Somogyi Hírlap, 2006. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-01 / 51. szám

HÍREK Új piacot ígért az orosz elnök VLAGYIMIR putyin orosz elnököt fogad­ta kedden Sólyom László államfő és Gyurcsány Ferenc köztársasági elnök. Putyin az esti órákban megkoszorúz­ta a Kossuth téri 1956-os emlékmű­vet. A tárgyalásokon szóba került, hogy az elmúlt években új alapra he­lyeződött a két ország viszonya. En­nek jegyében hazánk az orosz piac európai kapuja lehet. ►6. oldal Siófok telephely a centrumnak a kaposvári onkológiai centrum kihe­lyezett telephelye lehet a siófoki gon­dozó. Ezzel állt fel a tárgyalóasztaltól Vágvölgyi Erna, a Kaposi Mór Megyei Kórház főigazgató-helyettese és Páli Katalin siófoki onkológus főorvos. Ha a szakhatóságok nem járulnak hozzá a két gyógyítóintézmény közti egyez­séghez, megkezdődnek a tárgyalások egy betegszállító jármű beszerzéséről. Százmillió az oktatás eszközeire százmillió FORINTOT ruháztak be kü­lönféle eszközökbe az elmúlt három évben a tabi kistérség oktatási-neve­lési intézményeiben, hangzott el hét­főn Tabon, a Koppány-völgye Többcé­lú Kistérségi Társulás tanácsának ülésén. Schmidt lenő, a tanács elnöke kiemelte: a társulás vállalta, hogy a modellkísérlet keretében átszervezik és hatékonyabbá teszik az oktatást. Egyforintos telkek milliókért ecseny Tizenhárom vevőből ketten valósították meg elképzelésüket a faluban Telekmustra az ecsenyl kilátóból. Máj Péter polgármester azt mondta: munkahelyek helyett tapasztalatot szerzett a kitörésre váró zsáktelepülés FOTÓ: LÁNG RÓBERT Az ecsenyi önkormányzat - szinte - ingyen adta, most mégis fizetnie kellene azokért a telkekért, amelyeket öt év­vel ezelőtt azzal a céllal hirde­tett meg egy forintért, hogy munkahelyeket teremtsen a faluban. Az akkori tizenhá­romból csak ketten tudták megvalósítani céljaikat. Az azonban, hogy az újabb vállal­kozóknak sikerülne-e, lehet, hogy sosem derül ki. A falu ugyanis még mindig nem tud­ta visszaszerezni az ingaüa- nokat. Több mint félmillió fo­rintos jelzálog van ugyanis a forintos telkeken. A zsáktelepülés öt évvel ez­előtt hirdette meg önkor­mányzati telkeit jelképes egy forintért. Kétezren jelentkez­tek, s közülük nyolcvanan ad­tak be üzleti tervet. A képvise­lő-testület választotta ki a nyerteseket, azt a tizenhárom vállalkozást, amelyiknek le­hetősége lett volna bizonyíta­ni. Tavaly májusra kiderült: a 13-ból 11 telek visszaszáll a falura. A vállalkozók ugyanis nem teljesítették, amit vállal­tak. Ezekre újabb pályázatot írt ki az önkormányzat, lehet, hogy hiába. ►a. oldal IDŐJÁRÁS Hűvös szelekkel köszönt be a naptári tavasz 16. OLDAL N.YIM .................................2 MEG YEI KÖRKÉP 4 KAPOSVÁR___________g HA ZAI TÜKÖR________fi VI LÁGTÜKÖR_________l GA ZDASÁG___________fi AUTÓ ÉS MOTOR 9-11 SPORT______________12 SZOL GÁLTATÁS 13 KÉK TÜKÖR_________14 HIRDETÉS 15 VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy a szófogadásnak is van­nak árnyalatai. Az egyik bevásárlóköz­pontban az édességekkel megrakott pol­cok előtt egy hat év körüli gyermek nyúlt a kindertojások felé. - Tudod kisfiam, hogy a csoki árt a fogadnak - szólt rá édesanyja, mire a gyermek engedelme­sen bólogatva visszahúzta a kezét Míg a szülő figyelmét a vásárlás kötötte le, a fiú visszament az édességekhez. Kibon­tott két kindertojást, a szülői intést szem előtt tartva a csokirészeket visszatette, viszont a benne rejlő játékok a zsebébe vándoroltak. Némi cinizmussal azt is mondhatnánk: ártalmatlan kis lopás az ártalmas csoki helyett, vigmond erika Megszűrnék a hívásokat a Dráva menti orvosok Az orvosi ügyeleti ellátás mi­att rendkívüli ülést hívott össze a Dráva Menti Önkor­mányzati Társulás. Megír­tuk: Csokonyavisonta polgár- mestere szóvá tette, hogy fa­lujában két alkalommal is hi­ába hívták beteghez az ügye­letes orvost. Hajdú Vilma, a barcsi ÁNTSZ vezetője elmondta: a kifogásolt ügyeket kivizsgál­ták, s azok egyikében sem volt indokolt az orvos hívása. Nuszpl Árpád, az ügyeletet el­látó orvosok képviselője el­mondta: meg kell értetni az emberekkel, hogy ez nem há­ziorvosi, hanem sürgősségi ügyelet - mondta. - Indoko­latlan hívásaik miatt másutt meghalhat valaki. Feigli Ferenc, Barcs első em­bere szerint megoldást a men­tős diszpécser-központ fejlesz­tése hozhatna. ■ Nagy László Feladat van, pénz nincs újabb szolgáltatásokra DIGI TV. ELKÉPESZTŐEN jó MŰHOLDAS TV-CSATORNÁK. Mindez az alapcsomagban O Ft-os havidíjért egy éven át! Megrendelés és információ: 06 40 180 180 • www.digi.tv U 11 €~■ | * Az akciós ajánlat február 1-től a készlet erejéig érvényes, 2 éves hűségszerződés esetén.A szolgáltatás igénybe vételéhez a beltéri egységet meg kell vásárolni, o i g i t a l tv Az alapszerelési díjait a csomagár tartalmazza. A tájékoztatás nem teljes körű. És Ön vevő a jövőre? Ci3 Somogyi Hírlap Hl 'co” ^ Telefon: 82/421-421-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r-------------------------------------% ----------^----------------------------------------------------------------------------------------------­XV II. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ÁRA: 90 FT, ELŐFIZETVE: 65 FT____________________________________KÖZÉLETI NAPILAP c _________________________________________________________2006. MÁRCIUS 1., SZERDA _______________________:________________ * * _____--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Má r vizsgálják a rügyeket szőlőmetszés Áprilisban eldőlhet az ültetvények sorsa A somogyi szőlők felét metszették meg eddig a gazdák. A termelők bi­zakodnak: nem lesznek nagy károk, s feledhetik az árak miatt kevésbé szép emlékű tavalyi évet. Füleki Tímea Akadtak ültetvények, melye­ket megközelíteni sem tudtak a szőlősgazdák az elmúlt hé­ten a sár miatt. A metszésbe a korábbi olvadás és az eső ikta­tott kényszerpihenőt, a ké­szültség mégis megfelel az ilyenkor szokottnak. Néhány nagyobb terület birtokosa már decemberben nekilátott a munkának, a többség az el­múlt hetekben kezdte, a kis­kert-tulajdonosok többnyire a napokban látnak hozzá a met­széshez. A somogyi szőlőül­tetvények háromnegyedét ki­tevő Balatonboglári Borvidé­ken már elvégezték a mun­ka felét. ►3. OLDAL Rekordtermés biztosan nem lesz... Pálfl László metszi a szőlőt lió forint megtakarításunk, ez­zel együtt elég lesz a pénzünk a működésre - mondta. - így nem kell az önkormányzatok­nak külön a zsebükbe nyúlni. De csak a működésre lesz elég a pénz, lehetetlen új szolgálta­tást bevezetni. ■ F. Szarka Á. Elfogadták az Igái és Környéke Alapszolgáltató Központ költ­ségvetését Horváthné Lengyel Erika, a központ vezetője sze­rint az állami normatíva és a kistérség által adott pénz még a működésre sem elég.- Tavalyiról van másfél mii-

Next

/
Thumbnails
Contents