Somogyi Hírlap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

tíéptefdnta. w :: vm* H3tonfuzfő%*i/ %rs \ 8 a latonaíAáliá^g^r36-*^ Stefii**?# I Kritikus csomópont Megépített csomópont Csomópont építés alatt Tólvéisony lámát Vöröslő LATONFÜRED JWt ,v Siófo^, ^X^B-széplak-felsö ^tB:szépÍákTalsóí?r\ Sárdi \ \ Követtél Lesenceisltránt , Melcg-h >*«»425 Zánküj Szántód Nemesgutécsi Őá&t ^75* i *«** H •BáUmnmioő |4 hS/óiéd kKereki KESZTHELY Qf)V^Cvá£/iegy ^ íBalatpnmáriafürdöT^ n.iuusien-i's BáOonymegyp \T*b2^ ‘Kotes« ’Úk»nt f\sejy<si Somogy Kin Kitédi Kény» Barcs Szükség van a nagykabátra a bar­csi polgármesteri hivatalban, az Arany János általános és szakisko­lában, valamint a szakmunkáskép­ző intézetben. Néhány napon be­lül azonban minden radiátor a he­lyére kerül, és az őszi szünet után már kellemes hőmérséklet fogadja az intézményekben dolgozókat. A hivatalban és a két iskolában ézen a héten végzik a fűtés korszerűsíté­sét, melynek értéke összesen több mint negyven millió forint. - Az önkormányzatnál az egyedi gázfű­tést központi fűtés váltja fel, a két iskolában pedig kazáncserét, háló­zatjavítást végeznek - mondta Feigli Ferenc barcsi polgármester. E három intézmény fűtésrend­szerének átalakításával veszi kez­detét az a barcsi energiaprogram, amelyet a napokban fogadott el a város képviselő-testülete. Az in­tézmények fűtőrendszereit átad­ták működtetésre a Prometheus Rt-nek, s a cég vállalta ezek kor­szerűsítését. A megállapodás szerint a 26 barcsi intézményt 15 éven át fűti majd a társaság, és ez idő alatt sor­ra felújítják az elavult rendszere­ket. Összesen 130 millió forintot költenek Barcs intézményeinek fűtésrendszerére, ugyanakkor az önkormányzat egyetlen fillérrel sem fizet többet a társaságnak, Feigli Ferenc barcsi polgármester mint amennyibe eddig került az intézmények fűtése. A vállalkozás azt reméli, hogy a beruházásainak köszönhetően takarékosabbá vá­lik a működtetés. A számításaik alapján 15 év alatt megtakarítanak annyit, hogy megtérül a ráfordítá­suk, sőt nyereségessé is válik szá­mukra a barcsi kazánok fenntartá­sa. A felmérésük szerint a leg- pazarlóbb a polgármesteri hivatal és az ipari szakmunkásképző in­tézet fűtésrendszere, így ezekkel kezdték a fejlesztést. Az Arany Já­nos általános iskola elavult fűtése szintén bekerült az első körben felújítandók közé. _______n. l. X I. Évfolyam, 256. Szám. ára: 46 ft, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. November 2., Csütörtök FOTÓ: LANG RÓBERT Befűtenek a hivatalnak Megkezdődött a barcsi energiaprogram Az Ászoknál is jobbak voltak MEGYEI KÖRKÉP Útra kelt az ötszázadik konvoj 3. oldal SOMOGYI TÁJAK Régi dalok csengő hangon 6. oldal NYUGDÍJASOK Egymást támogató generációk 8. oldal Útravaló a határmenti falvaknak Kaposvár Veszélyes csomópontok Lakócsa-T ótújfalu Kátyúkkal tarkított, nehezen jár­ható a Tótújfalut Lakócsával ösz- szekötő út. A két település most jelentős összegű támogatást ka­pott a több mint nyolcvanmillió forintos útberuházásra, melyet a napokban kezd meg a pécsi Strabag Rt. A kivitelező két ütemben végzi a munkálatokat, s ígéri, högy a tél kezdetére jár­hatóvá teszi ezt a sza­kaszt. Matyók József lakó- csai polgármester el­mondta: régi gond az elhasználódott, balesetveszélyes út. Már évek óta panaszolták a környéken lakók az útgondot, a pénzhiány miatt azonban a ter­vek eddig a fiókban maradtak. A két önkormányzat az idén együtt pályázott; s útravalóul a megyei területfejlesztési tanácstól 28 millió, az UKIG-tól pedig 50 mil­lió forintot kaptak. Egyik telepü­lésnek sem kell tehát mélyen a zsebébe nyúlnia, csupán a költ­ségek töredékét fizetik; Tótújfalu az önrész het­ven, míg Lakócsa a har­minc százalékát. Az útépítéssel a kis­térség eddigi legna­gyobb beruházását kezdik meg a napok­ban. Két és félkilo­méteres szakaszon, a szentborbási elágazótól Tótújfaluig, a Dózsa ut­cáig négyméteresre szélesítik az úttestet, s mindkét oldalán vízel­vezető árkot alakítanak ki. A ter­vek szerint áprilisra készül el tel- jesen az új út. ____________g.a. F olytatta remek szereplését az NB I „A” csopor­tos férfi kosárlabda-bajnokságban a Klíma-Vili Purina Kaposvári KK együttese. Földi Sándor vezetőedző tanítványai a múlt szombati szolno­ki vereség után tegnap este a javítás szándéká­val léptek pályára a városi sportcsarnokban. Benczéék magabiztos teljesítményt nyújtva 100-56 arányban győzték le az eddig nyeretlen Soproni Ászok KC csapatát. A kaposváriak már az első percekben parádéztak és látványos tá­madójátékkal növelték előnyüket az első félidő végéig. A szigorú védekezés után a szerzett lab­dákból közönségszórakoztatóan kosárlabdá­zott a Klíma-Vili Purina KK. A hazai együttes még a derékbántalmai miatt kiváló Sztojan Iv- kovics hiányát is elbírta és önbizalomnövelő si­kert aratott a hét végi zalaegerszegi mérkőzés előtt. A mintegy 1200 néző joggal ünnepelte percekig tartó vastapssal kedvenceit a lefújás után. (Sporttudósításaink a 9-10. oldalon) Nem volt könnyű áttörni a kaposvári „védőfalat” KRITIKUS ES MAR KIÉPÍTETT KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK A 7-ES UTÓN . ',^ü'kvw c/«f»r «XjruW/j/n'í** |3 ii __________4 £PáiJr,ia*Ut ?*$* V1 A z ordacsehi önkormányzat az elmúlt évti­zedben többször is szorgalmazta a 7-es úti csomópontban a balra kanyarodó sáv meg­építését. A csomópontok korszerűsítésének ütemezésében a súlyos balesetek is közreját­szanak. A hétvégi tragédia is befolyásolhatja a csomópont-korszerűsítés rangsorát. Balaton-part Az ordacsehi 7-es úti leágazás átépítése ugyan nem szerepel a Somogy Megyei Állami Közút­kezelő Kht programjában, de várhatóan előbb­re kerül a rangsorolásban, mondta a Somogyi Hírlap kérdésére Szabó Tibor, a kht igazgatóhe­lyettes főmérnöke. A hétvégi tragédia ráirányí­totta a figyelmet az amúgy nem jelentős for­galmú kereszteződésre. - Á közútkezelő fej­lesztési programjának összeállításakor döntő szempont a közlekedésbiztonság - mondta a Baleseti elemzések A balesetek körülményeinek elemzése automatikusan meghatá­rozhatja egy-egy csomópont korszerűsítésének felgyorsítását. Gyakran olyan tények és közlekedési összefüggések tárulnak fel, amelyekre korábban a műszaki megoldások kialakításánál nem is gondolhattak. Az Ordacsehi elágazónál történt tragikus baleset forgalombiztonsági-szakértői vizsgálatát most kezdték el, ám a pontos elemzés eredménye csak hetek múltán várható. szakember. - Az első helyekre kerülnek azok a beruházások, amelyeknél a balesetek száma és súlyossága sürgeti a mielőbbi beavatkozást. A közútkezelő kht ezekben á hetekben a Balatonmáriafürdő-felsőnél lévő csomópontot építi át. Balra kanyarodó sávot alakítanak ki, hogy a partra lehajtani szándékozó járműveket jobbról ki tudják kerülni a közlekedők. Ez a munka novemberben elkészül. A szakember elmondta, a napokban éppen a csomópontok helyzete került szóba egy konfe­rencián, s ott kiderült, hogy országos összeha­sonlításban Somogybán elfogadható szintű a csomópontok zömének forgalombiztonsága. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs tennivaló. A Balaton déli partján az ordacsehin kívül két olyan csomópont is van, amelyek átépítése nem tűr halasztást. Szabó Tibor elmondta: tervezik Balatonfenyvesen a 7-es és a Fenyves-alsóra ve­zető út kereszteződésének felújítását és a Balatonszéplak-alsón lévő csomó­pont korszerűsítését. Ez utóbbit tartják a legsürgősebb feladatnak. Azonban ez az építkezés több tíz­millió forintos beruházást igé­nyel, tehát számítanak az érintett önkormányzatok - Siófok és Za- márdi - közreműködésére is az állami pénzalapokhoz benyújtott pályázatoknál, gáldonyi MAGDOLNA Várható időjárás A Balaton vizhömérséklete: 12° # cí3 cfb derült napos felhős Ü ül cíb párás ködös borult 0 <5» <£> zápor zivatar esős 0 # • havas eső hózápor havazás A kevés hajnali pára napfel­kelte után gyorsan feloszlik. Egyre kevesebb felhő vonul fölöttünk,mind hosszabbak lesznek a napsütéses idő­szakok. Eső nem várható. A szél délire fordul, és időn­ként kissé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke az ilyenkor megszokott lesz Készítette: Közlekedésmeteorológia A hidegfront már keleti tájainkat is elhagyja, a melegfront nyugat felől fj pedig még csak közelít. Csöndes idő várható ma Hungária Biztosító Rt. A Szerencsejáték Rt. 44. heti főnyereményei; Ötöslottó 418 millió Ft Hatoslottó 174 millió Ft Joker 28 millió Ft Totó 19 millió Ft Góltotó 546 ezer Ft Skandináv lottó 55 millió Ft Skandináv lottó sorsolás MA ESTE! ft Aki nem játszik ,III(l(elEJÍI®„ ŰZ nem IS nyer. Pécsi Területi Igazgatósága Hírek PÉCS. Túl van a közvetlen élet­veszélyen az a csurgói lány, aki abban a Trabantban sérült meg, amely a közlekedési miniszter szolgálati kocsijával karambolo­zott szombaton. Folyamatosan javul az állapota, így tegnap már nem szorult mesterséges léle­geztetésre sem. A pécsi sebésze­ti centrum orvosai szerint nagy műtéteken esett át a beteg, ám ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség újabb beavatkozásokra. A korábbi operációk miatt azon­ban csak a jövő hét elején kez­dődhetnek meg azok a műtétek, amelyekkel a többszörös csont­törést állítják majd helyre, (sv) BARCS. Két körözés alatt álló bűnözőt fogtak el a barcsi határ­átkelőn, s adták át a rendőrség­nek a határőrök. A két magyar állampolgár egyikét lopás, a má­sikat közokirat-hamisítás miatt keresték. Mindketten Horvátor­szágba igyekeztek, (ni) CSURGÓ. A háború óta először emlékezhettek meg a reformá­ció ünnepéről templomban a Csokonai Vitéz Mihály Reformá­tus Gimnázium diákjai és taná­rai. A Dénes Ilona evangélikus lelkipásztor szolgálatával tartott istentiszteleten Berkes Sándor egyházmegyei gondnok adta át a somogyi egyházmegye és a Csurgói Öregdiák-szövetség ál­tal adományozott új iskolazász­lót Fehér Zoltánná Tüzes Zsu­zsanna igazgatónak. Az isten- tisztelet után a fiúkollégium ud­varán felavatták a kopjafát; ezt Oláh Lajos csokonyavisontai lel­kész faragta a magyar millenni­um emlékére, (hj) RINYASZENTKIRÁLY. Ismét működőképes a rinyaszentkirá- lyi cigány kisebbségi önkor­mányzat. Az elnök lemondása után Orsós Istvánnal egészítet­ték ki a három tagú testületet, s új elnökké választották Orsós Lajost. Az elnökcserére a kisebb­ségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodásában fellelt hiányos- ságok miatt került sor, (bm) m

Next

/
Thumbnails
Contents