Somogyi Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

-------------------------------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu ...................................................... ....r'---------------------------------­So mogyi Hírlap XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. ÁRA: 90 FT, ELŐFIZETVE: 65 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ Vigadozás pezsgőfürdővel WELLNESSEL KOMBINÁLTÁK az Óévbú- csúztató vigasságot a siófoki szállo­dák vendégei. Közel telt házzal üze­meltek az év utolsó napjaiban. A Ho­tel Magiszternben száz szobát foglal­tak le a zömmel belföldi egyéni turis­ták, tudtuk meg tegnap Herczeg Csa­bától. A két helyszínen zajlott szil­veszteri bál programja mellett a well- ness-szolgáltatásokkal tudtak vendé­geket csalogatni. Emiatt foglaltak szállást a legtöbben három éjszakára a négycsillagos Azúr hotelben is. Két nap pezsgő- és élményfürdő, szauna, úszás után jöhetett a bulizás. Tegnap pedig már csomagoltak. Kiállítják a langobárd leleteket KIÁLLÍTÁSON mutatná BE Szólád a falu­határban feltárt értékes hatodik szá­zadi langobárd leleteket. Magyar és német régészek egyelőre tizenhat sírt tártak föl a Balatonőszöd és Szólád közötti összekötő út mentén. Egy lan­gobárd harcos került felszínre először az útépítés során, utána vették át a terepet a régészek. A német állam ál­tal is támogatott feltárás a tavasszal folytatódik. Úgy tervezik, hogy a falu­napon mutatják be a nyilvánosság­nak először a leletekről készült fotó­kat és az addig restaurált tárgyakat, s az internetre is fólteszik az anyagot. Halálos baleset a síneken HALÁLOS BALESET történt szilveszter délelőtt Kaposváron. Egy negyven­éves férfi a piros jelzés ellenére rá­hajtott a sínekre a szarkavári vasúti átjárónál és az érkező vonattal ütkö­zött. A mozdony több mint 100 mé­tert tolta maga előtt a síneken a gép­kocsit, amely felismerhetetlenségig szétroncsolódott. ►!2. OLDAL ' j .KAPÓS MENTE ...........2 : KAPOSVÁR_________5 ; HAZAI TÜKÖR_______6 IDŐJ ÁRÁS : VILÁGTŰKÖR_______Z Ha vazás : gazdasági tükör___8 vá lthatja : SEQRi-----------------9AQ az esgf : SOMOGYI GAZDASÁG 11 16. OLDAL -------------12 : SZÉPSÉG ES DIVAT 14 VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a téli havazás a bosszúság mellett örömöt is hozhat. Marcali utcáin vidám kacagások köz­ben húzták a szánkókat a gyerekek és a felnőttek. A játszótereken hógolyók röpködtek és szülők segítettek csemeté­iknek hóembert építeni: valódi sárga­répa orral, sállal, fekete szénszemek­kel és piroslábos-kalappal. Másnap reggel az egyik kisgyermek még a nagypapáját is elvitte, hogy büszkél­kedhessen a remekművel, aminek fel­építésében ő is segített. Meglepetésük­re azonban a hűlt helyét találták a hó­embernek. A nyomok azt mutatták, hogy szétrugdosták. Némi cinizmussal azt is mondhatnánk: a hóemberrom­bolók is megtalálták a saját (kár)örö- müket a télben. vigmond erika 9770865 9120 1 5 0 6 0 0 1 Életesély a babakötvény köszöntés Negyvenezer forintos támogatás az újszülötteknek Dupla öröm az ú] év első napján. Az első babakötvényt Vincze Zsuzsanna kisfia, Bódé Zoltán kapta Sárdi Árpádtól fotó: kovács tibor Meiszterics Eszter Vincze Zsuzsannának adták át az első babakötvényt Somogy megyében vasárnap a Kaposi Mór Megyei Kórházban. A büssüi édesanya január else­jén, délelőtt 10 óra 37 perckor hozta világra kisfiát, Bodó Zol­tánt. Sárdi Árpád, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntöt­te a kormány nevében a kicsit és az édesanyját. - A babaköt­vénnyel negyvenezer forintos támogatást nyújt az állam a kis Zoltánnak. Ezt az összeget a szülők is gyarapíthatják a Start-számlával, amelyet ők maguk nyithatnak meg gyer­mekük számára és évenként legfeljebb 120 ezer forinttal já­rulhatnak hozzá jövőjéhez a kisfiú 18 éves koráig - mondta Sárdi Árpád. ►4.,6. OLDAL Pezsgő forgalom Balatonbogláron Füleki Tímea Éves pezsgőforgalmának csak­nem nyolcvan százalékát bo­nyolította az utóbbi két hónap­ban a Balatonboglári Borgaz­dasági Rt. Idén is szilveszter előtt értékesítették a legtöbb BB-pezsgőt. Happ István, a cég vezérigazgatója elmondta: a legnépszerűbbek közé tartozik az új rosé pezsgő. A cég minta­boltjában tízfajta pezsgő és pezsgőkoktél között válogat­hattak a vásárlók. Tütő Gábor, a bogiári üzlet vezetője arról számolt be: a mintaboltban há­romszorosára nőtt a kereslet az óév utolsó napjaiban. Sólyom László a pártoknak üzent Sólyom László köztársasági el­nök újévi beszédének közpon­ti eleme az idei parlamenti vá­lasztás volt. Felemelte szavát a lejárató propaganda és a tel­jesíthetetlen ígérgetések el­len, és üzenetét a versengő pártoknak címezte. A válasz­tásokkal kapcsolatban kije­lentette: demokratikus pártok versenyeznek, ezért nem vi­szi romlásba az országot, bár­melyik is győz. ►ö. OLDAL Szerelővassal verték halálra tragédia Egy 22 éves lány volt a batéi férfi áldozata Először volt ételosztás az óév utolsó napján Sasvári Katinka Meggyilkoltak egy 22 éves lányt Batéban. A helybéü fia­tal holttestét december 31-én fedezték fel egy 56 éves férfi házában. A batéi Vasút utcá­ban lakó férfi a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján is­merte a hölgyet, akit decem­ber 29-én egy szerelővassal vert agyon. Tettét szilveszter délután egy látogatóba érke­zett ismerőse fedezte fel, aki ezután értesítette a megyei rendőrséget. Zsalakó Ernő polgármester megdöbbenve áüt az eset előtt. Elmondta: a lány csak néhány éve költö­zött a településre élettársával, és nem nagyon ismerték a fa­lubeliek. Az elkövetőt azon­ban igen: egyszerű, csendes embernek ismerték meg.- Megdöbbentett a hír, hogy ilyen szörnyűséget követett el- tette hozzá a falu első embe­re. A polgármester a hely­színre kiérkező rendőröktől tudta meg, hogy mi történt. Bíró Gábor rendőrségi sajtó- referens elmondta: a férfi el­len emberölés bűntett meg­alapozott gyanúja miatt indí­tott eljárást a megyei rendőr­főkapitányság. Csikós Magdolna Meleg étel és ruha várta a rá­szorulókat szilveszter délelőtt­jén Nagyatádon. A Magyar Caritas Alapítvány helyi szer­vezete először rendezett ilyen segélyakciót, ahogyan a forma is újszerű volt Nagyatádon. - A városban eddig ilyen jelle­gű, nyilvános ételosztás még nem volt, pedig sok a rászoru­ló, akik szívesen fogadnak egy tál meleg ételt s néhány jó szót mellé. Nekünk pedig öröm ad­ni, jó érzés segíteni - mondta Kurdi Jánosné, az alapítvány munkatársa. Akik csak ruhá­ért jöttek, már reggel válogat­hattak a sportcsarnok elé ki­tett, felajánlásokból össze­gyűlt ruhadarabok közül, de a gulyásra és a forralt borra sem kellett sokat várni. Óévbúcsúztató adásszünettel szilveszter Több ezren áram és meleg víz nélkül Fónai - Meiszterics Átbosszankodták a kaposvári­ak az év utolsó napjának dél­utánját, amikor három órán át egyetlen televíziócsatorna adását sem láthatták. Sőt, egyes városrészekben meleg víz és áram sem volt. Kide­rült: egy trafó meghibásodása gátolta a kábelszolgáltatást. Estére már lenyugodtak a ke­délyek, a tavaly elmaradt tűzi­játék után idén több mint ötezren gyűltek össze a Kos­suth téren ünnepelni. A megye településein idén békés hangulatban búcsúztat­ták az óévet a somogyiak, csak kisebb sérülésekkel mentek né- hányan kórházba. M. oldal Pezsgővel és trombitával ünnepeltek a kaposvári Kossuth téren Kattintás a világhálón kétéves késés után Varga Andrea Internetet termett a türelem Porrogszentpálon. Szabó Já­nos polgármester elmondta: két év várakozás után végre böngészhetnek a világhálón. Korábban beszámoltunk ar­ról, hogy keserű szájízzel emlegetik az eMagyarország- pályázatokat a dél-somogyi településeken. Ugyanis egy­másfél évvel a sikeres pályá­zatokról szóló értesítés után is csak álmodhattak a ked­vezményes internetelérésről a pályázók, noha az elnyert számítógépek időben megér­keztek. Pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által támogatott eMagyaror­szág pontok megteremtésé­nek éppen az a célja, hogy azok az ország egész terüle­tét behálózva ingyen vagy maximált áron, rendszeres nyitva tartással biztosítsák az internet-hozzáférést min­den érdeklődő számára. A szaktárca újabb és újabb határidőket tűzött ki, amíg aztán a tavalyi év vé­gére a legtöbb településre végre elért a kedvezményes internet. Szabó János polgár- mestertől megtudtuk: Por­rogszentpálon a Közháló­program keretében építették ki a műholdas, szélessávú rendszert, amely a százlel­kes településnek kitekintést enged a világra.

Next

/
Thumbnails
Contents