a művelet, úgy fel kell robbanta­ni a megdőlt pillért, ami befo­lyásolhatja a szomszédos pil­lérek stabilitását is. Ha pedig az ezerháromszáz tonnás monstrum időközben eldőlne, annak Kőröshegyre nézve olyan hatása lenne, mintha ki­lences erősségű földrengés ér­né a települést, gyakorlatilag a földdel tenné egyenlővé a köz­séget. A katasztrófavédelem me­gyei vezetője Nincsba János szerint az esetleges katasztró­fa előtt valamennyi lakost idő­ben ki tudnak telepíteni a fa­luból. Ma délelőtt Kőröshegyen a helyiek ökumenikus istentisz­telet keretében fohászkodnak a sikerért. Surf**’ Ferde a pillér. A szakemberek ma mindent bevetnek, hogy helyreállítsák a hidat, ne csússzon az avatás Ma indult el az egészségügyi reform több új szabálya. Az or­vosok már nézik, hogy jogo­sult-e az államilag finanszíro­zott ellátásra a náluk jelentke­ző beteg, s ha nem, az év végé­ig még csak figyelmeztetik. Át­alakult a kórházak beutalási rendje is, s beutaló nélkül a be­tegnek akár százezer forinttal is hozzá kell járulnia ellátásá­hoz. Azonban ha a beutaló nem a területileg illetékes intéz­ménybe szól, akkor az intéz­ménynek nem kötelessége fo­gadni a beteget, ha az más, a kórházhoz tartozó beutaltak el­látását akadályozná. Megszűnt az eltartotti jogviszony, s tizen­két kórházban csak króni­kusellátás lesz, a megszűnő in­tézményekben pedig betegfel­vételi ülalom kezdődött. Átlag 16 százalékkal csökkent több mint ezer gyógyszer ára, 140 készítményért pedig 6 száza­lékkal kell többet fizetni. Alves parádés góljával nyert a Rákóczi Szenzációs győzelmet aratott a Kaposvári Rákóczi FC élvonal­beli labdarúgócsapata a Borso­di Liga 22. fordulójában. A já­téknap előtt még listavezető MTK Budapest gárdája látoga­tott a somogyi megyeszékhely­re, ahol négyezer ember és ra­gyogó futballidő fogadta a mér­kőző feleket. A három bajnoki pontot eldöntő gól a találkozó 42. percében született. A talá­latra minden bizonnyal még sokáig fognak emlékezni á Rá- kóczi-stadionba ki látogatók, hi­szen a brazil Andre Alves az alapvonalról lőtt a hosszú felső sarokba. A második félidőben szinte mindent egy lapra felté­ve rohamozott a bajnoki címért hajtó MTK, de az igazi csapat­ként játszó Rákóczi - amely a hajrában Mező Tamás igen­csak szigorú kiállítása miatt emberhátrányba került - ellen nem találták az ellenszert a fő­városiak. ►11. OLDAL * k k (iiiim ni 9771419017002 07013 fP ME MKB fiókok: MKB Hozam Expressz Tőkegarantált Származtatott Alap mn!Tnrfrn7rni Kaposvár A magyar piacot újdonság dkszámítí MKB Hozam Expressz Tókegarantált Származtatott Alappal í)n tökpgaranc ia melle részesedhet távolkeleti, ■ iT't*’ ' Széchenyi tér 7. európai és amerikai részvényekből összeállított portfolió hozamából, akár az eredeti futamidő lejárata előtt is hozzájuthat pénzéhez! Tel.: (82) 527 940 ............... _ . ■ w c r l ■ Garantált toke-visszafizetes BBIilllllliaBjji^ ^ ■ ° ° a 3 éves futamidő S 7^ ?50 a Az alap a jegyzési időszakban évi 10%-os diszkonttal jegyezhető (ÉHM 10,14%) •"* Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól az Alapnak a forgalmazó Mii *** __ MKB Bank Nyrt. fiókjaiban, valamint a www.mkb.hu és a www.mkbalapkezelo.hu honlapokon megtalálható tájékoztatójából, f||: —kezelési szabályzatából tájékozódhat részletesen. Jelen tájékoztató a Tpt. 35. §(1) bek. szerint hirdetésnek minősül. Hjft Az Alap kezelője az MKB Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: MKB Bank Nyrt. IMI __________________________________________________________________________SZEMÉLYESEN ÖNNEK www.mkb.hu

Next

/
Thumbnails
Contents