Somogyi Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

^tSVAR ÖSl^ % S' Velünk váltsd évezredet! %k Ha így tesz, részt vehet a SOMOGYI HÍRLAP 10 éves születésnapján, ergeteges ünnepi műsor, ajándéközön és a fődíj, egy FIAT Punto várja előfizetőinket. Ebből Ön sem maradhat ki, fizessen elő: 82/423-213 Olvassa lapunkat, rövidesen megtudhatja a részleteket is. SOMOGYI HÍRLAP _____________________________________________________ •• r ____ ___________________________________ X. évfolyam, 280. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. december 1., szerda Új Toledo Bemutató autó Gazdag alapfelszereltséggel, kevés kilométerrel, árkedvezménnyel eladó. Kedvező casco és hitellehetőséggel! SEAT Zsillé Kaposvár, Zaranyiu. 8. Tel.: 82/415-741 E-mail: seatzsil@elender.hu (97788) Megyei körkép Követendő a szász példa 3-4. oldal Somogyi tájak Az olvasás és beszélgetés öröme 6. oldal Sport___________ B odor az év atlétája 7-8. oldal KAPOS VOLÁN-MOL Üzemanyagtöltóallomás Nyitás: 1999. december 4. Kaposvár, | Füredi út 180. A hó sem volt akadály A hó sem volt akadály a horvát bevásárló turisták előtt; az elmúlt hetek rossz időjárása ellenére alig csökkent a határfor­galom novemberben. Barcs Több mint 101 ezer ember és 38 ezer jármű lépte át a határt Barcsnál novemberben. Ez a tavalyi hasonló időszak ada­tához — 123 ezer — és a múlt havi 117 ezerhez képest is 10- 15 százalékos visszaesést je­lent. Ennek oka a szakembe­rek szerint egyértelműen a rossz időjárás és a nehezen járható utak. A határőrségen a csökkenés ellenére elége­dettek a forgalommal, és fel­készültek a szokásos decem­beri csúcsra. A hétvégéken már most is ezt idézte az átlé­pők létszáma: ekkor napi 5-6 ezer horvát turista érkezett Barcsra. A várakozási idő en­nek ellenére egyetlen nap sem haladta meg a harminc percet. Tóth László őrnagy, a barcsi határállomás pa­rancsnoka elmondta: az átke­lő minden nap megközelíthe­tő volt Magyarországról és Horvátországból. N. L. Savanyú a káposzta Időben leszedték, s már javában savanyítják az új káposztát. A töröcskei cél­gazdaságban legalább 150-200 mázsát savanyí­tanak, így a megyei kór- , házban a tavaszig zökke­nőmentes lesz az ellátás. Megyei körkép A töröcskei célgazdaságban gyakorlott mozdulatokkal ké­szítik a savanyú káposztát. Elégedettek a minőséggel, a növény víztartalma alacsony, ráadásul a mennyiség is ele­gendő. Savanyításkor legin­kább a tisztaságra és a sózás­ra kell figyelni, később pedig a megfelelő tárolásra. Bauer József, a célgazdaság vezetője tegnap elmondta: november­ben kezdték el a munkát, s várhatóan december közepé­re végeznek. A káposztán kí­vül szinte minden, az élelme­zésben nélkülözhetetlen zöldség megtermett a gazda­ságban, ami a kórház folya­matos ellátását biztosítja. Pi­acra is jut a savanyú káposz­tából, a feldolgozott mennyi­ség csaknem felét kereskedők vásárolják meg. H. M. Nagyanyáink tudják, milyen nehéz munka volt a savanyítás fotó: lang Róbert Ruhagyár: kétséges jövő Még nem tudni, mi lesz a kaposvári ruhagyár sorsa. Van aki úgy tudja, hogy nem kerülheti el a felszámolást a vesz­teségei miatt. A nemrégiben kinevezett új vezérigazgató kérdésünkre nem tudott válaszolni, mert éppen szabadsá­gon volt. Dr. Csépi Lajos, a többségi tulajdonos Fotex Rt vezérigazgatója pedig állítólag hírzárlatot rendelt el. Korábban megírtuk: tavaly, il­letve az idén jelentősen csök­kent az árbevétel. A többségi tulajdonos Fotex Rt magyará­zatot kért, ám az ügyet nem sikerült megnyugtató módon megoldani. Pénzügyi befekte­tőként nem titkolt elvárásuk, hogy a kaposvári ruhagyár eredményesen működjön. Ehhez váltásra volt szükség, aminek nyomán új vezérigaz­gató irányítja a ruhagyárat.- Nem akartuk, hogy a gyár további veszteséget termel­jen, ezért új vezetésre is szük­ség volt - nyilatkozta akkor Csépi Lajos, a Fotex vezér- igazgatója. Mindehhez hoz­záfűzte: a váltás úgy tűnik si­keres volt. A gyár lekötötte kapacitását, van munkájuk. Távirati stílusban Biokukorica Svájcba Svájcba kerül a babócsai Határőr Szövetkezet biokukoricája. Az első szállítmány — ötszáz tonna — már célhoz ért, a napokban pedig újabb 600 ton­na kukoricát rakodnak be a vagonokba. A Dráva menti szövetkezet egyik legeredményesebb ágazata a bioter­mesztés, és mára sikerült megvetniük a lábukat a legjobb biopiacnak számító Svájcban is. (ni) 4 millió gazdaságfejlesztésre Négymillió forintot nyert az OFA pályázatán a barcsi és Barcs környéki munkanél­küliek javára létrehozott alapítvány. A pénzt Homokszentgyörgyön és környékén költhetik el gazdaság- fejlesztési és vállalkozás élénkítési programok megvalósí­tására. (ni) Szakmai út Bécsig Két napos szakmai programot szervez a Somogy Megyei Szakképzési Bizottság. A program kereté­ben az idén alakult szervezet tizenegy szakembere először Vas megyébe, Szombathelyre látogat el. Az út második állo­mása Sopron lesz. A szakmai út Bécsben végződik, (vs) Továbbjutó győztesek A hatodik osztályos Vámosi Veroni­ka, és az elsős Vágó Réka jutott tovább első helyezettként holtversenyben a Nagyatád környéki népdalversenyről a kö­vetkező fordulóra. Mindkét kislány a kutasi általános iskola tanulója, (szs) Munka nélkül Kutason A munkaügyi központ legújabb je­lentése szerint tovább nőtt a munkanélküliek száma Kuta­son. Jövedelempótló támogatásban 60, munkanélküli jára­dékban 19, pályakezdő segélyben 4 személy részesül. Sem­milyen szociális juttatásra nem tarthat igényt további 14 la­kos. A faluban foglalkoztatott 24 közhasznú munkásból 9- nekaejáit a szemődese, így mátó megszűnik fogl ikoztatá- suk. (tz) Választás eredménye Új alpolgármestert választott tegnap Kadarkút képviselőtestülete. Füle Ferenc, az előző alpolgár­mester, az önkormányzat alkalmazásába kerülve összefér­hetetlenség miatt mondott le tisztéről. A testületi ülés egy ellenszavazattal Lóki József vállalkozót választotta meg új alpolgármesternek, (szs) Kevés az utas A MÁV 136 járattal kevesebbet in­dít december közepétől. Az indok: kevés az utas, sok a veszteség. A forgal­misták az európai menet­rendekről tárgyalnak, mert szabadok lesznek a hazai sínpályák. Kétnapos tanácskozást kezdett teg­nap a vasúti társaság az Európai Unió és a menet­rend szerkesztés össz­hangjáról. A balaton- boglári szakmai találko­zón mintegy 80 forgalmis­ta vesz részt (gm). Előrejelzés Somogy megye Várható időjárás szerda estig: Nem várható lé­nyeges időjárás változás, nagy­részt borús, párás, helyenként tar­tósan ködös időre van kilátás. Köd- szitálás, ónos szi- tálás előfordulhat néhol. Többnyire gyenge marad a légmozás. A hő­mérséklet kora délután 0 fok körül alakul. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Országos előrejelzés 30 napra:: Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc 06-90-304-628 dija: 120 Ft/perc 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc Siotour: túl a bizonytalanságon A Siótour Rt jövőjét meghatározó négy alternatíva helyett egy ötödik fogadott el tegnapi ülésén a megyei közgyűlés. Eszerint a cégben lévő megyei önkormányzati részvényhá­nyadot megőrzik, sőt ha a kisebbségi tulajdonos elfogadható árat határoz majd meg, akkor növelik is. ____________Kaposvár____________ A Siotour Részvénytársaságban lévő me­gyei önkormányzati részvényhányad hasznosításáról szóló nehezen született megyei közgyűlési döntés másfél évnyi bizonytalanság korszakát zárta le. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés el­nöke már előző nap gyanította, hogy a szakértők által kidolgozott, majd több­ször pontosított, valamint több testület által is megtárgyalt négy alternatíva egyi­ke sem szerzi majd meg a minősített többséget, azaz legalább huszonegy sza­vazatot. (Folytatás a 3. oldalon) Töprengő fideszesek; Juhász Tibor (balról), Majer István és dr. Balázs Árpád FOTO: LANG ROBERT

Next

/
Thumbnails
Contents