Somogyi Hírlap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

XI. Évfolyam, 101. Szám. Ára: 46 FT, Előfizetve: 35 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2000. Május 2., kedd MEGYEI KÖRKÉP Elismerések a város napján 3-4. oldal TABI TÜKÖR Bajvívók az Árpád­korban 9-10. oldal SPORT Korongvadászok kistótvárosi csatája 7-8. oldal Ezrek ünnepeltek velünk Fergeteges gála a kaposvári sétálóutcán a Somogyi Hírlap 10. születésnapján Ficsór János irodavezető, akik azon a napon születtek, amikor a Somogyi Hírlap, dr. Kercza Imre főszerkesztő (balról a felső kép), Hahótiné Szána Angelika, a boldog nyertes és a velünk ünneplő közönség fotó:lanq Róbert A kora nyári kánikula elle­nére ezrek választották a ka­posvári sétálóutcát a Balaton vagy a hétvégi kertek helyett, hogy velünk ünnepeljék a Somogyi Hírlap 10. születés­napját. A kaposváriak mel­lett szép számmal eljöttek a megye legtávolabbi települé­seiről is. Programból nem volt hiány, s nap végére gaz­dára talált a fődíj, a tűzpiros Fiat Punto. A boldog nyertes kaposvári előfizetőnk, Hahótiné Szána Angelika. Kaposvár Szombaton mindenki talált ked­vére való műsort a kaposvári sétá­lóutcán. A hangulatot megalapoz­ta a vezette Kaposvári Ifjúsági Fú­vószenekar, amely hűen önmagá­hoz repertoárjával újra meghódí­totta a közönséget. S abban is se­gített, hogy sikerre vigyék produk­ciójukat a belegi mazsorettek. Volt rajzverseny, sportbemutató, sok­sok közönségjáték még több nye­reménnyel és könnyűzenei kon­cert minden korosztálynak. Segítőink is voltak, mégpedig azok, akik tíz évvel ezelőtt, a So­mogyi Hírlappal egy napon szü­lettek: a kaposvári Antalfi Johan­na, Erdmann Alexandra, a várdai Decsi Katalin és a balatonlellei Pe­ti Vanda. A délelőtt 10 órakor kezdődött gyermek aszfaltrajzversenyre 27 csapat nevezett be, több mint szá­zan vettek krétát a kezükbe. A Kossuth tér rövid időn belül sza­badtéri alkotóteremmé alakult, ahol fantáziadús remekművek születtek. Nem volt könnyű dolga a Bene János, Ikafalvy Farkas Béla és Várnai Ágnes alkotta zsűrinek, hiszen valóban nívós alkotások di­csérték a fiúkat-lányokat. Nem­csak az alkotók voltak szép szám­mal, hanem a művészetkedvelők is. Sokan igyekeztek tanácsokkal, praktikákkal is segíteni. A produk­ciók értékelésekor természetesen mindenki jó szót és ajándékot is kapott. Végül is a 10 éves a Somo­gyi Hírlap aszfaltrajzverseny győztese egy kaposvári csapat lett, amelynek tagja Klikker Georgina, Major Gyöngyi és Hullár Eszter. Alig ért véget a rajzverseny máris a szombathelyi Vaskakas Bábszínház művészei ejtették ámulatba a már meglehetősen nagy számú nézőközönséget. Lagzi Lajcsi személyesen jött, hogy köszöntse a 10 éves Somo­gyi Hírlapot. Óriási közönségsi­kert aratott csapatával. Büszkén mondta: két gyermekét, családját nagyon szereti, s kedvence a ra­kott krumpli. No és a Somogyi Hírlap. Lapunknak azt kívánta, érje meg a 100. születésnapját is. Lagzi Lajcsit már mintegy nyol­cezren hallgatták. A szerencsés nótakedvelők kazettát kaptak, a merészek autogramot. Az biztos: Lagzi Lajcsi állta hódolóinak ro­hamát. Több százan tolongtak a színpad feljárójánál és a csapatot szállító autók között, hogy meg­érinthessék, hogy autogramot kapjanak tőle. Türelmesen írta alá a kazettákat, a fotókat, a póló­kat, sőt, az egyik fiatalember még a kezére is kért egy aláírást. A sze­rencsések még közös fotót is ké­szíthettek a Dáridó sztárjával. (Folytatás a 3. oldalon) Ceruzás kisötös Mérőnek Kaposmérő Lehet, hogy szegények va­gyunk, de ez nem ok arra, hogy ostobák maradjunk. VI. Frigyes dán király mondta ezt püspökének 1814-ben, amikor az iskolaépítésre kért pénzt, s tudta, hogy az uralkodó általában min­denkit elutasít. A történetet Pokomi Zoltán oktatási minisz­ter a kaposmérői iskola- avatón idézte vasárnap. Mohr Tibor alpolgár­mester a dinamikusan fejlődő település múltjá­ról, jelenéről szólt, s azt mondta: az életveszé­lyessé vált iskola felújí­tásával, bővítésével beír­hat egy ceruzás kisötöst magának az önkor­mányzat, de további teendőik vannak: a konyha és az ebédlő korszerűsítése is elodázhatatlan. Pokomi Zoltán arra utalt: a falu életerejére vall, hogy - jó kertészként, aki diófát ültet uno­káinak - belevágott az iskolabő­vítésbe. Az otthonosság érzetét pedig az jelenti, amit a gyerekek szüleiktől, tanáraiktól, az iroda­lomtól, a történelemtől kapnak. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt: az igazi ünnepet nem felülről rendelik el, hanem bennünk születnek. Az oktatás szentélye azért fontos, mert a tanítás szín­vonalán áll vagy bukik a nemzet sorsa. Hajszán Tibor polgármes­ternek átadták a millennium, va­lamint a megye zászlaját. Az ön- kormányzat posztu­musz díszpolgári címet adományozott Fodor András Kossuth-díjas költőnek, és a kapos­mérői születésű Major Sándor, a televízió nyu­galmazott szerkesztő­jének, Soltra Elemér festőművésznek. Mayer György nyugal­mazott iskolaigazgató Sebestyén Károly nyugalmazott iskolaigaz­gató-helyettessel együtt Kapos­mérő községért kitüntetést vett át. Váci Sándomé igazgatási cso­portvezető és Major Zoltánná védőnő munkáját Kaposmérő szolgálatáért kitüntető címmel jutalmazták.____________lőrincz _______________________Hírek_______________________ E gerszegi a polgármester Időközi polgármester-választást tartottak vasárnap Szentgáloskéren. Dr. Hild József polgármester halála miatt üresedett meg a falu első emberének a széke, amelyre ketten pályáztak. A négyszázhetven, szavazásra jogosult szentgáloskéri lakos közül kétszáznyolcvannyol- can voksoltak. 245 szavazattal Egerszegi Ferenc nyert, aki a második ciklusban is alpolgármesterként tevékenykedett falujáért. A másik je­lölt, Balogh Ernő negyvenegy szavazatot kapott. (Is) Rendőröket jutalmaztak Megjutalmazták a Dráva menti rendőröket a térség önkormányzatai. A Barcs Közbiztonságáért Alapítvány jutalomban részesítette Illés János barcsi főtörzsőrmestert, Vörös László zászlóst, homokszentgyörgyi körzeti megbízottat és Kovacsics Csaba barcsi nyomozóhadnagyot. A települések megjutalmazták körzeti megbízottjaikat (ni)___________■ V árható időjárás Kevés napsütésre ugyan mindenütt számítani lehet, de még többször lesz erő­sen felnős az ép. A borult időszakokban zápor, néhol esetleg zivatar továbbra is kialakulhat. Az északkeleti szél egyre jobban élénkül. A megszokottnál még melegebb lesz az idő. Kéjzitetta: Közlekedésmeteorológia Hidegebb, de szárazabb levegőt hoz az egyre erősödő, az utakat és földeket mind jobban szárító északkeleti szél. Hungária Biztosító Rt, 8 054 20135 40 269 120 808 6 739 16 847 33 695 101 084 5 983 14 958 29 917 89 750 10 771 26 927 53 854 161 563 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálatfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,26%-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldíjmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Bankfiókjaink: Kaposvár, Széchenyi tér 7. Tel.: 82/529-310 • Kaposvár, Berzsenyi u. 13. Tesco Áruháziéi.: 82/529-270 • Siófok, Kele u. 1-3. Tel.: 84/313-233 • Tab, Kossuth L. u. 61. Tel.: 84/320-633 Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! ■Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1 % kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABN AMRO Bank / 06 40 444 444 977086591202200101

Next

/
Thumbnails
Contents